Sơ kết Hoạt động Hội Quý III-2021

Ngày đăng: 11:18 26/10/2021 Lượt xem: 517
 
     HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM          
 
                    Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác quý III, phương hướng công tác quý IV. 2021
 


 I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III/2021
Quý III/2021, đại dịch covid 19 bùng phát dữ dội và lan rộng khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Hầu hết các tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội tăng cường trên mức Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hàng chục tỉnh, thành phố phải thực hiện các biện pháp mạnhtrên mức Chỉ thị 16 trong suốt thời gian dài để sớm kiểm soát dịch bệnh. Đại dịch covid 19 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội của đất nước và  đời sống của nhân dân (theo báo cáo bước đầu, hội viên Trường Sơn đã có 41 bệnh nhân Fo, trong đó có 11 người đã tử vong). Cả nước đã phải huy động rất lớn nhân lực, vật lực để phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động của Hội trong quý III rất khó khăn.
           Căn cứ tình hình thực tiễn và kế hoạch công tác đề ra, Thường trực Ban Chấp hành Hội đã kịp thời thay đổi phương thức chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch.Trong quý III/2021, toàn Hội đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau.
         1-Thường trực và cơ quan Hội đã hạn chế số người và tần suất tổ chức hội ý, giao ban hàng tuần, tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình, động viên các địa phương đơn vị qua zalo, điện thoại. Các cơ quan đã ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà để bảo đảm tiến độ triển khai các công việc.
         2-Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội đã hòan thành một số việc quan trọng như: Trực tiếp báo cáo kế hoạch và các văn kiện, công việc chuẩn bị Đại hội III với lãnh đạo và cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ, giải trình, đề nghị và xin ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề trong sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Sau buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các văn kiện, các thủ tục báo cáo về nhân sự theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tiến hành biên soạn xong dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Quy chế Công tác Kiểm tra, Quy chế Công tác Tài chính. Đến nay, các văn kiện tài liệu của Đại hội III về cơ bản đã chuẩn bị xong. Nhưng, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và tập trung phòng chống dịch nên không thể tổ chức đại hội vào cuối tháng 9 như kế hoạch đã thông báo. Hội đã làm công văn báo cáo Bộ Nội vụ xin chuyển Đại hội III vào thời điểm thích hợp, khi tình hình cho phép và đã thông báo đến các hội viên tổ chức.
        3- Hội đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; báo cáo kết quả hội viên tham gia nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo yêu cầu của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Hội đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức.Hội đã làm công văn trao đổi và đề nghị một số nội dung phối hợp giữa Hội Trường Sơn và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, đồng thời xin gia nhập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào. Song, do thực hiện giãn cách xã hội nên chương trình làm việc trực tiếp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phải tạm hoãn.
         4- Hoàn thành biên tập, in và phát hành cuốn sách tư liệu lịch sử “131 di tích và địa danh lịch sử của đường Trường Sơn”; hoàn thành biên tập và viết dự thảo lời nói đầu cuốn sách “Biên niên sự kiện Hội Trường Sơn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2021”; phát hành các Bản tin Trường Sơn Định kỳ; nhận và tổ chức chấm các bài dự thi viết về “ Gương sáng Nữ CSTS”. Trang thông tin điện tử duy trì hoạt động tốt, đến cuối tháng 9/2021 đã có hơn 46 triệu lượt truy cập.
          5.- Báo cáo đề nghị UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ VHTT & DL xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ II. Các cơ quan chức năng đã thẩm định xong hồ sơ Hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước khen thưởng các tập thể, cá nhân và đang chờ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương xem xét. Phần khen thưởng nội bộ, Ban TT – TĐ đã đôn đốc các đơn vị báo cáo và đang tổng hợp danh sách đề nghị và thành tích cụ thể để báo cáo Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt. Cơ quan đã soạn thảo bước đầu văn bản tổng kết phong trào thi đua của Hội nhiệm kỳ II.
         6- Do dịch covid - 19, nên Cụm thi đua của 9 hội xã hội không tổ chức được hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm theo kế hoạch và quy chế đề ra.Với vai trò, trách nhiệm là Cụm trưởng, Hội đã làm văn bản sơ kết báo cáo UBTW MTTQ Việt Nam và gửi  tới các thành viên của Cụm thi đua.
         7- Về công tác xây dựng Hội, Thường trực Hội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các hội viên tổ chức đến nhiệm kỳ (Hà Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Lạng Sơn, Sơn La, F470, F471, BT12, Ngành Chính trị…) xây dựng kế hoạch báo cáo với cơ quan chủ quản và tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt để khi tình hình cho phép có thể tổ chức tiến hành đại hội. Đến nay, có tỉnh Bình Dương và Binh trạm12 đã làm xong công tác chuẩn bị. Trong đó, Tỉnh hội Bình Dương đã báo cáo kế hoạch đại hội, được chính quyền tỉnh chấp thuận, hỗ trợ kinh phí, dự kiến sẽ tổ chức đại hội khi tình hình cho phép. Riêng Hà Nam mặc dù các văn kiện đại hội đã được Ban Trù bị tích cực chuẩn bị nhưng tỉnh chưa cho phép đại hội do tình hình nội bộ chưa ổn định) . Thường trực đã chú trọng  quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có thay đổi cán bộ chủ trì chủ động kiện toàn nhân sự  theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình để sớm ổn định tổ chức, duy trì tốt hoạt động; một số nơi có đơn thư đã được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Tuy nhiên, do phải thực hiện giãn cách xã hội nên các địa phương chưa thực hiện được việc quan nhân sự cán bộ và giải quyết dứt điểm các đơn thư.
          8- Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Các Hội, BLL địa phương, đơn vị nhiều nơi đã chủ động thay đổi phương thức chỉ đạo để nắm được tình hình, triển khai các công việc phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Những ngày đầu tháng 7, khi dịch chưa bùng phát mạnh, nhiều địa phương, đơn vị đã tranh thủ tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mở rộng sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các công việc 6 tháng cuối năm. Một số nơi, như, Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Yên Bái, Lâm Đồng đã chỉ đạo các phường xã đến nhiệm kỳ đại hội hoặc chia tách sáp nhập đơn vị hành chính khẩn trương chuẩn bị và tiến hành đại hội và củng cố tổ chức hội ở cấp cơ sở. Một số huyện đến nhiệm kỳ đã kịp thời tổ chức đại hội trước khi dịch bùng phát mạnh.
9- Khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thi 15, 16 của Chính Phủ, công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân được đặt lên trên hết, trước hết, các cấp hội đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên thống nhất, đồng thuận với các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, tự giác chấp hành các quy định của chính quyền các cấp và thực hiện các khuyến cáo của cơ quan y tế. Nhiều cán bộ, hội viên đã hăng hái tham gia Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ covid cộng đồng và trực tiếp tham gia ứng trực các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn, được địa phương khen ngợi, đánh giá cao.
10-  Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam về ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19, ủng hộ Quỹ Váccine, Thường trực đã kịp thời có công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Các tổ chức hội, hội viên trong cả nước đã tham gia ủng hộ rất tích cực, nhiệt tình, tâm huyết. Cùng với việc đóng góp ủng hộ tại Ban Công tác Mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố nơi cư trú, các cấp Hội còn vận động hội viên nhắn tin ủng hộ trên Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia và ủng hộ qua tổ chức hội để trao tặng trực tiếp cho Ủy ban MTTQ các cấp. Nhiều tổ chức hội, hội viên còn vận động quyên góp, ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trang bị phòng dịch tới tận nơi ủng hộ, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ nhân dân vùng tâm dịch, giúp đỡ các đối tượng yếu thế gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Mặt khác các tổ chức hội ở các địa phương vùng tâm dịch vừa động viên từng hội viên chủ động vươn lên khắc phục khó khăn vừa phát huy nghĩa tình đồng đội chia sẻ, giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.Ngay đầu cuộc vận động, Thường trực Hội  đã nhạy bén phát động sớm toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan và một số Hội, BLL đơn vị truyền thống ủng hộ và trích thêm Qũy hội đến trao tặng trực tiếp cho UBTW MTTQ Việt Nam. Gần đây khi dịch bùng phát ở một số điểm của quận Thanh Xuân, Hội đã tới trao quà và ủng hộ tiền cho UBND phường Thanh Xuân Nam ( Địa phương nơi Hội đặt trụ sở làm việc).
Theo báo cáo chưa đầy đủ, qua tổng hợp, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 9/2021, toàn Hội đã ủng hộ Quỹ Vaccine, ủng hộ công tác phòng chống dịch covid 19, ủng hộ các đối tượng gặp khó khăn ở các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố vùng tâm dịch, tổng số tiền và vật chất ước tính 7.328 triệu đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Nhiều tổ chức Hội vận động tốt, theo dõi nắm chắc tình hình và ủng hộ đạt kết quả cao, tiêu biểu như Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Ninh, Hội Nữ CSTS Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Nội, Hội Nữ CSTS,, F470, Trung tâm hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn; Các cá nhân tiêu biểu như: Nguyễn Thị Bình (BLL Tp HCM), Nguyễn Thanh Bình (CT Thanh Bình Hưng Yên), Dương Văn Huyến  ( Hải Phòng), Trần Thị Thục Oanh (F470 – Hà Nội)…
11- Về hoạt động tri ân tình nghĩa.
Do mới tập trung vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 và do dịch diễn biến phức tạp, nên kỷ niệm 74 năm ngày TB- LS (27/7/1947 – 27/7/2021) nhiều địa phương chỉ tổ chức dâng hương, viếng các nghĩa trang liệt sỹ tại dịa bàn,  không chủ trương vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động tri ân tình nghĩa. Song, bên cạnh đó có một số nơi vẫn tích cực, chủ động tạo nguồn để tri ân gúp đỡ đồng đội, tiêu biểu như Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Trị, Quảng Bình, Hội Nữ CSTS Quảng Ninh. Trong đó Yên Bái có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả (như: nói chuyện truyền thống cho thanh niên, vận động tài trợ tặng nhà, tặng quà, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng đường sữa cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị gần 350 triệu đồng). Riêng Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn tổ chức các hoạt động tri ân đã tổng hợp báo cáo trong 6 tháng đầu năm.
Theo báo cáo của 14 cơ quan, đơn vị: các tổ chức Hội đã trích quỹ và vận động các nguồn tài trợ được 774,6 triệu đồng, tặng 913 suất quà, hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà, 3 xe lăn (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Tóm lại- quý III nói riêng và 9 tháng đầu năm 2021 nói chung, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Hội và nhiều tổ chức thanh viên đã chủ động thay đổi phương thức chỉ đạo và hoạt động vừa tích cực tham gia cùng với địa phương phòng chống dịch, vừa cố gắng cao nhất trong điều kiện có thể để triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đầu năm đề ra. Cơ quan Hội và nhiều hội viên tổ chức ở các địa phương, đơn vị đã có cách làm linh hoạt sáng tạo để chỉ đạo, duy trì hoạt động Hội phù hợp với yêu cầu chống dịch và quản lý nắm chắc tình hình nắm tình hình và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về Hội. việc vận động đóng góp sức người, sức của cho công tác phòng chống dịch Covid 19 được các cấp hội triển khai tích cực, đạt kết quả tốt. nhiều tổ chức hội và hội viên đã có nghĩa cử cao đẹp trong việc động viên, hỗ trợ vật chất cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội và nhân dân tại địa bàn, nhất là ủng hộ đồng bào các địa phương vùng tâm dịch. Hoạt động tri ân, tình nghĩa trong dịp 27/7 có một số địa phương thực hiện tốt.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên có việc đề ra trong kế hoạch nhưng không thể thực hiện được. có việc đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Một số nơi chưa tích cực, chủ động duy trì và triển khai các hoạt động của Hội, không theo dõi, quản lý nắm chắc được tình hình, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Có những Hội, BLL dường như không hoạt động.
II- PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ IV/2021
Quý IV, nhiều địa phương đã từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch và chuyển dần sang trạng thái bình thường mới để phấn đấu thực hiện mục tiêu kép. Tuy nhiên, tình hình dịch covid 19 vẫn còn diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, không thể lơ là, chủ quan.
