Thông báo gửi các đơn vị về cuộc thi viết "Hào khí Trường Sơn"

Ngày đăng: 09:27 20/04/2018 Lượt xem: 1.351
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:  21 /CV- Hội TSVN                                                         
V/v TB về cuộc thi “Hào khí Trường Sơn”          Hà Nội, ngày  16  tháng  4  năm 2018
 
 
    Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc truyền thống các địa phương, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị trực thuộc
 
       Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019), Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Dương và Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”. Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong 16 năm (1959 - 1975) trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại; tôn vinh những đóng góp to lớn của những CCB, cựu TNXP Trường Sơn và đơn vị kế thừa Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường sơn, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những gương sáng Trường Sơn trong cuộc sống đời thường.
         Nội dung cuộc thi được thể hiện qua 2 chủ đề sau:
         1.Trường Sơn những năm tháng hào hùng: Viết về những gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của quân và dân ta trên tuyến chi viện  chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ; tình cảm  của quân dân cả nước dành cho đường Trường Sơn; tình đoàn kết quốc tế, đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia, một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức sống của đường Trường Sơn huyền thoại.
          2. Tỏa sáng Trường Sơn: Viết về những đóng góp của những tập thể, cá nhân là những CCB Trường Sơn, cựu TNXP Trường Sơn, những đơn vị thuộc Binh đoàn 12 - Đơn vị kế thừa Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ tháng 5/1975 đến nay; những tấm gương bình dị mà cao quý của CCB, TNXP…. Trường Sơn trong cuộc sống đời thường.
      Cuộc thi nhận bài từ 15-3-2018 đến 29-2-2019. Cuộc thi có giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể với tổng trị giá 298 triệu đồng.
     Lễ tổng kết vào trao giải thưởng sẽ tổ chức vào dịp Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn. Các tác phẩm đoạt giải được in sách và công bố trên báo Cựu chiến binh Việt Nam và Trang điện tử Trường Sơn.
Mời xem Thể lệ cuộc thi được đăng tải từ số Bản tin Trường Sơn 16 (và đăng lại các số tiếp theo), đồng thời công bố trên Trang điện tử Trường Sơn và được gửi kèm Thông báo này.
      Cuộc thi “Hào khí Trường Sơn” là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa, đồng thời góp phần làm phong phú thêm lịch sử hào hùng của Trường Sơn huyền thoại.
Thường trực Ban Thường vụ Hội yêu cầu Hội, Ban Liên lạc truyền thống các địa phương, Hội, Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị trực thuộc phổ biến rộng rãi và hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội, đơn vị trực thuộc và hội viên được biết và tham gia đông đảo, có chất lượng cuộc thi này.
    Hội, Ban Liên lạc truyền thống các địa phương, đơn vị cần thông báo với các cơ quan chức năng của địa phương như: Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Nhà văn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương biết và phối hợp tổ chức, triển khai cuộc thi cho rộng rãi các đối tượng tham gia dự thi cuộc thi này.
    Kết quả cuộc thi, Hội, Ban Liên lạc, các đơn vị trực thuộc cần báo cáo thường xuyên về Hội qua Ban Tuyên truyền – Thi đua. Địa chỉ email: hoitruongson@gmail.com 
 
 
Nơi nhận:                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                   Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN