BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2021, Phương hướng công tác năm 2022

Ngày đăng: 09:27 15/12/2021 Lượt xem: 602
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 
BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2021, Phương hướng công tác năm 2022


 


           I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021
            Năm 2021 dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và lan rộng trong phạm vi cả nước, gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế đất nước và sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của xã hội. Công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặt lên trên hết, trước hết. Vì vậy toàn Hội đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch và chuyển đổi phương thức hoạt động để vừa góp phần vào công tác phòng, chống dịch, vừa cố gắng cao nhất để triển khai các hoạt động chuyên môn trong phạm vi và điều kiện cho phép. Kết quả đạt được, nổi bật là:
           1.Thường trực và các cơ quan chức năng của Hội đã giành thời gian, tâm sức  để soạn thảo các văn kiện và chủ động tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội III.
           Kế hoạch và các văn kiện dự thảo đã dược chuẩn bị công phu, theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, bài bản. Các kế hoạch và dự thảo văn kiện được gửi xin ý kiến đóng góp của tất cả các hội viên tổ chức, các Ủy viên Ban Chấp hành. Thường trực đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp dự nghe một số nơi góp ý vào dự thảo các văn kiện. Nhiều ý kiến đống góp rất trách nhiệm, tâm huyết, có chất lượng đã được lựa chọn tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành thông qua. Sau khi Hội báo cáo kế hoạch và kết quả công tác chuẩn bị đại hội đã được Lãnh đạo và cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ đồng tình, đánh giá cao.
          Theo kế hoạch, Đại hội III sẽ được tổ chức vào cuối quý III năm 2021 nhưng do dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nên phải tạm hoãn.
          2-Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng Hội về tổ chức, củng cố, tăng cường sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ, đưa công tác quản lý và hoạt động của hội đi vào nề nếp thống nhất, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
           Thường vụ và các cơ quan chức năng đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Hội đến nhiệm kỳ đại hội (Hà Nam, Đà Nẵng, Bình Dương, Lạng Sơn, Sơn La, F470, F471, BT12, Ngành Chính trị…)  tích cực chuẩn bị văn kiện, quy chế, nhân sự và các yếu tố bảo đảm để khi tình hình dịch ổn định, được cấp có thẩm quyền cho phép có thể tổ chức đại hội được ngay. Vừa qua, Tỉnh hội Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội. Ở các tỉnh khi dịch chưa diễn biến phức tạp, như; Thanh Hóa, Hà Nội, Yên Bái, Nam Định, Thái Bình… đã tích cực chỉ đạo các hội cấp huyện, xã chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả tốt và tiếp tục vân động thành lập thêm một số hội cấp huyện, xã. Riêng Hà Nội đã thành lập và ra mắt  CLB Văn học nghệ thuật, Yên Bái kiện toàn tiếp tổ chức Hội VHNT và duy trì hoạt động tốt.
           Một số tổ chức Hội có đơn thư, nội bộ mâu thuẫn, mất đoàn kết, Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan Hội phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các hội địa phương giải quyết theo quy định, từng bước tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các bất đồng để sớm ổn định nội bộ. Đối với  các nơi có thay đổi, biến động về cán bộ chủ trì, đã hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện quy trình thủ tục để kiện toàn tổ chức, nhân sự, duy trì giữ vững hoạt động. Mặt khác, Thường trực tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức Hội các cấp bám sát các nội dung, tiêu chí để xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả. Chú trong chỉ đạo xây dựng, duy trì thực hiện quy chế và lập sổ đăng ký, quản lý số, chất lượng hội viên, quản lý, sử dụng tài chính nên một số nơi có chuyển biến tốt. Thường trực đã chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm làm thẻ hội viên. Đến hết tháng 6, toàn Hội đã làm được 46.622 thẻ hội viên, đạt 15,48% tổng số hội viên.
          3- Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN về công tác phòng, chống đại dich Covid -19, Hội đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phát động thi đua thực hiện kíp thời. Các tổ chức hội và hội viên trong toàn Hội đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dich Covid 19 cuả các cấp và các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội và ủng hộ, cứu trợ nhân dân các vùng tâm dịch và địa phương nơi cư trú.
