Công văn hướng dẫn báo cáo về các đối tượng chính sách

Ngày đăng: 10:50 17/06/2018 Lượt xem: 1.219
Hội truyền thống Trường Sơn
Đường Hồ Chí MinhViệt Nam
                          ******
Số: 34/HTSVN
V/v Tổng rà soát thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh và hoàn cảnh khó khăn của hội viên
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     ----------o0o---------
 
                    Hà Nội, ngày  31tháng 5 năm 2018
 
 
 
                                   Kính gửi : Các đầu mối trực thuộc TW Hội
 
      Thực hiện Chương trình kế hoạch năm 2018 và Kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019) của Ban Chấp hành Hội.  Để có cơ sở thực tiễn kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân đội về việc tháo gỡ giải quyết các chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, tìm kiếm tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời làm cơ sở để vận động hỗ trợ cho các hội viên diện chính sách, hội viên có hoàn cảnh và cuộc sống khó khăn nhằm tham gia tích cực đồng hành với Đảng, Nhà nước thực hiện “uống nước nhớ nguồn”, xoá đói giảm nghèo.vv…
      Trung ương Hội yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng khảo sát thực trạng về kết quả thực hiện chính sách xã hội sau chiến tranh những tồn tại vướng mắc nổi cộm và hoàn cảnh hội viên hiện nay.
 
1. Yêu cầu: Đợt khảo sát này phải tiến hành chặt chẽ và cơ bản, chuẩn xác về số liệu để từ nay về sau làm cơ sở bổ sung và điều chỉnh.
2. Nội dung khảo sát:
a. Thực hiện các chính sách tồn đọng
- Tổng số hội viên đã tham gia hoạt động Hội, Ban liên lạc? Hiện còn khoảng bao nhiêu trường hợp đủ tiêu chí hội viên mà chưa tham gia?
- Tổng số những hội viên đủ điều kiện tiêu chí thương binh đã được cấp giấy chứng nhận thương binh, đang hưởng chế độ? Số hội viên chưa được giám định, hưởng chế độ, lý do vì sao?
- Tổng số hội viên đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã và đang được hưởng chế độ? Số chưa được giám định và hưởng chế độ? Lý do chưa được hưởng?
- Tổng số hội viên đủ điều kiện tiêu chí đã được hưởng chính sách chế độ hưu trí, mất sức, các chế độ phụ cấp, một lần của nhà nước như chế độ 142, dân công hoả tuyến, Thanh niên xung phong v.v…, số chưa được xét và hưởng chế độ, lý do chưa được hưởng?.
- Tổng số hội viên đủ điều kiện tiêu chí đã được hưởng các chế độ khen thưởng các loại của Đảng, Nhà nước, Quân đội? Số hội viên chưa được hưởng, lý do?
b. Tình hình hoàn cảnh, đời sống, sức khoẻ hôm nay của hội viên
- Tổng số hội viên có thu nhập về lương sản xuất kinh doanh có đời sống ổn định khá trở lên.
- Tổng số hội viên có đời sống trung bình.
- Tổng số hội viên đời sống khó khăn, thiếu đói (cận nghèo).
- Số hội viên có đời sống đặc biệt khó khăn, không có thu nhập, sức khoẻ yếu, không có nơi nương tựa (hộ nghèo).
- Số hội viên hiện nay không có nhà ở hoặc nhà ở tạm cần có sự giúp đỡ hỗ trợ.
- Số hội viên bị bệnh hiểm nghèo.
- Số hội viên là nữ đơn thân không có chồng con nơi nương tựa.
c. Về liệt sĩ Trường Sơn
Đề nghị các hội viên, các đơn vị tham gia khảo sát phát hiện về thông tin liệt sỹ Trường Sơn gồm:
- Phát hiện các liệt sĩ, các nghĩa trang trong thời chiến tranh của đơn vị mình hoặc cá nhân biết được. Cung cấp chi tiết cụ thể về thời gian, địa điểm, đơn vị, đã được quy tụ về nghĩa trang quốc gia, nghĩa trang địa phương chưa?
- Khảo sát các nghĩa trang hiện có tại các địa phương của Hội, BLL xã, huyện, tỉnh xác định số lượng liệt sĩ của các đơn vị Trường Sơn được quy tụ về, đặc biệt các địa bàn dọc tuyến Trường Sơn từ khu 4 trở vào như nghĩa trang quốc gia Anh Sơn – Nghệ An, nghĩa trang quốc gia đường 9, Thừa Thiên Huế.
Tổng số liệt sĩ Trường Sơn đã có yếu tố mộ chí, số chỉ biết đơn vị của Trường Sơn nhưng chưa có tên.
- Phát hiện các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chí về liệt sĩ nhưng chưa được gia đình, địa phương, đơn vị đề nghị làm thủ tục đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xét công nhận liệt sĩ. Số lượng và yếu tố cụ thể.
- Khảo sát tổng hợp các gia đình thân nhân liệt sĩ Trường Sơn tại địa phương mà chưa tìm thấy liệt sĩ.
3. Thời gian thực hiện:
- Thời gian triển khai từ tháng 5 và kết thúc tổng hợp báo cáo văn bản và mẫu biểu.
Báo cáo văn bản có nhận định, đánh giá và kiến nghị đối với các trường hợp thuộc diện không có nhà ở hoặc nhà tạm, mắc bệnh hiểm nghèo có danh sách trích ngang đủ yếu tố để khi có chương trình hỗ trợ có thể xem xét chỉ đạo làm hồ sơ được ngay.
Quá trình thực hiện có những vướng mắc chưa rõ liên lạc với Ban Chính sách để được hỗ trợ hướng dẫn.
 
