Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ VN Pharma?

28/08/2017 - 962 lượt xem

Có rất nhiều thông tin bịa đặt về Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ VN Pharma...