           Theo báo cáo và tổng hợp chưa đầy đủ, toàn Hội đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch covid – 19, ủng hộ tiền, vật chất cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cứu trợ, giúp đỡ các địa phương vùng tâm dịch, đồng đội và nhân dân tại địa phương nơi cư trú, tổng trị giá:  7.528 triệu đồng. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương (tham gia Ban chỉ đạo, tổ Covid cộng đồng, ứng trực các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở nơi cư trú).
           4. Hội đã hoàn thành tốt vai trò Cụm trưởng của cụm thi đua 9 Hội xã hội của Măt trận TQVN. Chủ động đề xuất và duy trì nề nếp sinh hoạt, tổ chức hoạt động phong trào thi đua của cụm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Làm tốt việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả, xếp loại thi đua, đề xuất khen thưởng. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 của toàn cụm. Tại hội nghị, tất cả các nội dung chuẩn bị và đề xuất của Hội đã được các thành viên trong cụm đồng thuận, nhất trí cao cao. Đaị diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của toàn cụm và vai trò của đơn vị cụm trưởng. Trong đó, đánh giá về Hội Trường Sơn Việt Nam là một tổ chức xã hội tự nguyện, không được ngân sách hỗ trợ nhưng đã rất cố gắng tổ chức các hoạt động truyền thống, tình nghĩa và tham gia phòng chống đại dịch Covid – 19;  Tổ chức các hoạt động của Hội khá bài bản, xứng tầm, có chiếu sâu, hiệu quả.
             Qua hoạt động này đã làm cho các Hội bạn, Lãnh đạo và các cơ quan của Ủy ban MTTQ VN hiểu thêm về Hội Trường Sơn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội.
             Với trách nhiệm là thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội đã tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Đồng thời, báo cáo kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình của Hội Trường Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo yêu cầu và chỉ đạo của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam.
            5- Công tác tuyên truyền – thi đua và truyền thống lịch sử vừa tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, vừa chỉ đạo triển khai thực hiện một số việc, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch năm và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội III, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch, đạt kết quả tốt. Cụ thể là:
           Hội đã ứng dụng và khai thác, phát huy tốt các phương tiện thông tin, mạng xã hội để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và chỉ đạo công việc. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Trang Thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, về Trường Sơn và Hội (năm 2021 có 424 đơn vị thông tin, 9 văn bản chỉ đạo, 2000 ảnh hoạt động,180 bài ký ức còn mãi, 389 bài thơ, 19 video… đã được truyền tải trên Trang thông tin điện tử của Hội). Các ấn phẩm thông tin tuyên truyền đã chú trong đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao chất lương nội dung để tăng tính hấp dẫn và sức lan tỏa. Tính đến hết tháng 12/2021 Trang thông tin điện tử ước tính có 65 triệu lượt truy cập. Một số ấn phẩm tuyên truyền nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần đã được chuẩn bị và in ấn phát hành. Hội đã chỉ đạo Ban Công tác Nữ, Hội Nữ CSTS phối hợp với Ban TT – TĐ mở cuộc vận động viết về “Gương sáng Nữ CSTS”, thu chấm bài, chọn lọc biên tập các tác phẩm lọt vào vòng chung kết để chuẩn bị xuất bản sách. Hoàn thành nghiên cứu, tổng hợp, biên tập và in, phát hành cuốn sách tư liệu “131 di tích, địa danh của Đường Trường Sơn”. Hoàn thành sơ thảo cuốn “Biên niên sự kiện 10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam 2011 – 2021”. Hoàn thành viết kịch bản, triển khai quay phim tư liệu “10 năm Hội Trường Sơn xây dựng và phát triển” (hiện tại đang tạm dừng vì sức khỏe của tác giả kịch bản kiêm đạo diễn chưa bình phục). Hội VHNT Trường Sơn Và Hội VHNT, CLB Văn học nghệ thuật Trường sơn ở Thái Bình, Yên Bái, Thạch Thất và một số cá nhân hội viên đã ra được 16 đầu sách mới.
 
          Năm 2021, Hội đã phát động phong trào thi đua “Trường Sơn Tự hào – phát triển” trong toàn Hội gắn với tiếp tục đảy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” và thực hiện các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam tại địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội III của Hội. Chỉ đạo hướng dẫn các hội viên tổ chức xét đề nghị khen thưởng nhiệm kỳ Đại hội II gắn với phong trào thi đua năm 2022.
             6- Mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng Hội và tổ chức Hội các cấp đã có nhiều cố gắng vận động tài trợ, tạo nguồn để thực hiện công tác tri ân tình nghĩa. Cụ thể: 
             Toàn Hội đã trích Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn, vận động được 8 tỷ 125 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tổ chức hội, hội viên và các nguồn lực xã hội để tri ân giúp đỡ đồng đội. Trong đó bao gồm: vận động các nhà tài trợ tiếp tục nuôi dưỡng tại trung tâm 12 trường hợp, trợ cấp ổn định thường xuyên mức 500.000đ/tháng cho 55 người, mức 1.000.000đ/tháng cho 01 người; Hỗ trợ tiền xây tặng 46  căn nhà, sửa chữa, nâng cấp 12 căn nhà, tặng 7.232 suất quà ( gồm tiền, hàng hóa, phương tiện sinh hoạt), tặng một số phương tiện, dụng cụ chỉnh hình cho các hội viên bi tai biến,  hệ vận động, tài trợ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 885 hội viên, tặng một số vật nuôi, cây giống có giá trị để hội viên phát triển kinh tế.
          Hội đã tích cực phối hợp với Binh đoàn 12 để tra cứu, xác minh, giúp các đối tượng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kiến nghị đề đạt với các cơ quan chức năng của BQP, Nhà nước quan tâm tháo gỡ vướng mắc để giải quyết các trường hợp chính sách tồn đọng.
          7- Tích cực triển khai vận động tài trợ, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động và bảo đảm cho Đại hôi III và các hoạt động thường xuyên. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội thu hội phí và tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu để tự trang trải cho các hoạt động.
          Trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai năng nề, kinh tế - xã hội rất khó khăn, nhưng được tin Hội chuẩn bị tổ chức Đại hội III, nhiều doanh nhân, hội viên vẫn nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ kinh phí để Hội hoạt động. Trong đó có nhiều người đã gắn bó tình cảm và đồng hành với Hội trong nhiều năm qua. Đến hết tháng 10/2021, Hội đã nhận được gần 925 triệu đồng. Nhờ đó đã duy trì tốt các hoạt động thường xuyên và bước đầu chuẩn bị nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động trong dịp Đại hội III. Hội đã thí điểm mở cửa hàng dịch vụ “Nông sản, thủy sản, cây dược liệu sạch 3 miền” tại địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông và đang theo dõi kết quả hoạt động.
           8- Hoạt động đối ngoại, được chú trọng và đã triển khai được môt số việc đạt kết quả
            Đã duy trì nề nếp làm việc định kỳ với lãnh đạo Binh đoàn 12 để trao đổi tình hình, thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động có liên quan về công tác truyền thống tình nghĩa. Hội đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của Binh đoàn 12. Gần đây, Hội đã đề đạt và được lãnh đạo Binh đoàn 12 đồng ý, sắp xếp bố trí nơi làm việc cho Hội tại trụ sở mới của Binh đoàn tại phường Tây Mỗ trên trục đường cao tốc Thăng Long.
