Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7

Ngày đăng: 06:11 15/06/2022 Lượt xem: 32

Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7

 

(Dân trí) - Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng tăng 180.000 - 260.000 đồng so với lương hiện hành.

Cụ thể, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

So với trước đây, Nghị định 38/2022/NĐ-CP bổ sung mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Dưới đây, Dân trí xin giới thiệu chi tiết mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng tại 63 tỉnh thành cả nước: 

Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 1
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 2
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 3
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 4
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 5
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 6
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 7
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 8
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 9
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 10
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 11
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 12
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 13
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 14
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 15
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 16
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 17
Tra cứu địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ 1/7 - 18
(PS st theo Dân trí)
tin tức liên quan