Tổng hợp hoạt động tri ân Tết Nhâm Dần 2022

Ngày đăng: 04:54 15/02/2022 Lượt xem: 1.053
 
                                   HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

   TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG TRI ÂN TẾT NHÂM DẦN 2022
 
STT ĐƠN VỊ SUẤT QUÀ THÀNH TIỀN            (tr) NHÀ THÀNH TIỀN TỔNG SỐ TIỀN
1 Nghệ An 263 111,5      
2 Thanh Hóa 320 120,0      
3 Thái Nguyên 1.095 238.      
  (Mừng thọ)        208đc          20,4      
4 Bắc Giang 20 10      
5 Lâm Đồng 45 24      
6 Hải Dương
(Mừng thọ )
414
173
67,8
24,5
     
7 Kon Tum 10   2      
8 Ninh Bình 150 75      
9 Yên Bái 685 83 1 125  
10 Thừa Thiên –Huế  20 10      
11 Bắc Ninh
(Mừng thọ)
252
369
61,2
60,5
     
12 Bắc Giang 20 10      
13 Hòa Bình 95 56      
14 Nam Định 40 11      
15 TP H.C.Minh 160 79 1 86  
16 Thái Bình 2500 500     Số liệu ước tính
17 Tây Ninh 20 8      
18 Cần Thơ          
19 Bình Dương          
20 Hội Nữ 149 74,5      
21 TT hỗ trợ NĐ 200 100      
22 Hà Nội
(Mừng thọ
678
113
276,4
 45,2
3 200  
23 Trung ương Hội
-XHTT cho Nữ
-Chăn ấm
- Ban Nữ tặng quà
- Cơ quan
 
150
300
  50
 50
 
75
300
    9
19,5
     
 
24 F571 41 38      
25 Hà Tĩnh 83 25      
26 Đà Nẵng 70 21      
27 Quảng Trị 43 12,9 1 80  
28 Quảng Bình 529 73,3 1 40  
29 Hội Ngành C.Trị 21 5,4      
30 E –Lữ 17 11 7      
  CỘNG 9.347 suất 2.654,1 triệu đồng 7 nhà 531 triệu đồng 3.185,1 triệu đồng
 
     Nguyễn Quyết (Phó Chánh Văn phòng tổng hợp)