            Hội tiếp tục duy trì được mối quan hệ thường xuyên, tổ chức thăm, chúc mừng và trao đổi làm việc với Đại sứ quán các nước Lào, Cu Ba tại Việt Nam nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của Bạn; Liên hệ, tổ chức đoàn thăm và làm việc lần đầu với Đại sứ vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Hội đã làm công văn đề nghị xin gia nhập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và làm công văn trao đổi các nội dung về công tác truyền thống lịch sử của Hội trên đất Lào, cần sự phối hợp, giúp đỡ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
            Về ưu điểm:
          Năm 2021, mặc dù tình hình rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng toàn Hội đã nỗ lưc cố gắng duy trì hoạt động và cơ bản duy hoàn thành được kế hoạch hoạt động thường xuyên đã đề ra và những nội dung mới quan trọng đột xuất như phòng chống dịch. Kết quả nổi bật là:
          Đã tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội III của Hội; Làm tốt việc tuyên truyền vận động các tổ chức hội và hội viên chung tay góp sức cùng cả nước phòng chống đại dịch Covid -19. Nhiều tổ chức hội, đặc biệt là các Hội, BLL ở các tỉnh vùng tâm dịch, vùng dịch bùng phát mạnh đã rất tích cực, chủ động tham gia cùng địa phương phòng chống dịch, như: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Nhiều tổ chức hội và cá nhân đã tham gia ủng hộ tích cực cho công tác phòng chống dịch như: Hội Nữ CSTS, các Tỉnh hội Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Ninh, Hội Nữ CSTS Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Nội,  F470, Trung tâm hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn, Thái Bình. Các cá nhân tiêu biểu như: Nguyễn Thị Bình, Vũ Thúy Hòa (BLL Tp HCM), Nguyễn Thanh Bình (CT Thanh Bình Hưng Yên), Dương Văn Huyến (Hải Phòng), Nguyễn Thị Hạ (Quảng Bình) Trần Thị Thục Oanh (F470 – Hà Nội)…;
            Hoạt động tri ân tình nghĩa, giúp đỡ hội viên vẫn được tổ chức Hội các cấp quan tâm. Trong đó, có những Hội, BLL ở các tỉnh, đơn vị truyền thống đã vận động tích cực và tổ chức tốt hoat dộng tri ân tình nghĩa. Tiêu biểu như Hội Nữ CSTS, Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn, các Hội, BLL: Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Hội Nữ CSTS Quảng Ninh, Hội F471…. ;.
           Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thi đua, công tác truyền thống lịch sử cũng đã được triển khai hiệu quả và đạt kết quả tốt, nhất là tập trung tuyên truyền về phòng chống dich Covid -19; Biên tập, xuất bản một số ấn phẩm lịch sử truyền thống về Trường Sơn, về Hội và tổ chức vân động viết “Gương sáng Nữ CSTS”.
           Để kịp thời động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19. Hội đã báo cáo đề nghị Ủy ban TUWMTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ xét khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân; Thường trực và Chủ tịch Hội đã quyết định khen đột xuất 11 tập thể, 16 cá nhân có.
           Chuẩn bị tiến tới Đại hội nhiệm kỳ III, Hội đã kết hợp xem xét thành tích trong nhiệm kỳ kết hợp với thành tích năm 2021 và rà soát lại các tập thể đã được khen trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Trên cơ sở đó, đã báo đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Hội Trường Sơn Việt Nam; Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành khen thưởng 13 tập thể và 28 cá nhân. Các đơn vị đã báo cáo đề nghị Hội khen thưởng thành tích trong nhiệm kỳ II cho 90 tập thể và 125 cá nhân (Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội đang xem xét).
           Về khó khăn tồn tại:
             Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên Hội và nôt số Hội cấp tỉnh, huyện, xã ich bùng pha nhiệm kỳ mặc dù đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhưng chưa thể tổ chức đại hội.
             Một số nội dung về xây dựng Hội, như giải quyết đơn thư, khắc phục các mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ; viêc kiện toàn tổ chức, nhân sự cán bộ chủ trì ở một số nơi… mặc dù đã quan tâm chỉ đạo giải quyết nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn, có việc do ảnh hưởng của dịch chưa thực hiện được. Tình hình nội bộ có nơi vẫn diễn biến căng thẳng, có nơi có hội cấp huyện, xã tự tách ra hoạt động độc lập. Nguyên nhân của tình hình trên là do nhận thức chung của hội viên và cả một số cán bộ về Hội còn hạn chế. Ý thưc chung xây dựng Hội chưa tốt, cán bộ, nhất là người chủ trì nắm các quy đinh hông chắc, duy trì thực hiện chưa nghiêm.
