Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10

01/10/2017 - 3122 lượt xem

Quy định mới,thi ngạch công chức; thay số thẻ bảo hiểm y tế...là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10/2017.