 
Nơi gửi:
- Như kính gửi;
- Lưu Ban chính sách;
- Các đ/c T/ trực, Ban, VP.
   TM THƯỜNG TRỰC BAN THƯỜNG VỤ
                           CHỦ TỊCH
 
 
 
                 Thiếu tướng Võ  Sở
 
 
 
 


HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINHVIỆT NAM
 
…………………………………..
BÁO CÁO SỐ LIỆU KHẢO SÁT
THỰC HIỆNH CHẾ ĐỘ SAU CHIẾN TRANH
CỦA HỘI VIÊN NĂM 2018
 
TT Danh mục khảo sát Tổng số hội viên của đơn vị Hội viên đã được hưởng chế độ Hội viên đã làm thủ tục đang chờ kết quả Hội viên chưa làm thủ tục hồ sơ Ghi chú
1 Chế  độ thương binh          
2 Chế độ chất độc da cam          
3 Chế độ nghỉ hưu, mất sức, 142          
4 Chế độ trợ cấp TNXP – Dân công hoả tuyến          
 
CHỦ TỊCH HỘI TRƯỞNG BLL                                                             NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
 
 
 
 
 
 
HỘI TRUYỀN THỐNG   TRƯỜNGSƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINHVIỆT NAM
 
…………………………………..
 
BÁO CÁO KHẢO SÁT
PHÁT HIỆN LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN NĂM 2018
 
 
 
TT Tên, địa danh nghĩa trang Số lượng liệt sỹ Ghi chú
Tổng số Đã có danh tính Vô danh
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
CHỦ TỊCH HỘI TRƯỞNG BLL                                                             NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
 
 
 
 
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜN SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINHVIỆT NAM
 
…………………………………..
BÁO CÁO SỐ LIỆU KHẢO SÁT
HOÀN CẢNH – ĐỜI SỐNG – SỨC KHOẺ
CỦA HỘI VIÊN NĂM 2018
 
 
 
TT Tổng số hội viên Đời sống khá trở lên Đời sống trung bình Đời sống khó khăn (cận nghèo) Đặc biệt khó khăn (hộ nghèo) Hội viên không có nhà hoặc nhà tạm Hội viên mắc bệnh hiểm nghèo Ghi chú
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                  CHỦ TỊCH HỘI TRƯỞNG BLL                                 NGƯỜI LẬP BÁO CÁO