(Dự thảo) BÁO CÁO Kết quả công tác Quý I, Phương hướng công tác Quý II. 2022

Ngày đăng: 11:22 18/03/2022 Lượt xem: 1.068
 
 
 
HỘI TRYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:           / BC-HTS                            Hà Nội, ngày   tháng 3 năm 2022
 
(Dự thảo)
BÁO CÁO
Kết quả công tác Quý I, Phương hướng công tác Quý II. 2022
 

          I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM QUÝ I. 2022
 
            Quý I/2022 có Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Từ cuối năm 2021, cả nước đã thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” chuyển các hoạt động sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên dịch Covid 19 ở hầu hết các tỉnh thành vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, số lượng Fo đột biến, tăng cao và tăng nhanh sau mỗi ngày. Riêng Hà Nội có ngày hơn 32.000 ca F0. Nên việc triển khai các hoạt động còn rất nhiều khó khăn.
 Căn cứ vào tình hình thực tiễn của các địa phương, Hội đã chỉ đạo tập trung triển khai một số trọng tâm công tác và đạt kết quả thiết thực. Cụ thể:
           1.Về công tác xây dựng Hội:
           -Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các Tỉnh hội, đơn vị truyền thống đến nhiệm kỳ chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là văn kiện, nhân sự, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ để khi tình hình dịch ổn định có thể báo cáo xin phép cấp có thẩm quyền tổ chức đại hội được ngay. Đến nay có Lạng Sơn đã Đại hội, các nơi khác phải dừng lại do ảnh hưởng dịch.
          - Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban chấp hành (Kiện toàn tổ chức Hội, nhân sự Ban chấp hành của Hội Vĩnh Phúc, Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chôt của Hội Lào Cai).
          - Bám nắm, xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các vấn đề có liên quan tới tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III. Tiếp tục rà soát, làm tiếp các công việc chuẩn bị Đại hội, nhất là hoàn thiện nâng cao chất lượng các văn kiện, nghiên cứu điều chỉnh về quy mô tổ chức, số lượng đại biểu triệu tập để bảo đảm phòng dịch. Chuẩn bị tiếp phương án nhân sự Ban Chấp hành; Vận động tài trợ kinh phí bảo đảm đại hội…
          - Trước và sau tết Nguyên đán, các Ban Chấp hành, BLL một số nơi tiếp tục họp tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động 2022.
          2.Về công tác tuyên truyền - thi đua
          - Đã ban hành Hướng dẫn các cấp Hội, BLL tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và chào mừng Đại hội III Hội Trường Sơn Việt Nam,
         - Chuần bị xong đề cương và tư liệu ảnh, hình ảnh hoạt động của Hội và làm công văn đề nghị Trung tâm Truyền hình Quân đội giúp đỡ làm phim tư liệu “10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam”.
         - Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện biên tập bản thảo cuốn “ Biên niên sự kiện 10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam”, gửi xin giấy phép xuất bản, in và phát hành.
         - Biên tập xong bản thảo cuốn sách “Gương sáng Nữ chiến sỹ Trường Sơn”, đang thẩm định để gửi xin giấy phép xuất bản.
         - Các hội viên Hội VHNT đã xuất bản thêm 5 đầu sách cá nhân về đề tài Trường Sơn.
         - Hoàn thành việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng nhiệm kỳ II đối với các tổ chức hội và hội viên.
          - Đã duy trì và phát huy tốt các phương tiện, ấn phẩm thông tin để tuyên truyền về Trường Sơn và Hội: Phát hành Bản tin Trường Sơn đặc biệt số Tết Nhâm Dần và đang biên tập Bản tin Trường Sơn số 43, Phát hành Lịch Trường Sơn 2022, Thiếp Chúc Tết của Hội, Trang thông tin điện tử trong hai tháng đầu năm đã biên tập, đăng 298 tin, bài, các thể loại và có 2 triệu lượt truy cập (tính đến 23/2/2022  đã có 67 triệu lượt truy cập). Ban TT – TĐ đang  chuẩn bị nhân sự cho Tạp chí Trường Sơn để sẵn sàng triển khai khi có quyết định cấp phép.
          3.Về công tác lịch sử, truyền thống
          - Đã liên hệ với Phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, TCCT và cung cấp lại hồ sơ các Di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn để khởi động lại kế hoạch khảo sát thẩm định, báo cáo các cơ quan chức năng của Nhà nước đề nghị Nhà nước Lào công nhân và xếp loại là Di tích Quốc gia về “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam  - Lào”
          - Nghiên cứu biên soạn nội dung tóm tắt về Lịch sử đường 20 Quyết thắng phục vụ việc khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sỹ đường 20 tại Cà Ròong.
         - Dự thảo văn bản đề nghị về các nội dung phối hợp hoạt động với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.
          4. Về hoạt động tri ân tinh nghĩa
          Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tap, nhưng trong dịp Tết Nhâm Dần Hội nhiều Hội, BLL các cấp ở các địa phương, đơn vị vẫn tích cực, chủ động vận động các nguồn lực xã hội và huy động nội lực để thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình có công, chia sẻ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình hội viên khó khăn, chúc thọ, mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm, viếng hội viên ốm đau, từ trần.
          Theo báo các chưa đầy đủ (tổng hợp của Trung ương Hội, Hội Nữ và 35 đơn vị), toàn Hội đã vận động được 3.383 triệu đồng, bao gồm tặng 7 nhà tình nghĩa, 300 chăn ấm cao cấp, tặng 9.928 suất quà.
         5 Hoạt động đối ngoại, vận động tài trợ.
          Hội đã quan hệ chặt chẽ với Binh đoàn 12 để trao đổi phối hợp các hoạt động và luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan Binh đoàn.
         
