Báo cáo kết quả công tác Hội Quý II-2017

Ngày đăng: 04:28 08/08/2017 Lượt xem: 1.798
                                                                                                                                                                         
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
      Số: 78  /BC – Hội                                                                Hà Nội, ngày 10  tháng  7  năm  2017
 
 
      BÁO CÁO
Kết quả công tác Hội quý II/2017
Phương hướng công tác quý III/2017
 
         
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI QUÝ I I/2017
         Quý II, có kỷ niệm 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và nhiều ngày kỷ niệm của đất nước, Thường vụ chủ trương hướng về cơ sở để chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, trọng tâm là ở cấp xã phường, quận huyện. Bám sát định hướng và kế hoạch đề ra, Thường trực đã tập trung chỉ đạo Hội và BLL các cấp triển khai tích cực các nội dung công tác đã xác định. Kết quả đạt được như sau:
           1. Công tác Tổ chức xây dựng Hội.
           Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội II đề ra là “ Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”:
         Thường trực đã chỉ đạo Hội và BLL các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện 4 tiêu chí về xây dựng tổ chức vững chắc theo công văn hướng dẫn số 220/HD – HTS ngày 10/01/2017.
          Tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên BCH, các tổ chức thành viên trực thuộc, Thường trực đã chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện và báo cáo Thường vụ cho ban hành chính thức Hướng dẫn thi hành Điều Lệ; Các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Quy chế công tác kiểm tra và các cơ quan Trung ương Hội, Quy chế quản lý, sử dụng tài chính của Hội, làm cơ sở pháp lý để quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hội; Đồng thời để các tổ chức thành viên tham khảo, vận dụng xây dựng quy chế của cấp mình.
         Thường trực tiếp tục tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn BLL tỉnh Quảng trị, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh hội Quảng bình. Chỉ đạo 2 địa phương này rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức điều hành hoạt động để ổn định tổ chức, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
         Chỉ đạo BLL các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Gia Lai tích cực vận động và chủ động chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội thành lập Hội. Đến nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cho thành lập Hội Trường Sơn, Gia Lai đang bám sát địa phương để xin quyết định. BLL F384 đã tổ chức Đại hội thành lập Hội.
          Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bám nắm các tỉnh đến nhiệm kỳ đại hội để chỉ đạo hướng dẫn quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Tất cả các tỉnh trước khi tổ chức đại hội, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Kạn (trừ Cao Bằng và Phú Thọ) đều được Thường trực thông qua cho ý kiến về nội dung chương trình hoạt động nhiệm kỳ II, phương án nhân sự và phương pháp điều hành đại hội… nên chất lượng đại hội nhìn chung được nâng lên. Đặc biệt một số Tỉnh hội do quan hệ vận động tốt, hoạt động hiệu quả, có tín nhiệm với địa phương, nên khi tổ chức đại hội đã được lãnh đạo và các cơ quan, đoàn thể của địa phương quan tâm tới dự, đánh giá cao, động viên giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.
         Các tỉnh Hội Nghệ An, Yên Bái, Hà Nam… tiếp tục chỉ đạo đại hội thành lập Hội ở các huyện.
         Tổ chức Nữ chiến sỹ Trường Sơn ở các địa phương tiếp tục được kiện toàn, phát triển (đến hết tháng 6 có 28 tỉnh, thành và 4 đơn vị truyền thống có Hội, BLL Nữ). Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam, đặc biệt là CLB gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn sau khi thành lập đã có nhiều hoạt động thiết thực, với các mô hình giúp đỡ hội viên về vốn sản xuất, vật nuôi, con giống, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, tài trợ cho các hoạt động ở các địa phương… rất hiệu quả.
          Hội VHNT Trường Sơn sau khi thành lập đã nhanh chóng xây dựng quy chế, kiện toàn tổ chức và triển khai chương trình hoạt động. Bước đầu đã kết nạp CLB Thơ của Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất làm tổ chức thành viên.
