Chân dung Bí thư Tỉnh ủy tuổi Tân Sửu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày đăng: 10:13 20/02/2021 Lượt xem: 170
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy tuổi Tân Sửu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

                                                         Nguồn: Báo Điện tử Dân Việt

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng đã trở thành Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.


 

Người giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XII là bà Bùi Thị Minh Hoài. Bà Hoài đã được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII và đang chờ Bộ Chính trị phân công công tác mới.

Còn người giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII là ông Trần Cẩm Tú. Tháng 5/2018, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tại Đại hội XIII ông Tú đã được bầu vào Bộ Chính trị và tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy tuổi Tân Sửu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII sinh ngày 1/11/1961 (tuổi Tân Sửu), quê Vĩnh Long; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật. 


Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người. Chủ nhiệm là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị; các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; ông Nghiêm Phú Cường và ông Hoàng Văn Trà.Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Sở Công nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm (Vĩnh Long); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long.

( C. H sưu tầm)

 

tin tức liên quan