Theo kế hoạch công tác năm 2021, quý cuối năm Hội còn nhiều việc quan trọng phải làm. Trước tình hình hiện nay, đòi hỏi phải thay đổi tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt, quản lý tình hình và tổ chức các hoạt động của Hội thích ứng với tình hình mới và phải xem xét điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tính khả thi. Hội vừa phải cố gắng duy trì hoạt động, vừa phải bảo đảm phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho hội viên và cộng đồng. Do vậy cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cả trong chỉ đạo, quản lý tình hình thực hiện báo cáo, nắm tình hình, tổ chức hoạt động, tận dụng tối đa tiện ích của các mạng thông tin xã hội ( Zalo, Mesenger, Fb) và sử dụng điện thoại để năm, chỉ đạo công việc, đôn đốc thực hiện. Khuyến khích cơ quan và cá nhân tăng cường làm việc tại nhà, hạn chế quy mô, tần suất hội họp, tập trung đông người, thực hiện tốt 5k  và tiêm vaccine phòng dịch.
Yêu cầu đặt ra với toàn Hội và từng tổ chức thành viên phải rà soát lại các công việc còn lại trong năm 2021, xem xét điều chỉnh kế hoạch một cách hợp lý và cố gắng với tinh thần tích cực, chủ động cao nhất để triển khai thực hiện tốt nhất các công việc trong điều kiện có thể để hoàn thành tốt kế hoạch đã xác định.
Nội dung trong tâm của Quý IV là:
              1- Rà soát và tập trung chuẩn bị thật tốt mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ III của Hội, nhất là bổ sung, cập nhật các số liệu kết quả năm 2021 vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, hoàn thiện thêm dự thảo Điều lệ Hội, các quy chế làm việc, kế hoạch bảo đảm mọi mặt, đẩy mạnh vận động tài trợ, tạo nguồn bảo đảm để tổ chức đại hội và các hoạt động chào mừng đại hội. Đồng thời, chủ động xây dựng ngay kế hoạch tổ chức đại hội ở quy mô gọn hơn, giảm số lượng đại biểu và thành phần khách mời để bảo đảm phòng dịch, khi tình hình cho phép và được Bộ Nội vụ đồng ý sẽ tiến hành đại hội (dự kiến cố gắng đại hội vào quý I/2022).
             2- Về công tác xây dựng Hội
              Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Hội, BLL có biến động về cán bộ chủ trì tiến hành kiện toàn tổ chức, nhân sự cán bộ theo đúng nguyên tắc quy chế, quy trình, bảo đảm ổn định tổ chức, đoàn kết nội bộ, duy trì tốt hoạt động.
              Chỉ đạo các hội thành viên đến nhiệm kỳ chuẩn bị thật tốt mọi mặt để khi điều kiện cho phép có thể tiến hành đại hội ngay.
              Chỉ đạo, hướng dẫn các nơi có đơn thư tích cực, chủ động xem xét, kết luận theo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, giải quyết có lý, có tình trên tinh thần xây dựng, cầu thị để sớm ổn định nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
            Tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo củng cố tổ chức Hội Doanh nhân Trường Sơn phù hợp với tình hình thực tiễn để hoạt động thực chất, hiệu quả.
              Chỉ đạo các cấp hội tiến hành tổng kết, đánh giá xếp loại tổ chức hội, gắn với tổng kết đánh giá phong trào thi đua năm 2021.
           Tăng cường chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức, nhân sự các Hội, BLL Nữ. Chỉ đạo hướng dẫn các Hội, BLL Nữ nắm vững chức năng nhiệm vụ, hiểu đúng và thực hiện tốt các mối quan hệ ngang với Hội Trường Sơn địa phương và quan hệ dọc với Hội Nữ CSTS trong quá trình tổ chức và hoạt động. Phát huy tốt vai trò, thế mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, BLL Nữ CSTS các cấp, nhất là các hoạt động tri ân, tình nghĩa.
            Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Ban Chấp hành cuối năm tổng kết công tác năm 2021, đề ra phương hướng công tác Hội năm 2022 phù hợp với tình hình và khả năng của Hội.
