Tổng kết công tác Hội 2016 - Phương hướng năm 2017

Ngày đăng: 04:28 08/08/2017 Lượt xem: 1.319

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

Số            /BC – H                               Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

Dự thảo:

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động năm 2016

Phương hướng hoạt động năm 2017

 

     I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

 

          Năm 2016 là năm kết thúc nhiệm kỳ I và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021) của Hội. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành về chương trình hoạt động năm 2016, Thường vụ đã tập trung chỉ đạo toàn Hội tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội và nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra, nổi bật là:

          1. Đã tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2016 – 2021) của Hội.

          Các tiểu ban chuẩn bị đại hội được thành lập sớm nên mọi công việc chuẩn bị được tiến hành chủ động, tích cực và công phu. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được phát động ngay từ đầu năm 2015, nên toàn Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo được không khí phấn khởi bước vào đại hội. Quá trình chuẩn bị đại hội đã tăng cường các hoạt động đối ngoại  nhằm nâng cao vị thế của Hội và tích cực vận động tài trợ tạo nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động. Đặc biệt, Hội đã báo cáo đề nghị và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho thành tích hoạt động trong nhiệm kỳ I. Thường trực Ban Thường vụ đã cân nhác kỹ quy mô, thời gian, địa điểm, thành phần đại biểu, khách và lựa chọn phương án mượn hội trường BQP để tiến hành đại hội. Đây là vị trí trung tâm Thủ đô nên rất thuận lợi cho việc đi lại, tiếp đón khách mời và tổ chức bảo đảm phục vụ. Hội lại nên  Đại hội và Lễ đón nhận Huân chương được BQP quan tâm cho Đoàn Nghi lễ, Đoàn Ca múa nhạc giúp đỡ, phục vụ nên đã diễn ra trong không khí phấn khởi, trang trọng theo nghi thức chính quy của Nhà nước, cùng với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, các ban, bộ , ngành Trung ương  đã làm cho Đai hội và vị thế của Hội được nâng tầm, được dư luận khen ngợi và đánh giá cao.

          2. Cùng với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II, Thường trực đã chú trọng chỉ đạo, kiểm tra các Hội, BLL các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ đoàn kết, đồng thuận chưa cao, có đơn thư. Qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và chỉ đạo khắc phục các sai sót; củng cố về tổ chức, nhân sự, quy chế, nề nếp, nguyên tắc hoạt động để giữ gìn uy tín, vị thế của Hội. Tiếp tục chỉ đạo và giúp đỡ các tỉnh thành phố như Đã Nẵng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Sơn La vận động thành lập Hội (trong đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lạng Sơn đã đại hội; tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Sơn La đang chuẩn bị đại hội ). Thường trực đã quyết định thành lập Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc và chỉ đạo củng cố, phát triển tổ chức Nữ Trường Sơn ở các địa phương, đơn vị.

 Hết năm 2016 có 36/49 tỉnh, thành được thành lập Hội theo Nghị định 45 của Chính phủ. 29 tỉnh, thành phố có Hội hoặc BLL Nữ Trường Sơn của tỉnh.

          3. Công tác Tuyên truyền - Thi đua, Lịch sử - Truyền thống được triển khai tích cực hiệu quả.

          Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội và trong dịp kỷ niệm 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Thường trcj đã chỉ đạo Ban TT – TĐ phát huy Trang thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn cùng với các hình thức tuyên truyền khác và phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và các địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội ( cung cấp tư liệu cho các cơ quan truyền thông viết bài, làm phim tuyên truyền; đề nghị Truyền hình Trung ương phát lại bộ phim tài liệu 8 tập “ Trường Sơn – Tuyến hậu cần chiến lược”; Tổ chức cuộc thi thơ “ Lục bát Trường Sơn”, viết “Gương sáng Trường Sơn”, chọn lọc các tác phẩm có chất lương in thành sách và phát hành rộng rãi; Làm phim tư liệu “Mái ấm Nghĩa tình Trường Sơn”; Xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ; Tổ chức liên hoan tiếng hát Trường Sơn ở các địa phương.…).

          Các tổ chức thành viên đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiên nay, toàn Hội có 12.473 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở cấp phường, xã, thôn bản và tổ dân phố.

          Hội tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2016 hội viên đã giúp nhau 1 tỷ 873, 5 triệu đồng làm vốn sản xuất không lấy lãi, 983 hội viên được đồng đội giúp vật nuôi, cây giống có hiệu qủa kinh tế cao và được hướng dẫn kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nuôi trồng, chăm sóc. Các cấp hội đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ biển đảo, các hoạt động cứu trợ, từ thiện…do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương phát động. Riêng đợt ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung bị bão lụt, toàn Hội đã quyên góp ủng hộ tiền, gạo, mỳ tôm, quần áo, sách vở, thuốc chữa bệnh với tổng giá trị = 1 tỷ 557,6 triệu đồng.

          Về công tác Tuyền thống – Lịch sử, Hội tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu tư liệu để tới đây tham gia cùng Binh đoàn 12 bổ sung cuốn “Lịch sử Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh” trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống; Phối hợp với BĐ12 sưu tầm tư liệu, lập hồ sơ đề nghị Nhà nước bổ sung xếp hạng tiếp 18 di tích của đường Đông Trường sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và tập hợp tư liệu, nghiên cứu lập hồ sơ 5 trục dọc, 21 trục ngang của hệ thống đường Trường Sơn để công bố chính thức.

            Hội đang đề nghị Đảng, Nhà nước ta đề nghị với Đảng và Nhà nước Lào công nhận đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích quốc gia và cho phép ta bảo tồn, tôn tạo một số di tích có giá trị, xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào. Ý tưởng này được bạn hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác thực hiện.

          4. Đã tích cực vận động tài trợ, tạo được một nguồn lực đáng kể để tri ân, giúp đỡ các gia đình có công, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và bảo đảm cho tổ chức đại hội, các hoạt động thường xuyên của Hội.

           Năm 2016, toàn Hội Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,  thiện nguyện ủng hộ tiền, quà với tổng trị giá là 8 tỷ 635 triệu đồng. Nhờ đó đã hỗ trợ xây dựng được 105 căn nhà tình nghĩa, tặng 100 xuất học bổng, 9657 xuất quà, 300 chăn ấm cao cấp cho các đối tượng chính sách; trợ cấp thường xuyên (mức 500.000đ/người /tháng) cho 216 chị em nữ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các tổ chức từ thiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 11 chị già yếu cô đơn.

          Ngoài việc tài trợ trực tiếp cho các hoạt động tình nghĩa, Hội còn được các cơ quan đơn vị, cá nhân ủng hộ 1.389.350.000đ để tổ chức đại hội và trang trải các hoạt động.

          Đặc biệt với sự vận động tích cực của Thường trực và các cơ quan chức năng và được Quỹ Chữ thập đỏ, Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400 giúp đowx nhiệt tình, đầu tháng 12 Hội đã được mở Cổng nhắn tin ủng hộ cho chương trình “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn”. Qua gần một tháng khởi động, chương trình đã thu được kết quả bước đầu.

          Hội tiếp tục phối hợp với BĐ12 thu thập, củng cố hồ sơ báo cáo và đề nghị với Cục Chính sách BQP và Bộ LĐTBXH xem xét giải quyết một số trường hợp tồn đọng về chính sách liệt sỹ.

            5. Hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt.

          Trước khi bước vào đai hội, Hội đã xin tiếp kiến và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp và làm việc (tuy Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng BQP bận việc chưa sắp xếp được thời gian, nhưng các nội dung báo cáo đề nghị của Hội đều được Thủ tướng và Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết và phúc đáp).

          Mặt khác, qua báo cáo đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong nhiệm kỳ I cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành ghi nhận thành tích và hiểu rõ thêm về tổ chức và hoạt động của Hội.

Theo đề nghị của Tùy viên quân sự Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hội đã phối hợp với Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng cung cấp thêm tư liệu, hiện vật và trực tiếp sang giúp bạn tổ chức trưng bày Bảo tàng Bản Đông thuộc tỉnh Xavanakhet. Cung cấp tư liệu, hiện vật và tham gia cùng Đại sứ quán của ta tại Lào phối hợp, giúp đỡ Bạn tổ chức triển lãm về đường Tây Trường Sơn tại Thủ đô Viêng Chăn, nhân kỷ niệm 55 năm ngày lật cánh mở đường chi viện chiến lược sang Tây Trường Sơn. Triển lãm đã thu hút đông đảo người xem, gây được ấn tượng tốt với nhân dân nước Bạn và du khách quốc tế.

 

                                   Đánh giá chung

Năm 2016 là một năm phấn đấu đầy nỗ lực và thành công trên tất cả các mặt công tác của Hội. Đặc biệt là thành công của Đại hội II cùng với việc Hội được Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và các ban, bộ, ngành Trung ương tới dự Đại hội và lễ đón huân chương là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Hội. Qua đó uy tín, vị thế của Hội được nâng cao và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đó là niềm tự hào, phấn khởi chung của Hội và tất cả hội viên, là động lực to lớn để Hội bước vào nhiệm kỳ mới.

 

           II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

          Nhằm triển khai tốt chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Đại hội II thông qua, năm 2017 cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau:

          1. Công tác tổ chức xây dựng Hội

          - Chủ động rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện điều lệ để khi Điều lệ Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt thì chỉnh sửa và ban hành được ngay làm căn cứ cho các ban chuyên môn, các tổ chức thành viên của Hội trển khai thực hiện.

          - Công tác xây dựng Hội cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Tập hợp – đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các tố chức thành viên xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế của cấp mình, nhất là những nơi có đơn thư, nội bộ chưa thật đoàn kết, đồng thuận ( Đặc biệt là tập trung củng cố tổ chức và đoàn kết nội bộ ở các tỉnh: Quảng Trị, Tây Ninh, Phú Yên, Bình Thuận và F344). Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên. Tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ các địa phương còn lại vận động thành lập  Hội. Năm 2017 cố gắng để có thêm ít nhất 2 – 3 tỉnh (thành phố) được thành lập Hội (trước mắt là Gia Lai, Đăk Nông, Thừa Thiên – Huế).

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên đến nhiệm kỳ chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đại hội của cấp mình.

          - Tiếp tục triển khai việc làm thẻ hội viên. Chỉ đạo hợp đồng và quản lý chặt chẽ việc làm và cấp thẻ hội viên, kỷ niệm chương của Hội, không để làm nhái, làm giả.

          - Nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức thành viên.

          - Chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động và tăng cường kiểm tra, phát hiện giải quyết sớm các mâu thuẫn, bất đồng nội bộ. Không để tình trạng mất đoàn kết kéo dài hoặc tố cáo, khiếu nại nhiều lần, vượt cấp làm mất nghĩa tình đồng đội, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vị thế của Hội.

          2. Công tác Tuyên truyền  - Thi đua

          - Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn, gương mẫu chấp hành và giáo dục, vận động gia đình, con cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “ Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do chính quyền và MTTQ các cấp phát động. Phấn đấu các gia đình hội viên Trường Sơn đều đạt danh hiệu “ Gia đình Văn hóa”, không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

          - Khai thác, phát huy tốt các phương tiện truyền thông của Hội, không ngừng cải tiến nội dung, nâng cao chất lương tin bài của Trang Thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn để hấp dẫn người đọc. Chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền về tuyến Hậu cần chiến lược Trường Sơn, về công cuộc chi viện chiến lược của Bộ đội Trường Sơn và hoạt động của Hội, làm cho các giá trị lịch sử, truyền thống của đường Trường Sơn huyền thoại và các hoạt động của Hội lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội.

          - Hoàn thiện bản thảo, vận động tài trợ, in và phát hành cuốn Văn kiện Đại hội II làm tài liệu tuyên truyền về Hội.

          - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”. chú ý chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường vận động và nhân rộng mô hình hội viên giúp nhau về vốn sản xuất kinh doanh, vật nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, giúp nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm, công nghệ sản xuất.

