Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm - Phương hương công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 10:22 23/07/2018 Lượt xem: 1.539
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
 
                   Số: 51 / TW – H                     Hà Nội , ngày 04 tháng 7  năm 2018
 
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm,
 Phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018
 
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM.
 
Năm 2018 – năm bản lề triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị mọi mặt để tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Bám sát Nghị quyết, Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống và Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Hội nghị Ban Chấp hành thông qua, sáu tháng đầu năm 2018, Thường trực Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo toàn Hội triển khai toàn diện và đạt kết quả tốt. Nổi bật là:
 
           1.Công tác tổ chức xây dựng Hội đã hướng trọng tâm vào xây dựng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, nhất là chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ, xây dựng và thực hin các quy chế làm việc, nền nếp chế độ sinh hoạt và tập trung giải quyết mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ ở một số Hội, BLL.
            Tập trung chỉ đạo các tổ chức thành viên (Hội cấp tỉnh, thành phố, đơn vị truyền thống) đến nhiệm kỳ đại hội lần 2 chuẩn bị nội dung, nhân sự Ban Chấp hành khóa mới và chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế làm việc, quản lý tài chính. Thường trực đã cử các đoàn công tác trực tiếp dự, chỉ đạo đại hội của các tỉnh hội: Hòa Bình, Nam định, Đắc Lắc, Bà Rịa – Vũng Tàu; Các đơn vị: Bộ Tham Mưu, F470 và dự điểm một số đại hội cấp huyện, xã. Nhìn chung việc tiến hành đại hội bảo đảm các thủ tục nguyên tắc, chất lượng các văn  kiện có tiến bộ, tạo được không khí phấn khởi, đồng thuận trong nội bộ. Các tỉnh, huyện đại hội đều được đại diện cấp ủy chính quyền, cơ quan ban ngành, đoàn thể xã hội ở địa phương quan tâm tới dự. Sau khi đại hội nhiệm kỳ 2 ở cấp tỉnh, các nơi đã chỉ đạo đại hội được gần 72% số huyện và 65%  số xã. Sáu tháng đầu năm, các nơi đã tuyên truyền kết nạp thêm 565 hội viên mới.
           Tỉnh hội Hưng Yên tổ chức đại hội thành lập Hội Doanh nhân –Hộ sản xuất kinh doanh.
           Các Tỉnh hội Yên Bái, Thành phố Hải Phòng đã thành lập và ra mắt Chi hội VHNT Trường Sơn.
           Binh trạm 12 thành lập và ra mắt Chi hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của Binh trạm trực thuộc Trung ương Hội và đã được Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị Việt Nam công nhận.
           Thường trực đã chỉ đạo chuần bị, thông qua đề án tổ chức và lập Ban Vận động để tiến tới thành lập tổ chức doanh nhân Trường Sơn trực thuộc Hội..
 
         Một số nơi nội bộ mất đoàn kết kéo dài, Thường trực và các cơ quan Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn về tổ chức, nhân sự, chấn chỉnh lại nền nếp chế độ sinh hoạt, quy chế, nguyên tắc hoạt động, phương pháp làm việc. Quá trình chỉ đạo giải quyết mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức. Chú trọng phát huy dân chủ, khơi dậy truyền thống, nghĩa tình đồng đội của Bộ đội Trường Sơn để tạo sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ. Đã chỉ đạo BLL tỉnh Quảng trị tổ chức hội nghị đại biểu các huyện, thị giới thiệu nhân sự và kiện toàn lại Ban Liên lạc bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Tình hình chung đã tạm thời ổn định.
           Đã tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả làm thẻ hội viên và thanh lý hợp đồng làm thẻ với Công ty Sơn Huy. Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, khắc phục các bất cập và lựa chọn phương thức, đối tác mới để triển khai tiếp việc làm thẻ cho các đợn vị còn lại.
2. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các văn bản và triển kkai một bước các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm truyền thống (ban hành các kế hoạch, xây dựng các văn bản về quan hệ quốc tế với Lào. Lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 60 năm và trực tiếp làm việc với một số cơ quan Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống...).
 
          Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan cụ thể hóa nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống thành kế hoạch, tiến độ thời gian, phân công cơ quan, cá nhân chỉ đạo, theo dõi làm căn cứ chỉ đạo triển khai thực hiện.
          Qua tuyên truyền và vận động tài trợ cho các hoạt động, bước đầu Tập đoàn Thái Bình dương tài trợ 1 tỷ đồng cho cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”. Hội đã phối hợp với Báo Cựu chiến binh và nhà tài trợ phát động cuộc thi. Đến nay đã thu được 150 bài, tác phẩm dự thi.
         Tạp chí Nông thôn Việt Nam đã đề xuất với Hội sẽ vận động tài trợ xây dựng Đền thờ Liệt sỹ Trường Sơn tại Di tích lịch sử Tà Ròong ( Km 63 đường 20 Quyết Thắng).
          Họa sỹ Đức Dụ đã vận động Tập đoàn Vingroup nhận tài trợ để mở triển lãm phòng tranh về Trường Sơn.
          Ban Tuyên truyền – Thi đua đã vận động được 60 triệu đồng tài trợ cho việc xuất bản các ấn phẩm 60 năm .
 
