Doanh nghiệp nhỏ sẽ được vay vốn với lãi suất 5,5% năm.

06/05/2017 - 429 lượt xem

Doanh nghiệp nhỏ sẽ được vay vốn với lãi suất 5,5%/năm