Người có công sẽ được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp cao nhất

Ngày đăng: 04:35 11/05/2024 Lượt xem: 41

Người có công sẽ được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp cao nhất

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên mức cao nhất trong các chính sách xã hội…

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là tôn vinh toàn diện và đầy đủ đối với người có công với cách mạng.

Người có công sẽ được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp cao nhất - 1

Người có công sẽ được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp cao nhất (Ảnh: Gia Đoàn).

Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung vào các giải pháp khác để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, thực hiện việc hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Đồng thời, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, vay vốn, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người có công và thân nhân. Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tích cực xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là hoàn thành cơ bản việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công, nhất là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về người có công.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay là 2,05 triệu đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ cấp người có công được dùng làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi khác với người có công với cách mạng và thân nhân.

Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, diện thoát ly, được trợ cấp 2,3 triệu đồng/tháng và phụ cấp 390.000 đồng với mỗi thâm niên. Người hoạt động trước 1945 diện không thoát ly được hưởng 3,9 triệu đồng/tháng. Với người đã qua đời, thân nhân họ được trợ cấp tối đa 2 triệu đồng/tháng.

Người hoạt động từ năm 1945 đến cách mạng tháng tám được 2,1 triệu đồng/tháng. Thân nhân được trợ cấp tối đa 1,6 triệu đồng/tháng.

Thân nhân một liệt sĩ được trợ cấp 2 triệu đồng; hai liệt sĩ 4,1 triệu đồng; ba liệt sĩ 6,1 triệu đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp 6,1 triệu đồng và phụ cấp 1,7 triệu đồng/tháng.

Bệnh binh được trợ cấp tối đa 5,3 triệu đồng/tháng. Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được tối đa 4,6 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp của thương binh thấp nhất là 2,7 triệu đồng, cao nhất 6,5 triệu đồng/tháng.


tin tức liên quan