            Tổ chức Hội, BLL ở một số nơi hoạt động không liên tuc, toàn diện. Có nơi kế hoạch, chương trình hoat động năm và hàng quý của Hội gửi xuống không được tổ chức triển khai thực hiện (có những nơi tổ chức Hội, BLL hầu như án binh bất động). Nguyên nhân một phần khách quan do dịch covid 19, cán bộ tuổi cao sức yếu, mắc bệnh nền nên sợ lây nhiễm, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan do Ban Chấp hành, BLL và người đứng đầu chưa thật tích cực, chủ động.
             Một số nội dung công việc vể bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử của Trường Sơn ở Quảng Trị và khảo sát, thẩm định, xác định các di tích tiêu biểu ở đường Trường Sơn Tây để đề nghị Nhà nước Lào xếp hạng Di tích quốc gia, do dịch nên chưa thể triển khai.
            Công tác vận động các nguồn lực xã hội ngày càng khó khăn, nhưng hoạt động tạo nguồn thu để tự trang trải ở các cấp hội vẫn hết sức khó khăn, chưa có điểm sáng.
 
II- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.
 
           Năm 2022, Chính phủ đã có Nghị quyết 128 Ban hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” để đưa các hoạt động của xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới. Nhưng tình hình dịch Covid -19 hiện vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Hậu quả của dịch bệnh, thiên tai năm 2021 để lại rất nặng nề, kinh tế xã hội trước mắt còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc vận động các nguồn lực xã hội ngày càng khó khăn.
          Phương hướng chung năm 2022 là: Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được giai đoạn 2016 – 2021, nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới để bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tổ chức triển khai tốt các hoạt động theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Hội, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, xây dựng các tổ chức hội vững chắc, hoạt động hiệu quả. Đề phòng và khắc phục các biểu hiện chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch hoặc vin vào tình hình dịch bệnh không tích cực tổ chức triển khai hoạt động của Hội. Trọng tâm công tác năm 2022:
1-Tiếp tục rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng mọi mặt công tác chuẩn bị và chủ động xây dựng các kịch bản tổ chức Đại hội III phù hợp với yêu cầu phòng dịch, sẵn sàng khi tình hình dịch bớt phức tạp, được Bộ Nội vụ cho phép có thể tiến hành Đại hội được ngay. Phấn đấu chuẩn bị thật tốt mọi mặt để nếu tình hình cho phép sẽ tổ chức Đại hội III vào cuối quý I, đầu quý II/2022.
 Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức Hội ở địa phương, đơn vị truyền thống năm 2021 đến nhiệm kỳ đại hội nhưng do dịch covid – 19 phải tạm hoãn và các đơn vị năm 2022 đến nhiệm kỳ đại hội chủ động chuẩn bị về nội dung và báo cáo cấp có thẩm quyền để khi có điều kiện thuận lợi là tổ chức đại hội được.
Đối với các tỉnh, thành phố đang là Ban liên lạc cần phát huy tính chủ động chuẩn bị về nội dung, tăng cường quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để khi có thời cơ thuận lợi có thể xin phép thành lập Hội.
2- Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh theo tiêu chí  “tổ chức vững chắc hoạt động hiệu quả” . Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn, tồn tại. Nâng cao một bước về quản lý chặt chẽ cả số lượng, chất lương hội viên. Đối với Hội, BLL cấp huyện, xã, binh trạm, trung đoàn và  cấp tỉnh, đơn vị truyền thống có dưới 1.000 hội viên Phải có sổ quản lý số lượng, chất lượng, danh sách hội viên. Đối với Hội có trên 1.000 hội viên phải quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên, còn danh sách hội viên do cấp dưới trực tiếp quản lý.
   3- Tiếp tục nâng cao nhận thức về Hội mà trọng tâm là nắm vững các quy định của Điều lệ Hội và Điều 2, Điều 3, Điều 14 của Nghị định 45 năm 2010 của Chính phủ. Đồng thời cần nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giưã Hội, BLL nữ, Hội BLL các đơn vị truyền thống với Hội Trường Sơn địa phương mà các đơn vị đó là thành viên. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, quy chế làm việc trong các loại hình tổ chức Hội, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ, tiến tới chấm dứt việc các hội viên tổ chức ở xã, phường, huyện xin tách ra khỏi Hội cấp trên.
Tổ chức Hội các cấp phải thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại các tổ chức thành viên  của mình và chế độ báo cáo với Hội mà mình tự nguyện là hội viên. Trong năm 2022 cố gắng nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội bằng hình thức phù hợp (tổ chức bồi dưỡng tập trung hoặc bằng các văn bản hướng dẫn). Thường trực sẽ tổ chức hai đợt gồm các đoàn đi kiểm tra nắm tình hình tổ chức và hoạt động của một số hội viên tổ chức (nếu tình hình dịch không phức tạp)
          3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, tập trung tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội và Đại hội III của Hộị gắn với tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Hội, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, đưa hoạt động của toàn Hội vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng , Nghị quyết Đại hội MTTQ việt Nam lần thứ IX.
           Duy trì và nâng cao chất lượng tin bài tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội của Trang thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn. Sẵn sàng triển khai để ra mắt và phát hành Tạp chí Trường Sơn khi được cấp phép.
            Xây dựng, ban hành sớm Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội III để chỉ đạo triển khai thực hiện. Hoàn thành tốt kế hoạch làm phim “ Hội Trường Sơn Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển”, phát hành sách “Biên niên sự kiện 10 năm  Hội Trường Sơn Việt Nam 2011 -2021”. Chỉ đạo biên soạn, in và sớm phát hành sách Văn kiện Đại hội III tới các tổ chức Hội.
            Phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội VHNT và Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – quân tình nguyện Việt Lào.
            Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng Nhiệm kỳ III và Hướng dẫn kế hoạch, nội dung phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Hội.
            Tổ chức Hội các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động hội viên đẩy mạnh thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”. Tích cực tham gia và tự giá thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Xây dựng đời sông văn hóa ở địa bàn dân cư”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,. Góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
          4. Tiếp tục thực hiện một số nội dung về công tác truyền thống – lịch sử đã xác định trong kế hoạch năm 2021 nhưng do ảnh hưởng của Dịch Covid chưa triển khai được.
          Tiếp tục cung cấp hồ sơ tài liệu về đường Tây Trường Sơn trên đất Lào theo yêu cầu của Bộ Quốc phong và chủ động phối hợp, liên hệ với Cục Tuyên huấn TCCT để thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức khảo sát, thẩm định các di tích khi tình hình dịch cho phép, làm cơ sở cho việc đề nghị Nhà nước Lào xem xét xếp hạng đường Tây Trường Sơn là di tích quốc gia về tình đoàn kết chiến đấu Viêt – Lào và xây dựng, bảo tồn một số di tích, công trình tiêu biểu.
          Đề nghị và phối hợp với Binh đoàn 12 rà soát, chỉnh sửa các nội dung thuyết minh, giới thiệu tại  các đền thờ, nhà tưởng niệm liệt sỹ, bia di tích ở một số địa danh nhằm bảo đảm chính xác, thống nhất với lịch sử Bộ đội Trường Sơn.
          Phối hợp với Binh đoàn 12 tiếp tục theo dõi, nắm kết quả đề nghị xin đất, cấp phép xây dựng, bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu ở tỉnh Quảng Tri đã xác đinh để triển khai khi tình hình cho phép.
           Tiếp tục sưu tầm tư liệu, số liệu để biên soạn làm sâu sắc thêm vai trò đóng góp của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khuyến khích việc viết sử cuả các đơn vị.
           Chủ động phối hợp và tham gia tích cực với Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn và Tạp chí Nông thôn Viêt, thực hiện tốt các nội dung được phân công trong dự án xây dựng”Đền thờ Liệt sỹ Đường 20 Quyết thắng”.
