Công văn chỉ đạo Hội, các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn hội viên thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Ngày đăng: 10:48 18/06/2018 Lượt xem: 1.566
     HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:   40 /CV- Hội TSVN                                                         
         V/v hướng dẫn hội viên phản ánh,
    góp ý có trách nhiệm, đúng pháp luật.                Hà Nội, ngày  18   tháng  6   năm 2018
 
                                    Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các địa phương
                                           Các đơn vị truyền thống trực thuộc

 
       Vừa qua, các phần tử xấu (không loại trừ có yếu tố nước ngoài) đã kích động, lôi kéo, dùng tiền mua chuộc nhiều người dân ở Bình Thuận tụ tập, gây rối, đập phá trụ sở UBND, Trụ sở Công an phòng cháy chữa cháy và Trụ sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Các phần tử quá khích đã nén gạch đá, chống trả quyết liệt lực lượng công an, phá hủy, đốt cháy nhiều tài sản và phương tiện của các cơ quan công quyền… Ở một số địa phương khác nhiều phần tử xấu cũng đã kích động, lôi kéo công nhân và nhiều người dân biểu tình, ngăn chặn giao thông, chống trả quyết liệt các lực lượng thi hành công vụ…
      Đây là hành động nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng luật pháp, đe dọa an ninh và trật tự xã hội. Lòng yêu nước của người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng.
      Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn số 5114/MTTW-BTT, ngày 11-6-2018 gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương về việc tuyên truyền và nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân về những vấn đề nhân dân quan tâm.
     Trước hiện tượng trên đây, Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, lưu ý Hội, Ban Liên lạc các địa phương, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc trong cả nước mấy điểm sau:
      1-Thông báo, hướng dẫn, định hướng cho hội viên không tham gia và vận động người thân không tham gia biểu tình, tụ tập đông người. Hội viên Trường Sơn không nói hoặc dùng mạng xã hội phản đối những bức súc xã hội; thể hiện một cách có văn hóa và có trách nhiệm.
     2-Các cấp Hội, các đơn vị hướng dẫn hội viên nếu có phản ảnh, góp ý về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cần thể hiện trách nhiệm cao của một công dân.
     3-Các cấp Hội, các đơn vị cần nhạy bén nắm tình hình diễn biến tại địa phương, đơn vị mình; phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, góp phần giải quyết các điểm nóng hoặc các tình huống xấu diễn ra tại địa phương một cách kịp thời. Bảo đảm không có hội viên Trường Sơn vi phạm pháp luật.
     4-Nhân dịp này, các cấp Hội, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hội viên nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật; phát ngôn có trách nhiệm; không nghe, không phổ biến, không phát tán thông tin thiếu chuẩn mực dưới mọi hình thức.
     5-Các cấp Hội, các đơn vị cần tổng hợp tình hình, báo cáo nhanh sự việc; tổng hợp nguyện vọng, phản ánh, góp ý của hội viên về Dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và các vấn đề khác mà hội viên và nhân dân quan tâm về Trung ương Hội để Hội tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
     Trên Trang báo điện tử Trường Sơn và Bản tin Trường Sơn của Hội sẽ cập nhật cung cấp thông tin và các văn bản chính thống để hội viên nghiên cứu tham khảo.
 
     Trân trọng đề nghị lãnh đạo các cấp Hội, các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                                                     Chủ tịch
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN (để BC)
- Thường trực Hội và các Ban CM
- Lưu VPHội                                                                                           (Đã ký)
                                                                   
                                                                                                     Thiếu tướng  VÕ SỞ
                                                                                        Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc VN