Về độ tuổi của lãnh đạo Hội

04/11/2019 - 3003 lượt xem

Hội TSVN không phải là Hội có đảng đoàn, không phải hội đặc thù nên không chịu sự điều chỉnh kết luận của Ban Bí thư về độ tuổi của lãnh đạo hội...