Mối liên hệ giữa các ca Covid-19 ở Việt Nam

Ngày đăng: 09:40 13/03/2020 Lượt xem: 442

Mối liên hệ giữa các ca Covid-19 ở Việt Nam

Trong 31 bệnh nhân đang điều trị, nhóm liên quan đến Anh đông nhất; kế đến nhóm 'bệnh nhân 34", lây từ một sang chín người.

Mối liên hệ giữa các ca Covid-19 ở Việt Nam

Đồ hoạ: Tiến Thành


tin tức liên quan