Phụ lục số liệu hoạt động Hội Quý III-2021

Ngày đăng: 11:22 26/10/2021 Lượt xem: 611
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:
 

  1. ỦNG HÔ QUỸ PHÒNG CHỐNG  COVID - 19, QUỸ VACCINE VÀ ỦNG HỘ NHÂN DÂN VÙNG TÂM DỊCH, CÁC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Tính từ đầu đến hết 30/9/2021)
 

STT Đơn vị Khẩu trang
 
(Chiếc)
Nhu yếu phẩm, thuốc men
  (tr đồng)
Tiềnmặt
(triệu đồng)
Tổng
Giá trị
(triệu đ)
1 Cán bộ cơ quan Hội
TríchQuỹ NTTS
        11,5
  20,6
2 Thanh Hóa   12 tấn 898,0           1.790,0
3 Nữ CSTS       166,0
4 Nghệ An       550,0
5 TP Hồ Chí Minh 5.000 16,150 tr 50   81,0
6 Yên Bái         24.6
7 Bắc Giang       250,7
8 Băc Ninh       250,8
9 Hưng Yên       34,0
10 Hà Nội        183,4
11 Phú Thọ           53,0
12 Quảng Ninh       63,8
13 Lào Cai         5,0
14 Thái Bình          78,8
15 Bình Định         5,0
16 Lâm Đồng       31,2
17 Đắc Lắc       15,2
18 Đắc Nông       16,5
19 Gia Lai       20.0
20 Nam Định         6,0
21 Lạng Sơn       3,0
22 Đã Nẵng         8,0
23 Đồng Nai                      26,5
24 Hòa Bình                      70,0
25 Hải Dương                    659,3
26 Quảng Bình                   184,0
27 Hải Phòng                      50,3
28 Cần Thơ                     11,2
29 Bà Rịa – Vũng Tàu                    21,0
30 Tây Ninh                      1,0
31 Ninh Bình                     10,0
32 Vĩnh Phúc                      47,6
33 Hà Tĩnh                        5,0
34 Thừa Thiên – Huế                       7,0
35 Thái Nguyên                    40,8
36 Quảng Tri                     3,2
37 Sơn La                       3,0              
38 Tuyên Quang                       2,0
38 Kon Tum                      5,7
39 Bình Dương               1.077,0
40 Đắc Lắc                      30,7
41 Hà Nam                      45,0
42 Khánh Hòa             6,4
43 F470        123,0
44 F471       13,0
45 F571         2,0
46 F4         3,0
47 E99       8,7
48 E, Lữ 17         1,9
49 E98         1,0
50 E251         0,5
51 E515         2,0
52 E35         2,0
53 BT 12         3,0
54 BLL E532 –E537         3,0
55 BT 14         1,0
56 Hội Xăng dầu - _Đ.Ô       70,6
57 Hội Doanh nhân TS          1,0
58 BLL Bộ Tham mưu        2,0
59 BLL Ct  Khảo sát -TK          1,0
60 CLB Văn nghệ TS                        1,0
61 Hội ngành Chính trị          37,0
62 TT Hỗ trợ nhân đạoTS   120 tr   126,0
63 Đc Nguyễn Thanh Bình và CT. Thanh Bình  HY        140,0
64 TT  Thăm  CTX       1,0
65 Công ty 492        1,0
66 BLL ngành Hậu cần        1,0
67 BLL ngành VP       1,0
68 BLL nghành  Q. Giới           3,0
69 BLL ngành TM VC           2,0
70 Đc Nguyễn Thị Bình       305,0
71 Đ,c  NgôVăn Lực 10.000     40,0
72 Đc Dương Văn Huyến   15 tấn   150,0
73 Gia đình đc Hoàng Anh Tuấn       26.0
74 Ngô Ngọc  Thanh           1,0
75 Trần Thị Thục Oanh          43,0
76 NguyễnVănVinh           1,0
77 Vũ Thúy Hòa       192,6
78 Nguyễn Thị Hạ       100
79 Nguyễn Thị Thắm       40
77 TỔNG CỘNG       7.328,0 Triệu đồng
 
  1. HOẠT ĐỘNG TRI ÂN TÌNH NGHĨA DỊP 27/7/2021
 
stt Đơn vị Nội dung tri ân Thành tiền (triệu dồng)
1 Cơ quan Hội Tặng 13 suất quà            3,9
2 Yên Bái 5 căn nhà, 99 suất quà, khám bệnh, cấp thuốc, tặng sữa, đường cho 124 đối tượng        349,0
3 Thái Nguyên 3 xe lăn, 203 suất quà          34,9
4 Lào Cai 62 suất quà          52,7
5 Nữ CSTS Quảng Ninh 100 suát quà          55,0
6 Nghệ An 160 suất quà          24,0
7 Bắc Ninh 21 suất quà            4,6
8 Hòa Bình 5 suất quà            1,5
9 Ninh Bình 24 suất quà            7,2
10 Hải Dương 187 suất quà           36,8
11 Quảng Bình 334 suất quà          45,2
12 Quảng Trị 2 nhà tình nghĩa        150,0
13 Kon Tum 40 suất quà            8,0
14 Tây Ninh 12 suất quà            1,8
  CỘNG           774,6