Hướng dẫn 1791/ HD-CT; Quyết định 301/CP;Thông tư 03/TBXH.

Ngày đăng: 08:11 09/08/2017 Lượt xem: 4.701
 Để các Hội viên có nhu cầu tham khảo các văn bản về chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, lần này Ban Biên tập giới thiệu 03 văn bản của Chính phủ, Bộ TBXH, Tổng cục CT QĐNDVN. Do không có File dạng văn bản , Ban BT chụp lại nên chất lượng không tốt, mong bạn đọc thông cảm.

 

 

1-Hướng dẫn 1971 /HD-CTcủa Tổng cục Chính trị

 

 

 

 

 

 

2-Quyết định 301/CP của Hội đồng Chính phủ.

 

 

 

 

 

3-Thông tư số 03/TBXH của Bộ Thương binh xã hôi