Hướng dẫn nhắn tin Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn - Đăng lần thứ 3

Ngày đăng: 05:37 08/08/2017 Lượt xem: 1.297

 

                                                      HƯỚNG DẪN

                 V/v thực hiện Chương trình “Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn”

     TƯ. Hội đã có Thông báo số 107, ngày 21/11/2016 về việc tổ chức Chương trình từ thiện: “Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn”. Để giúp cơ sở triển khai thực hiện Chương trình một cách hiệu quả, Thường trực TƯ. Hội hướng dẫn thực hiện như sau:

     1- Về việc nhắn tin ủng hộ Chương trình:

- Thông báo và vận động hội viên và các đối tượng khác trong xã hội nhắn tin qua điện thoại di động để ủng hộ Chương trình.

- Thực hiện thao tác nhắn tin như sau: Soạn TS rồi gửi tin nhắn tới số điện thoại 1408 (thuộc Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia – Bộ Thông tin & Truyền thông). Thực hiện một tin nhắn là người nhắn đã ủng hộ 20.000 đồng cho Chương trình.

- Thời gian ủng hộ qua nhắn tin chỉ trong 60 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/12/2016, kết thúc vào 24 giờ ngày 30/1/2017. Trước và sau thời gian trên, các tin nhắn đều không thành công.

     2- Ủng hộ cho Chương trình qua tài khoản:

Vận động cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp… gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Số TK: 0031101890007 Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân.

    3- Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt:

Mọi đối tượng xã hội có thể ủng hộ bằng tiền mặt cho Chương trình bằng việc nộp tiền trực tiếp cho TƯ. Hội tại địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Binh đoàn 12, số 475, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian ủng hộ Chương trình thông qua Tài khoản hoặc bằng tiền mặt trực tiếp thì không hạn chế về thời gian như quy định đối với nhắn tin.