Đọc Kỹ - Lắng nghe và phát biểu có trách nhiệm - Phạm Thành Long

13/06/2018 - 361 lượt xem

Những người lính trường Sơn đã từng đổ máu xương, mồ hôi và tuổi thanh xuân cho đất nước này. Chúng ta hãy nói, nghe và phát biểu có trách nhiệm với đất nước...