        Theo đề nghị của Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nhân đạo Trường Sơn, Lãnh đạo Hội đã có buổi tiếp xúc làm việc nắm tình hình hoạt động của Trung tâm và đang nghiên cứu xem xét việc công nhận Trung tâm này là tổ chức thành viên của Hội.
        Đã hợp đồng sản xuất và cho phát hành tiếp Kỷ niệm chương, Huy hiệu Hội, giấy chứng nhận kỷ niệm chương theo mẫu mới đáp ứng yêu cầu của các địa phương.
 
         2. Công tác Tuyên truyền – Thi đua, Truyền thống – Lịch sử
         Trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng 30/4, 127 năm Ngày sinh Bác Hồ và kỷ niệm 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, hầu hết các Hội, BLL ở các xã phường và nhiều quận huyện đã tổ chức mít tinh, găp mặt, giao lưu văn nghệ ôn lại lịch sử truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, kết hợp sơ kết và triển khai công tác của Hội. Nhiều nơi đã tổ chức các đoàn cán bộ, hội viên thăm lại chiến trường xưa, kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử. Các cuộc mít tinh, gặp mặt đều có sự tham dự của lãnh đạo và đại biểu các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống cùng với việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội thành lập Hội ở các nơi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống sâu rộng trong các địa phương, cơ sở, tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng tốt. Các cấp Hội đã tổ chức cho 2315 lượt hội viên thăm lại chiến trường và tham quan du lịch, tổ chức tốt các hoạt động truyền thống.
         Công tác giáo dục truyền thống đều hướng vào tuyên truyền vận động hội viên chấp  hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân gắn với “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động hội viên hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”.
          Một số địa phương tiếp tục vận động hội viên là doanh nhân, chủ trang trại, người có kinh tế khá giả giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh không lấy lãi hoặc thu nhận hội viên, con em hội viên vào làm việc trong các cơ sở sản xuất của mình (như: Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa…). Nhiều hội viên đã hiến đất, tích cực góp của, góp công làm đường, làm cầu, làm nhà văn hóa ở nơi cư trú, được địa phương khen ngợi và đánh giá cao.
         Riêng CLB gia đình Nữ doanh nhân Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn đã quyên góp được 930 triệu (trong số đó đã làm hơp đồng cho hội viên vay 700 triệu trong 5 năm không lấy lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh). CLB gia đình Nữ doanh nhân đã triển khai thí điểm một số mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chế biến sản phẩm ở một số địa phương.
          Hội đã xây dựng kế hoạch và lập Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/2047 – 27/7/2017) và chỉ đạo tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 27/7; truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc”.  Các tổ chức hội ở cơ sở đã vận động hội viên tích cực đóng góp ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tham gia chỉnh trang các nghĩa trang liêt sỹ của địa phương và vận động tài trợ để tri ân các gia đình có công với cách mạng. Trước thềm kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS, Trung ương Hội sẽ tổ chức đoàn cán bộ và mời đại diện các gia đình có công tiêu biểu của Trường Sơn vào dâng hương tại NTLSQG Trường Sơn, tham gia các hoạt động kỷ niệm tại Thành cổ Quảng Trị, trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
          Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn đã chủ động tìm đối tác và vận động tài trợ để đổi mới, nâng cấp giao diện của trang Web và xin được tài trợ miễn phí, không phải thuê Hostinh lâu dài, tiết kiệm được một khoản lớn kinh phí của Hội.
         Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn đã có đội ngũ cộng tác viên đông đảo ở các cơ sở, bám sát và phản ảnh kịp thời các hoạt động phục vụ tốt công tác chỉ đạo và tuyên truyền về Hội.
         Ban Tuyên truyền – Thi đua, Hội đã khẩn trương biên tập và vận động tài trợ, kịp thời phát hành cuốn Văn kiện Đại hội II làm tài liệu tuyên truyền và hoạt động của Hội. Hiện đang xây dựng đề cương để biên tập và phát hành tiếp cuốn sách “Trường Sơn thuở ấy bây giờ”.
         Để kịp thời động viên các địa phương, trong dịp các tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II, Thường trực đã xét khen thưởng đột xuât đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
         Hội đã chủ động nắm bắt và tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc mà hội viên và nhân dân quan tâm, báo cáo định kỳ với Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định.
         Hội đã xây dựng hồ sơ tóm tắt của 10 Di tích đường Trường Sơn và làm công văn gửi BĐ12 để chính thức lập hồ sơ chi tiết trình Cục Di Sản. Đồng thời Hội đã cử cán bộ tham gia cùng với cơ quan Chính trị Binh đoàn chuẩn bị nội dung báo cáo với Cục Di sản.
           Đã chỉ đạo điều tra hiện trạng việc bảo tồn, phát huy giá trị của 37 Di tích đã được xếp hạng đợt 1 để có cơ sở kiến nghị đề đạt với cơ quan chức năng của Nhà nước và lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư.
            Chỉ đạo Hội Trường Sơn tỉnh Đắk Lắk và F470 Tây Nguyên vận động nguồn vốn xã hội hóa, xây dựng Bia Di tích tại bến phà Sê Rê Pook.
          Đã dự kiến nhân sự thành lập Ban chỉ đao, Tổ biên soạn để triển khai xây dựng để cương biên soạn bổ sung cuốn “Lịch sử Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn”  (giai đoạn 1959 – 1975 theo kế hoạch phân công giữa Hội và Binh đoàn 12).                                   
 
          3. Hoạt động tình nghĩa
          Qua đề xuất của Hội và được đồng chí Phan Văn Quý, đại biểu Quốc hội khóa XIII, ủy viên danh dự BCH Hội giúp đỡ tích cưc, BĐ12 đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề nghị BQP và Nhà nước xem xét truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho Cố Thiếu tướng Võ Bẩm và Cố Đại tá Lê Xy (nguyên là cán bộ lãnh đạo Trường Sơn). Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng đã ủy quyền cho BĐ12 công bố quyết định và trao Bằng Anh hùng cho gia đình. Theo yêu cầu của quyết định, Hội đã và đang phối hợp với địa phương tổ chức lễ tưởng niệm và thông báo sự kiện này tại quê hương của 2 đồng chí (đồng chí Phan Văn Quý đã tài trợ toàn bộ kinh phí để đoàn cán bộ Trung ương Hội vào Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tổ chức sự kiện này).
         Đối với việc giải quyết tồn đọng chính sách, qua sự phối kết hợp tích cực giữa Hội với BĐ12, Hội Xăng dầu, Hội Thái Bình và địa phương có 2 trường hợp  hy sinh đã được xác nhận liệt sỹ (một đ/c ở Thái Bình hy sinh cách đây 50 năm, một đ/c ở Thanh Hóa hy sinh cách đây 42 năm).  Có 6 trường hợp ở E98 hy sinh cách đây 43 năm sau khi Hội và BĐ12 báo cáo trực tiếp, đại diện Cục Chính sách BQP và Cục Người có công Bộ LĐTBXH đã chấp nhận về chủ trương, BĐ12 đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho địa phương để đề nghị giải quyết chính sách liệt sỹ.
           Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, các ngày lễ lớn của đất nước trong quý II và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, các cấp Hội đã tích cực vận động các doanh nhân, hội viên Trường Sơn và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ để tạo nguồn kinh phí tri ân các gia đình có công với cách mạng. Theo báo cáo của các ban, các địa phương, đơn vị, trong quý II toàn Hội đã vận động hỗ trợ kinh phí để xây dựng 17 nhà tình nghĩa = 1.010 triệu đồng ( TW Hội hỗ trợ 6 nhà = 400 triệu, Hội XD – Đường ống hỗ trợ 3 nhà = 150 triệu, CLB gia đình Nữ doanh nhân Hội Nữ CSTSVN (đ/c Chung, đ/c Bình) hỗ trợ 3 nhà 210 triệu, F571 hỗ trợ 1 nhà = 70 triệu, Phú Yên tự vận động 2 nhà = 110 triệu, Đắk Nông 2 nhà = 60 triệu); Hỗ trợ sửa chữa 3 nhà = 70 triệu ( TWH 1 nhà, Đắk Nông 2 nhà): Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 cầu dân sinh = 60 triệu.
        Vận động nuôi dưỡng, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, tặng quà đối tượng chính sách, gia đình hội viên nghèo = 2675 đối tượng = 1.434,5 triệu đồng, ( Trong đó, riêng Hội Nữ CSTS và CLB gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn vận động được 622 triệu, trong đó có: nhận nuôi dưỡng 14 chị em già yếu cô đơn, trợ cấp thường xuyên 500.000đ/người/tháng cho 165 chị nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng 500.000đ/người/tháng, hỗ trợ 1 sinh viên là con em Trường Sơn nghèo 300.000đ/tháng = 253 triệu, tặng vật nuôi cho 10 gia đình hội viên = 47 triệu, tặng quà 136 suất = 110 triệu).
          4. Công tác đối ngoại, vận động tài trợ, hoạt động kinh tế
          Hội đang tích cực liên hệ xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ để báo cáo hoạt động và đề đạt một số vấn đề về Trường Sơn và Bộ đội Trường Sơn.
          Hội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn bắt đầu hoạt động trên sườn phía Tây Trường Sơn thuộc đất Lào (14/6/1961 – 14/6/2017). Cuộc gặp mặt có cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào tham dự, qua đó đã tiếp cận được nhiều thông tin mới, mở ra một triển vọng mới cho việc triển khai phối hợp tuyên truyền, bảo tồn các di tích đường Trường Sơn tại Lào.
          Lãnh đạo Hội đã có buổi tiếp xúc, làm viêc với ông Trần Bá Phúc, Việt kiều Úc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt kiều tại Úc Châu, Ủy viên UB MTTQ Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nhân đạo Trường Sơn để tìm hướng hợp tác, giúp đỡ đối với Hội.
          Công tác vận động tài trợ tiếp tục được triển khai tích cực, Ban Kinh tế và nhiều đồng lãnh đạo, cán bộ cơ quan Trung ương Hội đã tiếp cận các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội, các tổ chức, cá nhân, bạn bè để vận động tài trợ. Bước đầu đã nhận được tài trợ của một số cơ quan, đơn vị với tổng giá trị = 430 triệu đồng (BQP tài trợ 4 nhà tình nghĩa = 280 triệu, Đài Truyền hình STV = 120 triệu, MB = 100 triệu)
        Các hội viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các thành viên CLB gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn, nhiều đồng chí đã ủng hộ tài trợ tích cực cho các hoạt động chung của Hội ở các cấp, tri ân người có công, giúp đỡ đồng đội, hội viên nghèo. Có đồng chí ủng hộ tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng (tiêu biểu như đ/c: Trần Thị Chung, Nguyễn Thị Bình, Vũ Thúy Lành).       
        Tóm lại, quý II là cao điểm tổ chức các hoạt động (đại hội, kỷ niệm ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và các ngày lễ lớn của đất nước), Thường trực đã bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động của Thường vụ đề ra, vừa chú trọng chỉ đạo triển khai toàn diện, vừa tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Đặc biệt Thường trực và cơ quan Hội đã đầu tư tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội đại hội nhiệm kỳ và thành lập Hội ở các địa phương, củng cố kiện toàn tổ chức ở một số nơi có vấn đề nổi cộm về đơn thư tố cáo, đoàn kết nội bộ. Với sự nỗ lực thực hiện của các tổ chức thành viên, hội viên trong cả nước, các hoạt động của Hội trong quý II có chiều sâu, diện rộng, hiệu quả tốt, tạo được sự lan tỏa trong xã hội, tiếp tục củng cố, nâng cao uy tín, vị thế của Hội.
          Tuy nhiên, hoạt động Hội ở nhiều nơi còn khó khăn, các nguồn tài trợ lớn ngày càng cạn dần.
         Tổ chức, hoạt động, vận động tài trợ ở một số nơi còn thụ động, còn có tâm lý chờ đợi sự hỗ trợ của cấp trên, nên chiều sâu, hiệu quả hoạt động còn hạn chế.
        Công tác xây dựng tổ chức ở một số nơi còn khó khăn (Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận, F344).
       Việc chấp hành Điều lệ, quy chế hoạt động có nơi chưa nghiêm túc, còn có biểu hiện cá nhân, gia trưởng. Cá biệt có nơi chưa tôn trọng và thực hiện đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội.
 
          II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2017
          1. Công tác Tổ chức xây dựng Hội
           Cần tập trung xây dựng Hội về chiều sâu, xây dựng các Hội, BLL có tổ chức vững mạnh, đoàn kết, đồng thuận, hoạt động hiều quả. Chỉ đạo các tỉnh còn lại: Hà Tĩnh, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức đại hội đạt kết quả cao nhất. Chỉ đạo BLL Thừa thiên Huế chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức Đại hội thành lập Hội; Chỉ đạo các BLL Gia Lai, TP Hải Phòng tiếp tục vận động và chủ động chuẩn bị để khi được chấp thuận có thể sớm tổ chức đại hội. Chỉ đạo các địa phương đã đại hội khẩn trương xây dựng và ban hành các quy chế để sớm đưa các hoạt động vào nề nếp, có hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ.
          Theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh để ổn định nội bộ, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
          Các tổ chức thành viên đã thừa nhận Điều lệ, tự nguyện gia nhập Hội cấp trên phải quán triệt, nắm vững và chấp hành đúng Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế hoạt động của Hội, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội và chấp hành sự chỉ đạo của Hội cấp trên. Cần uốn nắn kịp thời các biểu hiện nhận thức và chấp hành không đúng.
          Chủ động chuẩn bị sớm nội dung để tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành cuối năm.
          Cần nắm lại kết quả làm thẻ hội viên để có kế hoạch triển khai tiếp.
           2. Công tác Tuyên truyền – Thi đua, Truyền thống Lịch sử
           Hội và các tổ chức thành viên cần chủ động, tăng cường tuyên truyền vận động hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương ở nơi cứ trú; Gương mẫu tham gia các cuộc vận động của UB Trung ương MTTQ việt Nam về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào hoạt động nhân đạo, từ thiện; Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh ngặn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.
          Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội.
          Khai thác và phát huy tốt công năng của Trang thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền và tạo thêm nguồn thu. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, các địa phương, đơn vị đặt mua Bản tin Trường Sơn nhằm tuyên truyền, phổ biến về Hội và hoạt động của Hội, đồng thời nghiên cứu xác định số lượng và cách tổ chức phát hành phù hợp để đảm bảo hiệu quả.
          Phối hợp với BĐ12, thống nhất xây dựng sớm kế hoạch tổng thể các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường sơn để chủ động triển khai kế hoach hoạt động cụ thể của Hội.
          Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”. Tích cực vận động nội bộ hội viên giúp nhau bằng những hình thức thích hợp trong phạm vi điều kiện có thể. Các tổ chức thành viên cần chủ động rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hội viên giúp nhau về vốn, vật nuôi, con giống, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất.
          Tổ chức tốt các đợt thi đua theo kế hoạch nội dung thi đua năm 2017 đã xác định.
           Cần nghiên cứu về chủ trương khen thưởng năm 2017 phù hợp với đặc điểm và khả năng kinh phí của Hội.
           Tiếp tục triển khai biên tập cuốn sách “Trường Sơn thuở ấy bây giờ”.
          Trên cơ sở điều tra về hiện trạng bảo tồn, phát huy 37 Di tích đã xếp hạng, cần có công văn kiến nghị, đề đạt lãnh đạo và Sở VHTTDL của các tỉnh có Di tích lập kế hoạch quan tâm đầu tư, bảo tồn tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị của các Di tích trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
          Tiếp tục sưu tầm tư liệu để biên soạn sách: “Hệ thống Đường Trường Sơn 1959 – 1975” và cuốn “Anh hùng Trường Sơn”.
