Năm 2020 có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày đăng: 07:49 14/04/2020 Lượt xem: 380

Năm 2020 có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông


                                Nguồn: Báo Điện tử Vietnamplus

Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và mùa bão năm nay có xu hướng hoạt động muộn hơn.


Nhận định sớm về khả năng diễn biến phức tạp của mùa mưa, bão, lũ năm 2020, ngày 13/4, Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái cho biết, mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Như vậy, số lượng bão năm 2020 dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong nửa cuối năm.

Mưa lớn tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tháng 6-9/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng các tháng 5, 10 ở mức thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ các tháng 5, 7, 8, 10 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; các tháng 6, 9 phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%.

Lượng mưa ở khu vực Trung Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm vào đầu mùa khoảng dưới 20-40%, xấp xỉ trung bình nhiều năm vào giữa mùa và cao hơn trung bình nhiều năm vào cuối mùa khoảng trên 15-30%.

Mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, do vậy tình trạng ít mưa và khô hạn còn tiếp diễn cho tới nửa đầu tháng 5.

Từ tháng 6-9, lượng mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đến tháng 10, tổng lượng mưa trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và khả năng cao mùa mưa sẽ kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ năm các sông Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1 tới báo động 2, các sông suối nhỏ từ báo động 1 tới báo động 2, riêng hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và hạ lưu sông Thái Bình ở mức dưới báo động 1.

Trên các sông ở khu vực Tây Nguyên mùa lũ đến muộn hơn trung bình nhiều năm, các sông ở Trung Bộ tương đương trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên ở mức cao hơn năm 2019.

Đỉnh lũ năm vùng hạ lưu các sông ở Bắc Trung Bộ ở mức báo động 1 tới báo động 2 xấp xỉ đỉnh lũ trung bình nhiều năm; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2 tới báo động 3, một số sông trên báo động 3, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm 2020 trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận xảy ra vào tháng 8-9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9-10; trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 và 11.

Trong năm 2020, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm tại Đồng bằng Nam Bộ.

Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 1 tới báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2-0,4m.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào nửa cuối tháng 9/.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan