Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh làm Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ngày đăng: 04:13 24/08/2023 Lượt xem: 53

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh làm Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nguồn: Báo Điện tử Vietnamnet

Ngày 23/8, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước vừa quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh (sinh ngày 16/11/1981), Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Trước khi về công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, bà  Bùi Thị Thu Thanh từng có thời gian dài làm việc tại Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương). 

Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Tháng 5/2023, bà chuyển sang công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước và được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước.

Theo Quy định 30 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký thì Chủ tịch nước được sử dụng không quá 2 thư ký.

Quy định 30 của Bộ Chính trị yêu cầu nhiều quy định chung của chức danh thư ký như về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và năng lực, uy tín.

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện chung, chức danh thư ký phải am hiểu công việc hành chính; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu; có khả năng sắp xếp công việc và phối hợp công tác. Có thời gian công tác tối thiểu 9 năm trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị và đáp ứng một số điều kiện khác.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan