" Ăn gì không chết "

09/11/2015 - 210 lượt xem

ĂN GÌ KHÔNG CHẾT Họp gia đình, vợ bảo chồng: - Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá. - Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi? Thịt thì lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng...