Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú

Ngày đăng: 08:06 22/06/2021 Lượt xem: 624

                 Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú

                                                           Nguồn: Báo Điện tử Dân Trí

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

 

Theo Thông tư số 55/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú vừa được Bộ Công an ban hành, trường hợp có sự thay đổi về chủ hộ thì phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên trong hộ gia đình hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ.

Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ gia đình phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Công an Hà Nội làm thủ tục cấp đổi Căn cước công dân gắn chíp cho người dân (Ảnh: Đỗ Linh).

Đối với trường hợp có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch. Nếu đã có thông tin về sự thay đổi trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh.

Ngoài ra, Bộ Công an quy định: Trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ nơi cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào văn bản của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin về địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Điều 11 Thông tư số 55 quy định về việc hủy bỏ đăng ký thường trú. Trong đó, trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và không đúng đối tượng theo quy định của Luật Cư trú thì cơ quan đã đăng ký thường trú ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú.

Trường hợp phức tạp phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký thường trú xem xét, ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú, cơ quan đã đăng ký thường trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ việc đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông báo cho cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ cư trú; thông báo bằng văn bản cho công dân và nêu rõ lý do.

Đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

Bộ Công an quy định, người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú lần đầu phải có quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam mà người đó đã sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất.

Nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Chưa được thay đổi nơi cư trú

Từ ngày 1/7 tới khi Thông tư số 55 có hiệu lực thi hành, người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

Ngoài ra, người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết các thủ tục về đăng ký cư trú tại những nơi mà người đó bị áp dụng hình phạt cấm cư trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt cấm cư trú…

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan