kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 04:43 11/01/2018 Lượt xem: 2.401
                                 
                                                     KẾ HOẠCH                                                 
         Hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 
                           Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn


 LTS:     Ngày 26/10/2017, Chủ tịch Hội Võ Sở đã ký ban hành công văn số 120/KH-H về Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Bản tin Trường Sơn xin trích đăng Kế hoạch quan trọng này của Hội.

          I. Công tác tuyên truyền – thi đua
1. Phối hợp với BĐ12 và Cục Tuyên huấn TCCT biên tập đề cương tuyên truyền 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn làm tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và cung cấp cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về Trường Sơn và Hội.   
          2. Liên hệ với các cơ quan truyền thông của Trung ương và các tỉnh, thành đề xuất phối hợp và cung cấp tư liệu, nhân chứng để viết tin bài, xây dựng phim tài liệu phóng sự, tổ chức các sự kiện phù hợp để tuyên truyên về Trường Sơn, về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể:
          - Đề nghị VTV1 tổ chức chương trình giai điệu tự hào về chủ đề Trường Sơn
          - Liên hệ và đề nghị Báo QĐND tỏ chức cuộc đua xe đạp về Trường Sơn
          - Liên hệ và đề nghi Đài Truyền hình Trung ương tổ chức 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong dịp kỷ niêm 60 năm (Hà Nội – Quảng Trị - TP Hồ Chí Minh)
          - Phối hợp với Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân làm phim phóng sự về Nữ Trường Sơn.
           3. Phát động sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống và biên tập xuất bản một số ấn phẩm về thi Trường Sơn:
           - Phát động và tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”, chọn lọc các tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được vào vòng chung khảo để xuất bản.
           - Biên tập và xuất bản một số đầu sách về Trường Sơn:
           4. Hoàn thiên đề án Công viên đồi hoa trắng để  Trình Bộ VHTT &DL xem xét phê duyệt để phối hợp vận động các nguồn lực xã hội triển khai thực hiện.
           5. Tổ chức tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn; Phát hành Lịch Trường Sơn đặc biệt năm 2019, Bản tin Trường Sơn đặc biệt trong dịp kỷ niệm 60 năm.
           6. Cùng với BĐ12 phối hợp đề nghị TCCT và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về Trường Sơn.
           7. Phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vân động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” và phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống; Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2019.
.        8. Tham dự mít tinh kỷ niệm và tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ hội viên kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
         
           II. Công tác truyền thống – lịch sử             
          1. Phối hợp với BĐ12 nghiên cứu, biên tập bổ sung để tái bản cuốn Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn.
          2. Phát động toàn hội sưu tầm, hiến tặng hiện vật, kỷ vật, tư liệu về Trường Sơn và phối hợp với BĐ12 tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, hiện vật về Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Trường Sơn.
          3. Phối hợp với BĐ12 hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Nhà nước xếp hạng tiếp 10 Di tích của đường Đông Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt.
          4. Chủ động phối hợp với BĐ12 nghiên cứu lập hồ sơ các di tich trên đường Tây Trường Sơn, dự kiến đề xuất kế hoạch bảo tồn tôn tạo 1 số di tích, phương án xây dựng cụm tượng đài để khi được hai Nhà nước chấp thuận có tài liệu cung cấp cho Bạn xem xét.
          5. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng 37 di tích đã xếp hạng, làm văn bản kiến nghị Bộ VHTT&DL và lãnh đạo các địa phương có di tích được xếp hạng quan tâm chỉ đạo đầu tư bảo tồn, tôn tạo và quản lý, khai thác nhằm phát huy tốt giá trị của các di tích.
         6. Phối hợp với BĐ12 bảo tồn, tôn tạo Bia Di tích về đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu Ba trên đường 14.
          7. Phối hợp với BĐ12 tư vấn giúp Lào xây dựng sa bàn Hệ thống đường Trường Sơn.
 
         III. Hoạt động tri ân, tình nghĩa
          1. Phối hợp với BĐ12 và Hội, BLL các địa phương khảo sát nắm số lượng, danh sách liệt sỹ Trường Sơn đã được quy tập về các NTLS địa phương; Số lượng từng loại đối tượng đang hưởng chế độ chính sách người có công; Số lượng và danh sách tồn đọng chưa được giải quyết chế độ chính sách liệt sỹ, thương binh, người nhiễm chất`độc da cam để có cơ sở báo cáo, kiến nghị BQP, BLĐTBXH xem xét, tìm giải pháp tháo gỡ.
         2. Mở cuộc “Hành quân tìm đồng đội”: Phát động các tổ chức Hội và hội viên cung cấp thông tin về liệt sỹ, tổ chức hoặc tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ.
         3. Rà soát phát hiện các gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm, người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị Nhà nước xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT.
         4. Tổ chức đoàn đại biểu của Hội vào dâng hương, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại NTLSQG Trường Sơn và Đài tưởng niệm liệt sỹ tại Bảo tàng Đường Trường Sơn.
         5. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng người có công tiêu biểu và cán bộ Trường Sơn lão thành trong dịp kỷ niệm 60 năm.
          6. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hỗ trợ xây dựng một số nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...