          Hội và Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân đã làm việc và ký kết kế hoạch hợp tác làm phim phóng sự tài liệu dài tập “ Trường Sơn một thời con gái” nói về Nữ chiến sỹ Trường Sơn.
          Đã thành lập Ban chỉ đạo tái bản và bổ sung “ Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn” giai đoạn (1959 – 1975) theo kế hoạch thống nhất với BĐ12. Cuối tháng 6 Thường trực đã nghe Tổ biên tập báo cáo kết quả và thống nhất đề cương phối hợp với Binh đoàn 12 bổ sung vào Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn.
         Hội đã làm công văn báo cáo Bộ VHTT & DL; Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc đề nghị Nhà nước Lào xếp hạng Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn là Di tích quốc gia và cho phép bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu, xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào và khen thưởng Bộ đội Trường Sơn làm nhiệm vụ giúp Bạn.
           Đã cơ bản hoàn thành biên soạn đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, cuốn Cẩm nang Trường Sơn và 2 cuốn Thơ Trường Sơn.
          Hội VHNT Trường Sơn đã hoàn thành nghiên cứu, chọn lọc nội dung, biên tập và xuất bản cuốn sách “ Trường Sơn Thuở ấy – Bây giờ”; Kết nạp gần 100 hội viên mới. Đội ngũ hội viên đã xuất bản 12 ấn phẩm về Trường Sơn
          Đã chỉ đạo và vận động các văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm âm nhạc, hội họa và chuẩn bị chương trình tổ chức liên hoan nghệ thuật…tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm.
          Thường trực đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tích cực liên hệ xin làm việc và báo cáo đề nghị với các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội  về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và một số vấn đề hoạt động của Hội, giải quyết tồn đọng chính sách của hội viên.
          Ngày 26/6/2018 Hội đã làm việc và trực tiếp báo cáo với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Các nội dung đề nghị của Hội đã được Ban Truyên giáo Trung ương ghi nhận, ủng hộ. Hội đang liên hệ xin làm việc tiếp với Bộ VHTT & DL.
         3. Về hoạt động truyền thống.
        Tham gia việc đề xuất Nhà nước công nhận 10 Di tích mới; đề xuất việc nâng cấp, phát huy một số di tích đã được công nhận,
         Ngày 17/5/2018, Trung ương Hội đã tổ chức Lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ, Lễ mít tinh kỷ niệm 59 năm Ngày Truyền thống và phát động phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại biểu các hội, BLL các đơn vị truyền thống, các địa phương phụ cận Hà Nội.
         Các địa phương, đơn vị đã tổ chức 35 đoàn cho 1.572 người về thăm chiến trường xưa, dâng hương viếng các nghĩa trang, tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Một số Hội, BLL cấp tỉnh, đơn vị truyền thống, cùng nhiều quận, huyện và đặc biệt nhiều xã, phường đã tổ chức mít tinh, gặp mặt tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho thanh thiếu niên, học sinh, giao lưu văn nghệ ôn lại lịch sử truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Nhiều nơi đã kết hợp triển khai kế hoạch hoạt động và phát động thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống. Các cuộc mít tinh, gặp mặt đều có đại diện cấp ủy, chính quyền, và các cơ quan ban ngành, đoàn thể của địa phương tham dự.
          Hoạt động kỷ niệm 59 năm truyền thống thực sự là một đợt tiếp tục sinh hoạt truyền thống sâu rộng trong toàn Hội, với nội dung hình thức phong phú, thiết thực, tạo được sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tốt, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của Hội.
          - Các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” và phong trào thi đua của Hội, gắn với phong trào “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.
 
          Thực hiện chức năng của thành viên MTTQ,  ngay sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Thường trực đã kịp thời có công văn chỉ đạo các cấp Hội nắm dư luận, định hướng tư tưởng, kỷ luật phát ngôn và tổng hợp báo cáo với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tình hình tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên, dư luận của nhân dân về dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng để phản ảnh và thực hiện chức năng phản biện xã hội trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.
 