          3- Về công tác tuyên truyền – thi đua, lịch sử - truyền thống
           Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Trường Sơn và Hội, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động hướng về Đại hội III của Hội. Đồng thời, chú trọng tuyên tryền vận động hội viên chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các phong trào thi đua của địa phương và tham gia phòng chống dịch bệnh. Duy trì tốt hoạt động của Trang Thông tin điện tử, biên tập và phát hành Bản tin Trường Sơn định kỳ, các ấn phẩm tuyên truyền trong dịp Tết Nhâm Dần. Hoàn thành biên soạn và in ấn cuốn “ Biên niên sự kiện 10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2021”, Phim tài liệu “10 năm xây dựng và hát triển của Hội TSVN 2011 -2021”; Chỉ đạo Hội Nữ CSTS tổng kết, trao giải cuộc thi viết “ Gương sáng Nữ CSTS” và biên tập, xuất bản cuốn sách cùng tên công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo và một số bài viết mới. Chỉ đạo các CLB Văn nghệ Trường Sơn chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội.
            Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua “ Trường Sơn  tự hào – phát triển” và cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” lập thành tích thiết thực chào mừng chào mừng Đại hội III của Hội.
            Tiếp tục theo dõi kết quả đề nghị Nhà nước và các bộ, ngành khen thưởng; làm tốt công tác khen thưởng của Hội đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ II, xét khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid 19.
            Chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị cụm thi đua các hội xã hội tổng kết đánh giá phong trào thi đua của cụm và bình xét khen thưởng các thành viên theo kế hoạch và quy chế đề ra.
              Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 triển khai rà soát, chỉnh sửa nội dung thuyết minh các hiện vật tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh và Các Đền thờ, Bia Di tích tiêu biểu trên đường Trường Sơn, bảo đảm sự chuẩn xác, thống nhất với tư liệu lịch sử.
              Chủ động chuẩn bị và tham gia phối hợp với Cục Tuyên huấn TCCT thực hiện các nội dung về lịch sử truyền thống của đường Tây Trường Sơn trên đất Lào theo kế hoạch (khi tình hình cho phép) .
         4- Nắm và tổng hợp tình hình các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên bị nhiễm dịch Covid 19 để tiếp tục vận động hỗ trợ.
              Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tư vấn giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách của hội viên, nhất là 7 trường hợp đề nghị công nhận liêt sỹ  mà Binh đoàn 12 đang cùng với Cục Chính sách Tổng cục Chính trị giải quyết.
             Chỉ đạo các cấp Hội chủ động quan hệ chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp để phối hợp thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trong Bản ghi nhớ với Hội Trường Sơn. Đồng thời chỉ đạo các cấp hội tích cực, chủ động vận động tài trợ, tạo nguồn tổ chức tốt hoạt động tri ân tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 22/12/2021.
              Nắm chắc số lượng, gia cảnh các đối tượng chính sách, hội viên nghèo, cận nghèo để khi có nguồn tài trợ kịp thời phân bổ, bảo đảm công bằng, hợp lý đúng đối tượng, sát thực tế.
          5- Tiếp tục làm viêc với Hội Chữ thập đỏ và Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia xin mở tiếp chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn năm 2021. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai chương hoạt động của cửa hàng dịch vụ nông sản tại phường Văn Quán, quận Hà Đông.
          6- Chủ động quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12, tranh thủ sự giúp đỡ và triển khai các nội dung hoạt động đã thỏa thuận. Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với Đại sứ quán các nước Lào, Cu ba và khi tình hình cho phép, chủ động liên hệ để sớm thiết lập mối quan hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nhằm tranh thủ sự giúp đỡ thực hiện các nội dung về công tác lịch sử truyền thống của Hội
              Trên đây là kết quả công tác quý III và trọng tâm công tác quý IV / 2021. Các tổ chức hội, BLL trực thuộc căn cứ chương trình hoạt động chung của Hội và đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, bảo đảm khả thi, hiệu quả.
 
Nơi nhận:                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
- Các CQ, đầu mối T/ thuộc                                                                 CHỦ TICH
- Lưu VP.                                                                                         Đã ký và đóng dấu
 
                                                                                                      Thiếu tướng Võ Sở