Thủ tướng bổ nhiệm Phó tư lệnh Quân khu 7 và Phó Tư lệnh Quân khu 4

14/02/2020 - 1442 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyên Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 làm Phó Tư lệnh Quân khu 4...