Hướng dẫn số 43 về thực hiện chính sách tồn đọng trong chiến tranh

Ngày đăng: 08:13 09/08/2017 Lượt xem: 1.276

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

***

Số:  43/HD-CS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

Một số chi tiết về thực hiện chế độ chính sách tồn đọng trong chiến tranh

 

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã có Thông báo số 75/TB-TWH ngày 7/8/2014 một số nội dung về thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành. Ngày 07/01/2015, lãnh đạo Trung ương Hội đã làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12, thống nhất một số nội dung phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng đối với Bộ đội Trường Sơn (văn bản số 41/CV-LT ngày 23/4/2015).

Để giải quyết các nội dung tồn đọng chính sách, Trung ương Hội hướng dẫn để các Hội, Ban liên lạc làm việc với các cơ quan liên quan, nhằm giúp đỡ hội viên, bảo vệ quyền lợi chính sách chính đáng cho các đối tượng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1) Mục đích:

- Nhằm tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng (theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4836/Ctr-BLĐTBXH-MTTW, Công văn số 3053/LĐTBXH-NCC ngày 21/8/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Đây là đợt rà soát để có kế hoạch giải quyết số tồn đọng chưa được giải quyết đúng chế độ, đồng thời phát hiện, xử lý những trường hợp tiêu cực trong thực hiện chính sách.

- Do đó phải nắm chắc các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện chính sách để xử lý theo quy định của pháp luật.

2) Yêu cầu:

- Tổ chức Hội các cấp phải nắm chắc các văn bản quy định chính sách qua các thời kì (Lưu ý: số chết sau 30/4/1975, thời kì đó có một quãng thời gian từ sau 30/4/1975 đến 19/9/1980, các trường hợp chết trong giai đoạn này chưa được báo tử là liệt sĩ mà đến ngày 20/9/1980 Chính phủ mới có Quyết định số 301/CP bổ sung tiêu chuẩn để xác nhận là liệt sĩ, thương binh và chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ).

- Nắm các trường hợp chưa được giải quyết theo Quyết định số 301/CP ngày 20/9/1980 do nhiều nguyên nhân như: Trong giai đoạn này đơn vị giải thể, không ai giải quyết, thân nhân không nắm được chính sách để đề nghị giải quyết...

II. NỘI DUNG:

Các nội dung nêu tại Công văn số 41/CV-LT ngày 23 tháng 4 năm 2015 gồm:

1) Về liệt sĩ: Hội, Ban liên lạc nắm cụ thể để hướng dẫn thân nhân tìm lại các giấy tờ đã báo tử là từ trần (chưa được xác nhận là liệt sĩ) để làm đơn kiến nghị đến các cơ quan hữu quan.

Về tìm mộ liệt sĩ là một nội dung rất phức tạp, vì vậy phải nắm thông tin từ các đồng chí ở địa phương cùng nhập ngũ, các đồng chí ở địa phương khác cùng đơn vị nắm được để gửi thông tin trực tiếp đến gia đình hoặc qua báo chí, đài truyền hình để xác minh cụ thể.

2) Về bị thương: Nếu do hoàn cảnh mất giấy tờ thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013.

 

3) Về chính sách đối với dân công hỏa tuyến: Hiện nay, Bộ Chính trị đã có ý kiến về việc giải quyết chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Chính phủ sẽ có nghị định triển khai thực hiện. Khi có nghị định, Trung ương Hội sẽ hướng dẫn cụ thể.

 

4) Về khen thưởng Huân, Huy chương các loại trong chiến tranh: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có Hướng dẫn số 1971/HD-CT ngày 27/11/2013. Các Hội, Ban liên lạc căn cứ Hướng dẫn 1971 để hướng dẫn hội viên gặp cơ quan chức năng mà làm việc với cơ quan quân sự địa phương.

Lưu ý: Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ do cán bộ quân sự cấp xã nơi đối tượng cư trú hướng dẫn cho đối tượng kê khai, sau đó tiếp nhận, xem xét và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện xét duyệt, tổng hợp báo cáo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh...

 

5) Về thủ tục xác nhận quân nhân có thời gian chiến đấu, công tác tại chiến trường Trường Sơn:

- Đối với đối tượng là cán bộ do Ban cán bộ cơ quan chính trị Binh đoàn 12 giải quyết.

- Đối với đối tượng do Quân lực quản lí thì do Phòng Quân lực Binh đoàn 12 giải quyết.

Đối với đối tượng đủ điều kiện để khen thưởng Huân, Huy chương các loại nhưng chưa được khen cần có xác nhận để địa phương có căn cứ giải quyết thì do Ban Tuyên huấn cơ quan chính trị Binh đoàn 12 giải quyết.

Đối tượng có thể đến trực tiếp Binh đoàn 12 hoặc gửi đơn thư đến Binh đoàn theo địa chỉ: Số 475 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, để được xem xét giải quyết (hoặc liên lạc số điện thoại: 043 854 2573 / máy lẻ 127 để được hướng dẫn).

Hiện nay, ở các địa phương đang triển khai giải quyết các chính sách tồn đọng trong chiến tranh. Do đó Hội, Ban liên lạc các tỉnh, thành phố làm việc với ngành Lao động - Thương binh - Xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh và Bộ chỉ huy quân sự địa phương để phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên.

 

Trên đây hướng dẫn một số nội dung để Hội, Ban liên lạc các địa phương nắm được thông tin cho hội viên, nếu có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về Trung ương Hội để hướng dẫn tiếp.

 

Nơi nhận:

- Hội, BLL các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan Trung ương Hội;

- Lưu VP, Ban Chính sách.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                                     Đã ký

 

  Thiếu tướng: Trần Danh Bích