Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 2 sự kiện quan trọng của Hội TSVN trong tháng 5-2022

Ngày đăng: 03:42 06/03/2022 Lượt xem: 1.084
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:  16  /HTTTS-ĐHCMVN                                                         
                                                Hà Nội, ngày  1  tháng  3  năm 2022
 
HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 3
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
 

Kính gửi: Hội, Ban liên lạc Trường Sơn các tỉnh, thành phố,
các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Quý II năm 2022 có 2 sự kiện quan trọng đối với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN): Kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2022) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN nhiệm kỳ III (dự kiến tổ chức trong tháng 5/2022).
Để chào mừng 2 sự kiện đầy ý nghĩa này, Thường trực Hội TSVN Hướng dẫn các cấp Hội, Ban liên lạc và đơn vị truyền thống tổ chức các hoạt động chào mừng, như sau:
I- Kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn:
-Tại các trụ sở của Hội, Ban liên lạc, đơn vị truyền thống các cấp nên có các khẩu hiệu về kỷ niệm sự kiện “63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”. Các cơ quan Văn hóa – Thể thao địa phương trong tháng 5 thường có kế hoạch làm pano, át phích, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm sinh nhật Bác. Nhân dịp này các đơn vị cần liên hệ với cơ quan Văn hóa – Thể thao địa phương kết hợp tuyên truyền cho sự kiện “63 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng”.
-Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho hội viên hiểu thêm về lịch sử, truyền thống tự hào của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng cũng như tiến trình 10 năm xây dựng và phát triển Hội TSVN. (Sử dụng 2 tài liệu đã có: Cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” và cuốn “10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam”).
-Hội, BLL, các đơn vị truyền thống cần chỉ đạo các cấp cơ sở liên hệ với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức nói chuyện truyền thống về Bộ đội Trường Sơn cho thanh thiếu niên, học sinh, các nhà trường địa phương.
-Nhân dịp này các cấp Hội, BLL, đơn vị truyền thống cần trích “Quỹ nghĩa tình Trường Sơn” của đơn vị hoặc khai thác các nguồn lực xã hội để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hội viên Trường Sơn lão thành và đối tượng chính sách Trường Sơn tại địa phương.
-Nhân dịp này các đơn vị có thể tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thăm Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).
Một vài khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 63 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng”/ “Mãi mãi tự hào về lịch sử & truyền thống Anh hùng của Trường Sơn huyền thoại”/ “Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”/ “Cán bộ, hội viên Trường Sơn tích cực góp phần xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam mãi mãi xứng đáng với truyền thống Trường Sơn Anh hùng”/ “Hội viên Trường Sơn hãy xứng đáng với Trường Sơn hôm qua và Hội Trường Sơn hôm nay”...
II- Hoạt động chào mừng Đại hội Nhiệm kỳ III Hội Trường Sơn Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ III của Hội TSVN dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2022. Vì vậy, các cấp Hội, BLL và đơn vị truyền thống cần tổ chức các hoạt động chào mừng:
-Thông tin bằng các hình thức thích hợp đến cán bộ, hội viên về Đại hội Nhiệm kỳ III, như: Phổ biến về báo cáo Nhiệm kỳ II và Phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ III (đã được đăng trên Bản tin Trường Sơn và Trang báo điện tử Trường Sơn).
-Thông báo cho các cấp Hội, BLL và đơn vị truyền thống trực thuộc và cán bộ, hội viên theo dõi diễn tiến của Đại hội được phản ánh trên Trang báo điện tử Trường Sơn của Hội.
-Sau Đại hội, Thường trực Hội TSVN sẽ xuất bản cuốn “Kỷ yếu Đại hội Nhiệm kỳ III Hội Trường Sơn Việt Nam” (cấp phát đến các đơn vị thành viên). Hội, BLL và đơn vị truyền thống cần nhanh chóng quán triệt, phổ biến rộng rãi những nội dung cốt yếu của Đại hội tới cán bộ, hội viên.
-Nhân dịp này Hội TSVN sẽ khen thưởng đột xuất các hoạt động Hội hiệu quả trong tháng 3, 4, 5/2022. Vì vậy các đơn vị Thành viên cần tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình về Hội TSVN trước 31/6/2022. (Báo cáo gửi về Ban Tuên truyền – Thi đua)
Trên đây là nội dung hướng dẫn hoạt động chào mừng 2 sự kiện quan trọng của Hội trong tháng 5 năm 2022.
Hội, BLL và đơn vị truyền thống trực thuộc cần phổ biến rộng rãi Hướng dẫn này tới Hội cấp dưới và cán bộ, hội viên để thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                     Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                      (Đã ký và đóng dấu)
- Lưu VPHội, Ban TT-TĐ                  
                                                        Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN