Điện chỉ đạo hoạt động dịp kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội TS

Ngày đăng: 08:14 09/08/2017 Lượt xem: 2.609

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số:  38  /TWH                                        Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm 2015

 

                                        ĐIỆN 

       

            Kính gửi: Các Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố, đơn vị truyền thống

                                                 trực thuộc Trung ương Hội.

 

          Năm nay, kỷ niệm 56 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2015), Thường trực Trung ương Hội chủ trương hướng các hoạt động về cơ sở nên không  tổ chức mít tinh, gặp mặt ở quy mô toàn quốc.

           Để kỷ niệm Ngày truyền thống một cách thiết thực, đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

          1. Chủ động quan hệ với địa phương và phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương tổ chức tuyên truyền về Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; về tổ chức và kết quả hoạt động của Hội Tuyển thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”.

          3. Vận động hội viên và những người yêu mến Trường Sơn hưởng ứng tích cực cuộc thi “ Thơ lục bát Trường Sơn” và thi viết “Gương sáng Trường Sơn”.

          4. Tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên cán bộ lão thành, người có công, các đối tượng chính sách của Trường Sơn nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống.

          5. Tùy điều kiện, khả năng thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, như: Tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa, viếng các nghĩa trang, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn; giao lưu văn nghệ, gặp mặt truyền thống...

          Nhận được điện này đề nghị các Hội, Ban Liên lạc chủ động vận dụng tổ chức các hoạt động ở địa phương, đơn vị mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn./.

 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH

Các UVTT,

Các đầu mối trực thuộc TWH                                                        (đã ký) 

Lưu VP                                                                                       

                                                                                           Thiếu tướng Võ Sở