Cây tre khổng lồ được trồng tại Thái Lan

Ngày đăng: 08:46 11/04/2019 Lượt xem: 2.271

    
             Cây tre khổng lồ được trồng tại Thái Lan


                                           Nguồn:Theo http://www.tredeponline.com


Cây tre khng lđược trng ti Thái Lan không chgây tò mò vi người dân trong nước mà cnước ngoài, đc bit nó còn đem li ngun li nhun cc cao.
 
 
Chúng ta đã tng hc v cây tre Thánh Gióng giết gic ngày xưa và luôn nghĩ đó ch là truyn thuyết. 
Th
ế nhưng gi đây loi tre khng l đó đã được tìm thy ti mt nông tri trng tre  Thái Lan và đây cũng là cây tre ln nh
t thế gii.
 
 
Khóm tre khổng lồ tưởng chỉ có trong truyền thuyết (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)
 
    Khóm tre khng l tưởng ch có trong truyn thuyết (nh: Thông tn xã Thái Lan)
 
Cây tre khng l này nm trong đn đin ca anh Naga Sen, 37 tui, ti qun Tha Wang Pha, tnh Nan, phía bc Thái Lan. Mi thân tre có đường kính hơn 35cm và khi mc thành khóm thì c 10 người vòng tay cũng ôm không xu.
 
 
Không nhng thế, nhng khóm măng tươi cũng to không kém và còn bán rt được giá, khong 50 baht (tương đương 32.000 đng) mi kilogram. Nếu không bn có th ch tre ln t 3-5 năm ri dùng chùng đ đóng đ g.
 
 
Anh Naga Sen bên cạnh khóm tre khổng lồ của mình. (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)
 
Anh Naga Sen bên cnh khóm tre khng l ca mình. (Ảnh: Thông tn xã Thái Lan)
 
Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết?
 
 
 
Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết?
 
 
 
Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết?
 
 
 
Đường kính thân tre lên đến hơn 35cm và các khóm măng cao to hơn cả kích thước một con người. (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)

Đường kính thân tre lên đến hơn 35cm và các khóm măng cao to hơn c kích thước mt con người. (nh: Thông tn xã Thái Lan)
 
Được biết ging tre này là do chính anh Sen lai to và nhân ging mt đến 8 năm tri mi thành công. Loài tre này không cn chăm sóc gì đc bit, ch cn tưới đ nước thì cây s mc lên khe mnh.
Một thân tre phải cần đến 4 người khiêng. (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan

Mt thân tre phi cn đến 4 người khiêng. (nh: Thông tn xã Thái Lan

 
Một đoạn thân tre được rửa sạch trước khi được chất lên xe tải. (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)

Mt đon thân tre được ra sch trước khi được cht lên xe ti. 
(
nh: Thông t
n xã Thái Lan)

 
Anh Naga Sen và một số cây măng được thu hoạch (Ảnh: Internet)
Anh Naga Sen và mt s cây măng được thu hoch (nh: Internet)


Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết?
 
 
 
Một số khách du lịch tìm đến chụp hình với tre và măng khổng lồ (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)

Mt s khách du lch tìm đến chp hình vi tre và măng khng l (nh: Thông tn xã Thái Lan)

Nh có ging tre mi này mà doanh thu và li nhun ca bà con nông dân trong vùng trng tre tăng lên đến 90% mi năm. Không nhng thế, nếu lượng tre khai thác được bán đu quanh năm thì mi h có th thu v gn 2 triu baht (tương tương 1,27 t đng). Vì vy mà ngành nông nghip trng tre đã được gia tăng và nhân rng trên khp đa bàn và nhn được s khuyến khích, ng h ca B Phát trin và M rng Nông nghip vùng Trung Nam Thái Lan.
 
tin tức liên quan