          Tiếp tục phối hợp với BĐ12 hoàn thiện bổ sung hồ sơ và theo dõi kết quả đề nghị bổ sung xếp hạng tiếp 10 Di tích của Đường Trường Sơn.
          Tiếp tục xây dựng đề cương Bổ sung hoàn thiện cuốn Lịch sử Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn theo kế hoạch phân công.
          3. Hoạt động tình nghĩa
          Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ theo kế hoạch đã xác định. Chỉ đạo đôn đốc các tổ chức thành viên, các Hội, BLL các địa phương, đơn vị tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình hội viên Trường Sơn có công với cách mạng.
         Phối hợp chặt chẽ với BĐ12 giúp đỡ hội viên củng cố hoàn thiện hồ sơ và đề nghị cơ quan chức năng của BQP, Nhà nước và các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách sau chiến tranh của hội viên, trước mắt là với 6 trường hợp xác nhận liệt sỹ đã có sự thỏa thuận về chủ trương.
          Theo dõi chỉ đạo thực hiện tốt việc giải ngân và triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp nhà ở của các đối tượng đã phê duyệt, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định. Đồng thời bám sát các nhà tài trợ để tiếp tục khai thác hỗ trợ cho các hoạt động tình nghĩa. Chỉ đạo các tổ chức thành viên liên hệ tổ chức khám bệnh miễn phí cho đối tượng người có công do Quỹ Thiện Tâm tài trợ.
         4. Công tác đối ngoại, vận động tài trợ, hoạt động kinh tế
          Tiếp tục liên hệ để xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ như đã dự kiến.
          Chủ động liên hệ với Vụ quan hệ  Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, Ban đối ngoại Trung ương và các đồng chí nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào nhờ giúp đỡ, cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan để có cơ sở chính trị - pháp lý phối hợp với Bạn bàn các giải pháp đầu tư bảo tồn tôn tạo các Di tích đường Trường Sơn trên đất Lào và xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn với quân dân các Bộ tộc Lào.
         Tiếp tục quan hệ với ông Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt kiều tại Úc châu để thương thảo các hướng hợp tác giúp đỡ đối với Hội.
         Tiếp tục nghiên cứu, xem xét việc công nhận Trung tâm hỗ trợ và phát triển nhân đạo Trường Sơn là tổ chức thành viên, nếu được sẽ bàn tiếp về phương hướng hoạt động.
          Đề cao trách nhiệm, tâm huyết của mọi người, mọi cấp, khai thác tốt vị thế uy tín của Hội và các mối quan hệ cá nhân, chủ động, tích cực tiếp xúc, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ, tạo nguồn lực vật chất để tổ chức các hoạt động tình nghĩa và bảo đảm các hoạt động thường xuyên của Hội.
          Tiếp tục vận động, đặc biệt là vận động hội viên ở các địa phương đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn của Hội.
          Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – quân tình nguyện Việt – Lào; Chỉ đạo Trang Thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn kết hợp tốt tuyên truyền, phục vụ công tác chỉ đạo và phản ảnh hoạt động của Hội với thông tin giới thiệu sản phẩm để tạo thêm nguồn thu.
          Trên đây là đánh giá kết quả công tác quý II và phương hướng hoạt động quý III/2017. Các tổ chức thành viên cần nghiên cứu cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương đơn vị mình và tổ chức thực hiện tích cực, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.
 
         
     Nơi nhận:       
 - Bộ Nội vụ, Bộ VHTT&DL,                                               CHỦ TỊCH
 MTTQVN (để báo cáo);
 - Các UVTV;
 - Các ban CM;
 - Các Tổ chức thành viên:
 - Lưu VP                                                                   Thiếu tướng Võ Sở
                                                                                            (Đã ký)