Công văn về ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lũ

Ngày đăng: 05:41 08/08/2017 Lượt xem: 3.497

 

CÔNG VĂN KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ BÃO LŨ

 

   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  101 /HTTTS-ĐHCMVN                                                         

                                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

          Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các địa phương,

                          các đơn vị Truyền thống trực thuộc  

 

      Cơn bão mạnh số 6 giữa tháng 10 vừa qua kèm theo mưa rất lớn đã tàn phá và gây lũ lụt nặng nề cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ, hư hại, hàng ngàn hec-ta lúa, màu, cây ăn trái đã bị hư hại nặng; ngập lụt diễn ra trên diện rộng trong nhiều ngày, nhiều người chết và bị thương, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng… Hàng vạn đồng bào ở hai địa phương này thiếu đói cần được cứu trợ khẩn cấp.

      Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đề nghị Hội, Ban Liên lạc các địa phương, các đơn vị Truyền thống trong cả nước hãy vận động hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả của trận bão lũ nặng nề này. Sự ủng hộ có thể bằng tiền hoặc vật chất thiết yếu, thiết thực. Mọi sự đóng góp cần gửi trực tiếp cho cơ quan Mặt trận Tổ quốc các địa phương. Những hội viên Trường Sơn là doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện có thể cùng Hội, Ban Liên lạc địa phương tổ chức mang tiền, hàng cứu trợ trực tiếp tại những vùng bị bão lũ..

      Hội Trường Sơn Hà Tĩnh, Quảng Bình cần tổng hợp tình hình hội viên ở những vùng bị thiệt hại nặng nề gặp khó khăn cần cứu trợ để có kế hoạch vận động hội viên toàn tỉnh tập trung hỗ trợ. Hội TS Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể cung cấp địa chỉ hội viên cần cứu trợ khẩn cấp, thông báo về Trung ương Hội và với Hội, Ban Liên lạc các địa phương bạn để có thể tiếp nhận sự giúp đỡ cho những hội viên này vượt qua khó khăn.

         Kết quả đợt vận động đóng góp hỗ trợ đồng bào Miền Trung của các Hội, Ban Liên lạc, các đơn vị Truyền thống cần tổng hợp số liệu báo cáo về Văn phòng Trung ương Hội; đồng thời những hoạt động ủng hộ của đơn vị mình gửi nhanh tin, ảnh cho Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội.

        Với tình cảm, trách nhiệm và truyền thống nghĩa tình Trường Sơn, chúng ta cần làm tốt và hiệu quả đợt vận động ủng hộ đầy ý nghĩa nhân văn này.

 

Nơi nhận:                                                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

-         Như kính gửi;                                                                                           Chủ tịch

-         UBTƯMTTQ VN (để b/c)

-         Lưu VP, Ban CS, Ban TTTĐ

                            

                                                                                                                                 Thiếu tướng  VÕ SỞ

                                                                                                                                  (Đã ký và đóng dấu)