         Nhân dịp Tết Nhâm Dần, Lãnh đạo Hội đã cử các đoàn công tác thay mặt Hội tới chúc Tết và cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan theo dõi, quản lý Hội, Binh đoàn 12, các cơ quan báo chí, Đại sứ quán Lào, Cu Ba, Campuchia tại Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, các doanh nhân, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã nhiều năm gắn bó đồng hành với Hội. Qua đó, thông báo chương trình hoạt động của Hội năm 2022, nhất là việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 3 và vận động, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành với Hội. Hội Chữ Thập Đỏ đã có thông báo, tháng 4/2022 sẽ cho phép Hội mở Cổng Thông tin Nhân đạo quốc gia để nhắn tin ủng hộ “Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn”. Một số doanh nhân, doanh nghiệp đã cam kết mức tài trợ năm 2022.
       Tóm lại, Quý I có Tết Cổ truyền chi phối và tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng Lãnh đạo, cơ quan Hội và nhiều Hội, BLL các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động với tinh thần cố gắng cao nhất có thể để triển khai các công việc theo kế hoạch. Nhiều việc đạt kết quả tốt như đã nêu, nhất là công việc chuẩn bị đại hội, hoạt động tuyên truyền thi đua, đối ngoại, tri ân tình nghĩa.
 