          - Xây dựng và thông qua chương trình tổng thể các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)  và phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống. Thời gian đợt thi đua từ 19/5/2017 – 19/5/2019 (chia làm 2 đợt ngắn, đợt 1 từ 19/5/2017 đến 19/5/2018, đợt 2 tiếp đến 19/5/2019).

          - Đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các tổ chức thành viên, hướng trọng tâm vào chủ đề Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn và hoạt động của Hội, tạo đà tiến tới mở các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

          - Tiếp tục liên hệ với Đài Truyền hình Trung ương (VTV1) xin tổ chức chương trình “Giai điệu tự hào” về chủ đề Trường Sơn.

          - Đẩy mạnh vận động để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án “Công viên Đồi Hoa Trắng” và xin Nhà nước tài trợ vốn ban đầu làm cơ sở vận động các nguồn lực xã hội; Đồng thời làm việc với tỉnh Quảng Bình để xác định chính thức vị trí và quy hoạch đất thực hiện dự án.

          - Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – Quân tình nguyện Việt - Lào cùng với các tổ chức thành viên đưa hội viên về thăm lại chiến trường xưa, góp phần vào việc giáo dục truyền thống và tri ân các anh hùng liệt sỹ.

          3. Công tác Truyền thống – Lịch sử

          - Phối hợp với Binh đoàn 12 xin làm việc với Cục Di sản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo hồ sơ đề nghị Nhà nước bổ sung xếp hạng tiếp 18 di tích của đường Đông Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt.

          - Rà soát lại 37 di tích đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, xem di tích nào đã được bảo vệ và đang phát huy giá trị, di tích nào chưa được bảo vệ và chưa phát huy tác dụng để có hướng báo cáo đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước, lãnh đạo các địa phương quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo, khai thác phát huy giá trị của di tích.

          - Phối hợp với BĐ12 theo dõi Dự án xây dựng Bảo tàng Ngoài trời tại Trạ Ang và đề nghị BĐ12 có phương án xây dựng bia Khe Hó trong mùa khô năm 2017.

          - Tiếp tục đề nghị Đảng và Nhà nước ta có ý kiến đề nghị với Đảng và Nhà nước Lào công nhận đường Trường Sơn trên đất Lào là di tích Quốc gia. Liên hệ nhờ Bạn giúp đỡ và cho phép bảo tồn, tôn tạo một số di tích đường Trường Sơn trên địa bàn tỉnh Savankhet.

          - Chỉ đạo tích cực sưu tầm tài liệu, nghiên cứu lịch sử và cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo bổ sung, hoàn thiện cuốn Lịch sử Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh  (Do BĐ12 chủ trì) nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

          - Nghiên cứu chọn lọc tư liệu để biên tập, in, phát hành cuốn sách về Hệ thống đường Trường Sơn và cuốn sách về các Anh hùng Trường Sơn (gồm các đơn vị, tập thể, cá nhân AHLLVT, AHLĐ).

          4. Công tác chính sách

          - Chỉ đạo các tổ chức thành viên khảo sát, nắm chắc số lượng gia đình thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc gia cam dioxin, các gia đình hội viên nghèo, cận nghèo. Trọng tâm, là các gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở, gia đình có hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt khó khăn, hội viên già yếu cô đơn ( báo cáo về Hội qua Ban Chính sách) để các cấp có kế hoạch vận động tài trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả ( tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt). Khi có nguồn tài trợ, phải xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, không bớt xén tiền của đối tượng dùng vào việc khác để giữ uy tín và sự tin cậy đối với nhà tài trợ và tạo sự phấn khởi đồng thuận trong xã hội.

          - Tiếp tục rà soát, năm chắc tình hình tồn đọng về chính sách liệt sỹ, thương binh, người nhiễm chất độc da cam để phối hợp và đề nghị với BĐ12 tra tìm hồ sơ lưu trữ và cung cấp các chứng cứ để giúp đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật, báo cáo cơ quan chức năng của BQP và Nhà nước xem xét giải quyết.

          - Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi động viên cán bộ lão thành, các đối tượng chính sách nhân dịp lễ tết, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ “27/7/1947 – 27/7/2017).\

          5. Công tác Nữ

          - Chỉ đạo tiếp tục vận động phát triển Hội, BLL Nữ Trường Sơn ở các địa phương có đông hội viên nữ và đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo chung của Hội, BLL các địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Công tác Nữ của Hội.

