Báo cáo kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Công tác Nữ TS và Ban Liên lạc toàn quốc nữ CSTS

Ngày đăng: 08:17 09/08/2017 Lượt xem: 1.700

 

 

 
   

BÁO  CÁO

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA

BAN CÔNG TÁC NỮ

 

          Bám sát nội dung chỉ đạo của Thường trực, Thường vụ Trung ương Hội để vận động, Ban Công tác Nữ, BLL Nữ CSTS các địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Hội đề ra, nội dung cơ bản, định hướng hoạt động năm 2015 của Ban Công tác nữ là:

1.     Hoạt động truyền thống:

-         Phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, truyền thống các đơn vị, cá nhân

Anh hùng trong hành động thực tế, tích cực xây dựng Hội và hoạt động nghĩa tình Trường Sơn.

          -  Phát huy truyền thống vượt khó của Nữ CSTS năm xưa, phấn đấu xây dựng gia đình bình đẳng hạnh phúc, giúp nhau xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động.

          - Động viên chị em tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống mở đường Trường Sơn – Đường Hồ chí Minh do các địa phương tổ chức và có các hình thức tổ chức hoạt động thiết thực phù hợp nhân kỷ niệm các ngày lễ , Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Truyền thống lực lượng TNXP, Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, … Gặp mặt biểu dương, động viên chị em tiêu biểu, thăm hỏi chị em diện chính sách, thăm hỏi các gia đình Thương binh Liệt sỹ, Nạn nhân da cam, gia đình chị em nghèo đặc biệt khó khăn, hoạn nạn. Động viên chị em hưởng ứng hoạt động về nguồn thăm chiến trường xưa….

          - Động viên chị em các địa phương luôn tặng các kỷ vật Trường Sơn tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bổ sung trưng bày thể hiện rõ vai trò của Nữ CSTS.

          - Vào dịp kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổ chức cho Thường trực BLL toàn quốc Nữ CSTS và cán bộ nữ ở cơ quan đi thăm đền Hai Bà Trưng ở Phúc Thọ. Vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ….

          2. Hoạt đồng tình nghĩa tri ân đồng đội:

          - Phối hợp với Hội đồng Nữ cựu TNXP tiếp tục tìm kiếm, vận động các nhà tài trợ cũng như tiếp tục giữ vững, củng cố mối quan hệ sẵn có với các tổ chức, các nhà tài trợ tiếp tục vận động tặng nhà tình nghĩa, tặng quà… giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo, chị em cô đơn, đặc biệt khó khăn như Quỹ Vì người nghèo UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Trái tim vàng Việt Nam, Công ty Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội.

          - Tiếp tục vận động Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tặng nhà, duy trì việc hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 216 nữ CSTS cô đơn, đặc biệt khó khăn 500.000đ/1 người /1 tháng  và tiếp tục tập  hợp để đề nghị Quỹ hỗ trợ tăng thêm số lượng chị em trong diện cô đơn, đời sống đang rất khó khăn.

          - Đồng thời động viên Ban Công tác nữ, BLL nữ CSTS các địa phương chủ  động vận động đồng đội giúp đỡ đồng đội, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ở địa phương hỗ trợ kinh phí để trực tiếp thăm hỏi giúp đỡ chị em về tinh thần, vật chất tặng quà, tặng nhà ở tại địa phương cơ sở.

          3. Công tác tổ chức:

          - Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Nữ, tiếp tục củng cố phát  triển mạng lưới tổ chức Nữ CSTS ở  các địa phương, tích cực chủ động tham mưu đề suất với tổ chức Hội các địa phương trong việc tổ chức hoạt động của Ban Công tác Nữ, BLL Nữ CSTS các địa phương; tiếp tục đôn đốc các địa phương tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm tình hình hoạt động của BLL Nữ CSTS và báo cáo khảo sát nữ CSTS nhất là số lượng, địa chỉ nữ CSTS nghèo, đặc biệt khó khăn để tạo thuận lợi trong việc vận động tài trợ, giúp đỡ chị em hiệu quả hơn.

          - Chỉ đạo và động viên BLL, Ban Công tác Nữ các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tham mưu cho Hội các địa phương tổ chức, thực hiện công tác giáo dục truyền thống đối với nữ cựu CSTS.

          - Tiếp tục đôn đốc hưởng ứng cuộc vận động viết về Trường Sơn, cuộc vận động CSTS làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng đội thoát nghèo và  nắm được các cá nhân, tập thể điển hình về các hoạt động này để động viên kịp thời và vận động giúp đỡ hoạt động tình nghĩa của nữ CSTS.

          - Để tạo thuận lợi cho hoạt  động của Ban Công tác Nữ, đề nghị Ban Tổ chức và Thường trực Trung ương Hội bổ sung đồng chí Nguyễn  Thị Yến vào Ban Công tác Nữ Trường Sơn.

 

Nơi nhận:                                                                                   TM. BAN CÔNG TÁC NỮ

-T/Trực TWH (để BC);                                                   BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC NỮ CSTS

-Hội LHPNVN (để BC);                                                                        TRƯỞNG BAN

-Ban CT Nữ TS;

-BLL Nữ CSTS T/Quốc.

                                                                                                   TS Lê Thị Phương Thảo