          II-TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II. 2022.
           A.Tập trung cao độ chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội III, nhiệm kỳ (2022 – 2027).
1.Hoàn thiện toàn bộ các văn kiện báo gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (báo cáo chính trị), báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ, đề án tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành khóa III, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Báo cáo Kiểm tra, Báo cáo Tài chính, hồ sơ nhân sự Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội (xong trước ngày 30/3/2022).
2. Quyết định quy mô, hình thức, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu triệu tâp, số lượng khách mời phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch.
3. Tiếp tục đẩy mạnh vận động tài trợ, tạo nguồn lực tổ chức Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội.
          4. Lập kế hoạch, phương án hiệp đồng, chuẩn bị vật chất, tinh thần, bảo đảm đi lại, ăn ở của các đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội, đặc biệt là an toàn trong phòng chống dịch Covid - 19.
          5. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai tuyền truyền và các hoạt động thi đua hướng về Đại hội.
           6. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội để theo dõi, điều hành, đôn đốc các công việc. Các Tiểu ban Đại hội cần bám sát các công việc, nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ đề ra.
          B. Đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên theo chủ trương, kế hoạch đã đề ra đâu năm.
           1. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức và hiệu quả hoạt động của các Hội, BLL.
.        - Chỉ đạo các cấp Hội nghiên cứu, nâng cao hơn nữa nhận thức về Hội, để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, hoạt động đúng nguyên tắc, quy chế, phù hợp với tính chất đặc điểm của môt tổ chức xã hội tự nguyện; bảo đảm dân chủ, thống nhất đồng thuận trong nội bộ; đăng ký, quản lý chặt chẽ danh sách hội viên; thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về “xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Hết sức chú ý nguyên tắc làm việc: Thống nhất đồng thuận, làm việc tập thể, quyết nghị theo đa số, tránh các biểu hiện, cách làm cá nhân, áp đặt, gia trưởng, độc đoán.
         - Yêu cầu công tác quản lý hội viên: Hội, BLL cấp huyện, xã, binh trạm, trung đoàn và cấp tỉnh, đơn vị truyền thống có dưới 1.000 hội viên phải có sổ quản lý số lượng, chất lượng, danh sách hội viên. Đối với Hội, BLL có trên 1.000 hội viên phải quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên, còn danh sách hội viên do cấp dưới trực tiếp quản lý.
          - Cần tiếp tục nghiên cứu quy định rõ hơn về mối quan hệ, phạm vi trách nhiệm, nội dung quản lý, chỉ đạo giữa Hội, BLL đơn vị truyền thống; Hội, BLL Nữ với Hội địa phương để hiểu đúng và thực hiện thống nhất.
          -  Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các Hội cấp tỉnh và đơn vị truyền thống đến nhiệm kỳ trong năm 2021 và 2022 chưa đại hội chủ động làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, nhất là văn kiện và nhân sự để khi được cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành đại hội được ngay.
            -Theo dõi chỉ đạo các nơi vừa qua đã củng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn một số nơi còn đang thiếu khuyết nhân sự chủ trì do người tiền nhiệm từ trần, sức khỏe yếu xin nghỉ…củng cố kiện toàn tiếp. Chỉ đạo giúp đỡ những nơi có đơn thư giả quyết dứt điểm các vướng mắc, bất đồng, sớm củng cố tổ chức, ổn định nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động.
            - Tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên. Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ BLL ở các tỉnh còn lại và các huyện, xã nơi đủ điều kiện vận động thành lập Hội. Song, cần coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng.
            -  Nếu tình hình dịch covid được kiểm soát tốt, Thường trực sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra nắm tình hình tổ chức và hoạt động của một số hội viên tổ chức.
              2.Đẩy mạnh tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội và các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2022), chào mừng Đại hội III của Hội.
           -Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội và Đại hội III của Hội trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn và hoạt động tuyên truyền ở các cấp Hội. Chỉ đạo các cấp Hội chủ động liên hệ cung cấp tư liệu, nhân chứng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trong dịp kỷ niệm 63 năm truyền thống tại địa phương.
          - Tổ chức tặng sách Trường Sơn cho cán bộ chiến sỹ Trường Sa.
          - Tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, chào mừng Đại hội III của Hội, gắn với thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và địa phương phát động.
         -  Chuẩn bị tốt nhân vật điển hình, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền hình Quốc phòng Việt Nam làm phim “10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam” theo kế hoạch. Hoàn thành việc xuất bản cuốn “Biên niên sự kiện 10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam”.
          - Biên tập và xuất bản phát hành cuốn “Văn kiện Đại hội III Hội TSVN” ngay sau Đại hội.
          - Chỉ đao các CLB Văn nghệ xây dựng chương trình biểu diễn chào mừng Đại hội và kỷ niệm ngày truyền thống;
           - Chuẩn bị vật chất khen thưởng phục vụ công tác khen thưởng nhiệm kỳ trong dịp Đại hội.
           - Theo dõi kết quả đề nghị và chủ động làm chuẩn bị nhân sự, kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động của Tạp chí Trường Sơn khi được cấp phép.
           -Tiếp tục làm việc với Công ty Tất Thành để hoàn thiện giao diện Trường Sơn điện tử trên điện thoại.
             - Chỉ đạo phối hợp các cơ quan làm việc với cơ quan chức năng của BQP, Nhà nước, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào nghiên cứu tìm hiểu cơ sở pháp lý, đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen của Nhà nước Lào đối với Bộ đội Trường Sơn giúp cách mạng Lào. Trên cơ ở đó xác định đối tượng, khảo sát số lượng, làm các thủ tục hồ sơ đề nghị Nhà nước Lào khen đối với các tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn trực tiếp tham gia giúp bạn.
             3. Tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung công tác lịch sử, truyền thống.
             - Hoàn thành biên soạn và tổ chức thông qua nội dung về “Lịch sử tóm tắt Đường 20 Quyết thắng” phục vụ Lễ khánh thành Đền Tưởng niêm các Liệt sỹ tại Cà Roòng, Quảng Bình.
              - Tổ chức Đoàn cán bộ thay mặt Hội tham dự Lễ khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Đường 20 Quyết thắng tại Cà Roòng.
             - Hoàn thành biên soạn và thông qua nội dung hoạt động phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.
             - Chủ động bám nắm Cục Tuyên huấn TCCT, hợp đồng kế hoạch tổ chức khảo sát thực địa các Di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn khi điều kiện cho phép.
             -  Ban TT – TĐ nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung triển khai việc đề nghị Nhà nước Lào khen một số đối tượng của Bộ đôi Trường Sơn.
            4. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức tốt các hoạt động tri ân tinh nghĩa nhân kỷ niệm 63 năm truyền thống và Đại hội III của Hội. Phân phối hợp lý, quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả các nguồn tài trợ. Trước thềm kỷ niệm tổ chức Đoàn cán bộ Hội vào dâng hương, hoa viếng Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.
            5. Chủ động tích cực vận động các tổ chức cá nhân, doanh nhân doanh nghiệp tài trợ tạo nguồn lực để tổ chức Đại hội và các hoạt động lớn chào mừng Đại hội III. Đồng thời tích cực nghiên cứu tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu trang trải một phần kinh phí hoạt động của Hội.
            Quan hệ chặt chẽ với Hội Chữ Thập Đỏ, đề nghị tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ của hai Hội đã ký; Triển khai tốt chương trình nhắn tin ủng hộ “Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn” qua Công Thông tin Nhân đạo Quốc gia đã được Hội Chữ Thập Đỏ đồng ý.
            Làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của cửa hàng dịch vụ “Nông sản, thủy sản, cây dược liệu sạch 3 miền”.
            6. Tăng cường hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế của Hội và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với tổ chức và hoạt động của Hội
            - Thường xuyên chủ động quan hệ chặt chẽ với Binh đoàn 12 để thông tin tình hình, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác có liên quan, tranh thủ sự ủng hộ đồng hành của Binh đoàn đối với Hội.
            - Tiếp tục duy trì phát huy tốt mối quan hệ với Đại sứ quán các nước Lào, Cu Ba tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, tăng cường kết nối để thiết lập sớm mối quan hệ với Đại sứ quán Campu chia tại Việt Nam. Hoàn thiện các thủ tục để tham gia Hội Hữu nghị Việt Nam Lào. Giữ mối liên hệ thường xuyên với các Hội trong Cụm thi đua của MTTQ Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là Thành viên của MTTQ Việt Nam.
 
             Quý II là Quý tiến hành Đại hội III của Hội và kỷ niệm 63 năm truyền thống, là thời cơ để đảy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Hội từ cơ quan đến cơ sở. Công việc rất nhiều, đòi hỏi khẩn trương. Song, trước mắt tình hình dịch covid 19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi mỗi tổ chức Hội và hội viên phải hết sức chủ động, sáng tạo, linh hoạt cả trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động cụ thể, nhất là phải quán triệt và thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”. Phải thay đổi phương pháp cách thức làm việc, tranh thủ tận dụng tối đa lợi thế và tiện ích của công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt và kịp thời chớp thời cơ để tổ chức thực hiện tốt các công việc theo kế hoạch và bảo đảm an toàn phòng dịch.
          Các cơ quan Hội, cần xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Thường trực thông qua, làm cơ sở để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
            
 
          
    Nơ nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
-Vụ Phi Chính phủ /BNV (đê b/c)
- Bộ VH TT &DL (để b/c)
-Tổ chức hội- Các CQ, đầu mối T/ thuộc                                                                      
- Lưu VP.
 
                                                                                        Thiếu tướng Võ Sở