          5. Đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, tri ân các gia đình có công, giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn, tích cực giúp đỡ hội viên giải quyết các chính sách tồn đọng.
          Các tổ chức hội phát huy mạnh mẽ nội lực với tích cực vận động các nguồn ngoại lực, đồng thời khảo sát nắm chắc các gia đình thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hội viên đặc biệt khó khăn về nhà ở để giúp đỡ thiết thực. Phát huy trách nhiệm, tình cảm, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội của tổ chức hội và hội viên, giúp đồng đội cải thiện và nâng cao đời sống. Ban Chính sách giúp Hội nắm chắc tình hình và số liệu các đối tượng của các tổ chức thành viên để khi có nguồn tài trợ đề xuất hỗ trợ kịp thời, hợp lý, hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa trong dịp Tết cổ truyền, ngày 19/5, 27/7 và 22/12.
          Phát huy tốt vai trò, hiệu quả của Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn trong hoạt động tình nghĩa.
         Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Binh đoàn 12 để trao đổi thông tin, thống nhất chủ trương, phối hợp hoạt động và tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ đối với Hội. Tích cực phối hợp với Binh đoàn 12 giúp đỡ hội viên tra cứu hồ sơ lưu trữ, giải mã các thông tin, củng cố, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết các tồn đọng chính sách, nhất là chính sách liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam, trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh.
          Các tổ chức hội nhất là các Hội, BLL đơn vị truyền thống làm tốt việc tiếp tục phát động hội viên cung cấp các thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ cung cấp cho cơ quan chức năng và phối hợp, giúp đỡ gia đình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ
         6. Tích cực vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ tài trợ và chủ đông nghiên cứu tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu, chuẩn bị tốt nguồn lực để tổ chức Đại hội III vacác hoạt động lớn chào mừng Đại hội và bảo đảm các hoạt động thường xuyên của Hội.
          7. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Hội và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với tổ chức và họat động của Hội.
        Tiếp tục duy trì phát triển tốt mối quan hệ trong cụm thi đua 9 hội xã hội, mối quan hệ đã có với Đại sứ quán Lào, Cu Ba, xúc tiến quan hệ với Đại sứ vương quốc Campuchia tại Việt Nam và thực hiện nhanh các thủ tục để sớm gia nhập Hội Hữu nghị  Việt Nam - Lào .
          Chủ động, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan của Đảng, Nhà nước có liên quan để báo cáo hoạt động, tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ đối vớ Hội.
          8. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả mọi nguồn kinh phí, các trang thiết bị hiện có và thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài chính. Thiết kế, bố trí, sắp xép khoa học, hợp lý nơi làm việc tại Trụ sở làm việc mới được Binh đoàn 12 giúp đỡ. Chuẩn bị và tổ chức di chuyển cơ quan về nơi làm việc mới nhanh chóng, an toàn.
        Trên đây là phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2022. Các hội viên tổ chức cần nghiên cứu, cụ thể hóa sát với đặc điểm tình hình của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả.
        Đề thực hiện tốt chương trình, nội dung hoạt động đề ra, tổ chức hội các cấp cần quán triệt và nắm vững tinh thần và nội dung Nghị quyết 128 của Chính phú về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” để nhanh chóng  đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành các hoạt động của Hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lập các nhóm Zalo, Meeserge của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các đầu mối trực thộc của Hội, BLL, liên kết các thành viên trong nhóm để thông tin, chỉ đạo, điều hành, báo cáo các công việc của Hội vừa nhanh chóng, kịp thời, vừa hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiết kiệm thời gian, vật chất, bạo vệ được sức khỏe…… nhằm chuyến hoạt động của toàn Hội sang trang thái bình thường mới, an toàn, hiệu quả.
          Năm 2022, năm có ý nghĩa quan trọng, năm tiến hành Đại hội III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước mắt có nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm và thành tích đạt được trong nhiêm kỳ II, với nhiệm, tình cảm hướng về Đại hội, nhất định toàn hội sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các nội dung công tác đề ra.
 
                                                                    CHỦ TỊCH
                                                             Thiếu tướng Võ Sở