“V/v Yêu cầu báo cáo tổng kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng Nhiệm kỳ II”

Ngày đăng: 10:49 02/08/2021 Lượt xem: 1.133
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Số:  281  / TB – HTS                                  Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021
“V/v Yêu cầu báo cáo tổng kết phong trào thi đua
 và đề nghị khen thưởng Nhiệm kỳ II” 
 
                     Kính gửi:     Hội Trường Sơn các tỉnh, thành phố;
                                     Các hội, BLL đơn vị truyền thống,
                                     các cơ quan, đơn vị trực thuộc
 

      Trong những tháng qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy vậy các cấp Hội, Ban Liên lạc truyền thống các cấp vẫn chủ động tổ chức được nhiều hoạt động phù hợp, hiệu quả, lập thành tích mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và ủng hộ Quỹ Vaccines, phòng chống dịch Covid-19…
     Để tiếp tục thực hiện các nội dung, chương trình công tác  thi đua – khen thưởng năm 2021, phục vụ Đại hội đại biểu Hội TSVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội TSVN yêu cầu các Hội thành viên khẩn trương hoàn thành việc tổng kết phong trào thi đua “Trường Sơn – Tự hào – Phát triển” và báo cáo kết quả bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, gắn với đề nghị khen thưởng Nhiệm kỳ II về Hội Trường Sơn Việt Nam.
      Theo quy định: các Hội, BLL trực thuộc phải có báo cáo ở Hội TSVN trước ngày 30/7. Tuy nhiên đến ngày 31/7, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng mới nhận được 36 báo cáo của các hội thành viên sau:
     Tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đăk Lắc, Gia Lai.
      Các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.
      Hội, BLL các đơn vị truyền thống: Bộ Tham mưu, Xăng dầu – Đường ống, Ngành Chính trị, F472, E98, E17 – LĐ17, E251, Trường 975 và Binh trạm 12. 
     Còn 68 hội, BLL, cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa báo cáo. Gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Nông. Các hội: F471, F 473, F571, F384, Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn... Các Ban cơ quan Trung ương Hội, Hội VHNT và Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
     Yêu cầu các Hội, BLL, cơ quan, đơn vị báo cáo khẩn trương, trong tháng 8/2021, để hoàn thiện việc tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng.
     Vì điều kiện dịch bệnh, đi lại khó khăn, đề nghị các thành viên báo cáo qua Email, hoặc gọi điện thoại, Zalo: Đồng chí Phạm Tiến Ich, Thường trực Hội đồng TĐ-KT được phân công nhận báo cáo. Điện thoại: 0961071956; Email: phamtienich1956@gmail.com.                         
      Đề nghị các hội, BLL, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện. 
      
                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH
     Nơi nhận.                                                         Phó Chủ tịch Thường trực
         - Các hội, BLL trực thuộc;                                          (đã ký)
         - Các CQ, T.Tâm, Hội, CLB;         
          - VP, Ban TT-TĐ.                                                                                     
                                                                          Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn