Hé lộ lương năm 2019 của dàn lãnh đạo Nhà máy In tiền quốc gia

Ngày đăng: 08:18 16/09/2020 Lượt xem: 266

          Hé lộ lương năm 2019 của dàn lãnh đạo Nhà máy In tiền quốc gia

 

                                                           Nguồn: Báo Điện tử VTC News

Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất tại Nhà máy In tiền quốc gia, với lần lượt 46,5 và 44,06 triệu đồng mỗi tháng.

 

Báo cáo thu nhập bình quân của người quản lý năm 2019 của Nhà máy In tiền Quốc gia cho thấy đơn vị này hiện có 12 người hưởng lương theo diện người quản lý với thu nhập bình quân từ 10,8 triệu đồng/tháng đến 46,5 triệu đồng/tháng.

Hé lộ lương năm 2019 của dàn lãnh đạo Nhà máy In tiền quốc gia  - 1

Thời điểm hiện tại, nhà máy chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2019 và bán niên 2020.

Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Tổng Giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất, lần lượt là 46,5 triệu đồng/tháng và 44,06 triệu đồng/tháng (tăng nhẹ so năm 2017 lần lượt 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng), tương đương 558 triệu đồng/năm và 528 triệu đồng/năm.

Tiếp theo là Thành viên HĐTV chuyên trách với 40,5 triệu đồng/tháng, tương đương 486 triệu đồng/năm.

Các Phó Tổng giám đốc có thu nhập vào khoảng 40,5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Kế toán trưởng là 37,5 triệu đồng/tháng.

Trưởng ban Kiểm soát là 42 triệu đồng/tháng. Hai kiểm soát viên lần lượt là 40,5 triệu đồng/tháng (chuyên trách) và 10,8 triệu đồng (không chuyên trách).

Theo báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của nhà máy, năm 2019, số lượng lao động kế hoạch đang làm việc tại đây là 805 người, thực hiện 771 người. Năm 2020 dự kiến lao động là 783 người. Được biết, trong 2019, ước tính thu nhập bình quân của người lao động là hơn 22,4 triệu đồng.

Trong khi đó, năm 2019, số lượng người quản lý là 12 người, ước tính thu nhập bình quân vào khoảng 42,57 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, số lượng người quản lý kế hoạch là 13 người.

Theo nguyên tắc xác định lương thưởng, Nhà máy In tiền là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt nên tiền thưởng của người quản lý phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy nhà máy lỗ lũy kế hơn 11,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. 

Trong hai năm tài chính 2017 và 2018 trước đó, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, lần lượt là 44,5 tỷ đồng và 51,1 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Nhà máy In tiền quốc gia là 2.266 tỷ đồng, tăng 1,7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở hàng tồn kho với hơn 950 tỷ đồng (tăng mạnh so với năm ngoái là hơn 424 tỷ đồng), tài sản cố định với 548 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền 331 tỷ đồng. 

Thời điểm hiện tại, nhà máy chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2019 và bán niên 2020.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan