Bao lâu thì tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19?

Ngày đăng: 05:29 27/06/2022 Lượt xem: 154

Bao lâu thì tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19?


Thứ Hai, 27/06/2022 00:22

Dưới đây là hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID- 19.

Chú thích ảnh

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, với người trên 18 tuổi, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3- không tính liều bổ sung) vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine và mũi bổ sung nếu có). Mũi nhắc lại này được tiêm ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Loại vaccine được dùng tiêm liều nhắc lại cùng loại vaccine với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA; hoặc vaccine Astrazeneca nếu tiêm liều cơ bản bằng vaccine Sinopharm (Vero cell) hoặc vaccine mRNA.

Với người đã mắc COVID-19 thì cần được tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.

Với liều nhắc lại lần 2 (mũi 4): Được tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

Mũi nhắc lại lần 2 được tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Loại vaccine được sử dụng là vaccine mRNA (vaccine Pfizer hoặc Moderna); vaccine AstraZeneca; vaccine cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Bộ Y tế cũng lưu ý, với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, cần tiêm sau khi mắc COVID-19 khoảng 3 tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3.

TN/Báo Tin tức
(PS sưu tầm)


tin tức liên quan