Phạm Thị Bạch Liên - nguyên mẫu của ni cô Huyền Trang

Ngày đăng: 04:49 30/04/2017 Lượt xem: 664

Nhân ANTV đang phát phim Biệt động Sài Gòn - kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước:

Phạm Thị Bạch Liên - Nguyên mẫu nhân vật ni cô Huyền Trang

tin tức liên quan