          - Ban Công tác Nữ các cấp cần chỉ đạo các Hội, BLL nữ vừa hưởng ứng thực hiện tích cực các phong trào, hoạt động chung của Hội, vừa chủ động tổ chức các phong trào hoạt động riêng của giới, gắn với phong trào hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương, nhất là dịp kỷ niệm 8/3 và 20/10.

          6. Công tác đối ngoại

          - Chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ VHTT & DL, MTTQVN, BQP, Bộ GTVT, Bộ LĐTBXH, Ban TGTW, Ban DVTW, Ban Đối ngoại TW và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. Qua đó, làm cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ ngành hữu quan hiểu thêm về tổ chức hoạt động của Hội, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ đối với Hội, nhất là nhờ tư vấn giúp đỡ xây dựng các đề án xin các cơ quan nhà nước giao các nhiệm vụ phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội để được hỗ trợ kinh phí thực hiện và hoạt động.

          - Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Thiết lập quan hệ với Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, các cơ quan hữu quan và các địa phương của Bạn để thực hiện các nhiệm vụ của Hội trên đất Lào.

          - Chủ động xin tiếp kiến Đại sứ Cămpuchia tại Việt Nam để có thể triển khai sớm các cuộc thăm hữu nghị các tỉnh Đông Bắc Cămpuchia nhằm tiến tới nhờ Bạn giúp đỡ khảo sát, phát hiện các di tích đường Trường Sơn trên đất Cămpuchia.

          - Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ với báo QĐND, báo Tiền phong để phối hợp thực hiện chiến lược truyền thông đã thỏa thuận. Thiết lập quan hệ với báo Đại đoàn kết để tranh thủ sự chỉ đạo của UBTƯMTTQ Việt Nam và tuyên truyền về tổ chức Hội.

          - Tích cực, chủ động mở rộng và phát triển quan hệ với các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội hoạt động trên các lĩnh vực có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Hội để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ.

          7. Công tác vận động tài trợ và hoạt động kinh tế

- Trên cơ sở vị thế, uy tín của Hội, cần động viên và phát huy tốt uy tín và các mối quan hệ xã hội của các thành viên trong Ban Chấp hành, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ, tích cực chủ động vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay góp sức tri ân các gia đình có công với cách mạng, chia sẻ, giúp đỡ để các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

          - Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả “Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn” thông qua việc vận động ủng hộ qua tài khoản và nhắn tin ủng hộ chương trình “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia cuối năm 2016. Cố gắng vận động để xin được mở tiếp Cổng nhắn tin lần 2 trong năm 2017.

          - Tích cực vận động và chuàn bị tốt các điều kiện để thành lập và ra mắt “Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn”.

          - Tích cực liên hệ vận động tìm đơn vị bảo trợ và các nhà tài trợ để thực hiện tiếp chương trình “ Nghĩa tình Trường Sơn”.

          - Chỉ đạo Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn kết hợp tốt chức năng tuyên truyền với hoạt động có thu để tự trang trải và đóng góp một phần cho Hội.

          - Triển khai nghiên cứu tìm các hoạt động có thu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội và đúng quy định của pháp luật.

                                                                                            *

                                                                                          *   *

          Trên đây là đánh giá khái quát kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Các ban công tác chuyên môn của Hội cần bám nhiệm vụ và định hướng chung, nghiên cứu cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, thời gian, tiến độ, biện pháp tổ chức thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên cần nghiên cứu cụ thể hóa sát với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

           Năm 2017 có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện chương trình hoạt động của nhiệm kỳ II. Kết quả hoạt động của năm 2017 có ý nghĩa tạo đà cho suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy yêu cầu các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban công tác chuyên môn của Hội và các tổ chức thành viên đề cao trách nhiệm và quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành toàn diện chương trình hoạt động đề ra, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

 

   Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH

 - Các UVTV;

 - Các ban CM;

 - Các Tổ chức thành viên:

 - Lưu VP                                                                 Thiếu tướng Võ Sở