        4. Về hoạt động tình nghĩa.
         - Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất và kỷ niệm 59 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và các đơn vị, Các cấp Hội đã chủ động, tích cực vận động các nguồn tài trợ để tri ân các gia đình có công, đối tượng chính sách của Trường Sơn, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên nghèo. Các trường hợp hội viên từ trần, gia đình hội viên có người thân qua đời các cấp hội đã phối hợp tổ chức lễ tang chu đáo, tình nghĩa, thăm hỏi, động viên kịp thời. Một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được tổ chức hội các cấp quan tâm vận động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà ở. Các tổ chức hội đều tổ chức chúc thọ, mừng thọ hội viên cao tuổi
 
           Thường trực Trung ương Hội và các cấp Hội đã tổ chức nhiều đoàn công tác tới thăm, chúc tết, tặng quà các đồng chí cán bộ lão thành, các gia đình người có công tiêu biểu, thăm hỏi động viên cán bộ và hội viên ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.
           Hội tiếp tục vận động Công ty chăn ga gối đệm Thanh Bình Hưng Yên tài trợ 300 chăn ấm cao cấp (= 300 triệu đồng) tặng hội viên nghèo, cao tuổi ở các địa phương.
          Chỉ đạo Hội Nữ CSTS, Ban Công tác Nữ tiếp tục vận động Quỹ Thiện Tâm trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 215 chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mức 500.000đ/tháng); Trung tâm Hướng nghiệp và Nhân đạo Phật tích nhận nuôi dưỡng 14 chị em nữ già yếu, cô đơn. Hiện nay đang lập hồ sơ đề nghị nhận nuôi dưỡng tiếp 10 trường hợp khác.
 
         Hội đã vận động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nhận trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 20 hội viên nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mức 500.000đ – 1.000.000đ/tháng); Quỹ Vừ-A-Dính hỗ trợ 100 suất học bổng = 100 triệu; Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 9 nhà tình nghĩa = 450 triệu.
 
          Các thành viên Câu lạc bộ gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn đã ủng hộ 560 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho hội viên; đầu tư 300 triệu đồng xây dựng 3 mô hình sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế tạo việc làm, thu nhập cho các gia đình nữ hội viên Trường Sơn. Riêng cá nhân đồng chí Trần Thị Chung Chủ nhiệm CLB, đồng chí Nguyễn Thị Bình thành viên CLB đã ủng hộ 5 tấn gạo và hàng trăm triệu đồng cho hoạt động tình nghĩa và hoạt động thường xuyên của các  Hội, BLL. Trung ương Hội đã trích 60 triệu từ Quỹ nghĩa tình Trường Sơn hỗ trợ 2 gia đình hội viên sửa chữa nâng cấp nhà ở.
 
          Tính chung,  sáu tháng đầu năm tổng số tiền và hiện vật các cấp hội vận động từ các nguồn để hỗ trợ xây nhà, tặng quà các đối tượng, nuôi dưỡng, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ sản xuất = 4.930.000.000đ (Trong đó, Trung ương Hội vận động: 3.067.000.000đ; các địa phương đơn vị vận động 1.863.000.000đ. Riêng nhà tình nghĩa: 48 căn, quà tặng: 4768 suất).
   
         Trung ương Hội đã tổ chức thăm, chúc tết và cảm ơn các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Hội trong những năm qua và vận động tiếp tục giúp đỡ, tài trợ cho các hoạt động trong thời gian tới.
 
         5. Đã chủ động triển khai công tác vận động tài trợ chuẩn bị nguồn lực cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống. Ban Kinh tế, các cơ quan, cá nhân trong cơ quan Trung ương Hội đã vào cuộc tích cực và đạt một số kết quả bước đầu.
         Đã cử các đoàn công tác tới Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Xí nghiệp xây dựng công trình của Tổng công ty Tân cảng, Nhà máy Z756, Công ty địa ốc Chợ lớn, Công ty cổ phần quốc tế Hồ Tràm, Tổng Công ty Long Biên Goroup, Công ty Thanh Bình Hưng Yên; Thăm và làm việc với Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Viện thuốc phóng – thuốc nổ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ... tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Hội và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống đồng thời vận động các đơn vị tài trợ. Các đơn vị Hội đến thăm và làm việc đều có sự đồng cảm, động viên, ủng hộ về vật chất cho hoạt động trước mắt và nhận lời đồng hành hỗ trợ cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống của Hội.
         Ngoài việc tài trợ trực tiếp cho cuộc thi” Hào khí Trường Sơn”, Tập đoàn Thái Bình Dương đã cam kết tài trợ cho hoạt động của Trung ương Hội chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giai đoạn (2018- 2019), mỗi năm 100 triệu, Tổng Công ty Long Biên Goroup mỗi năm 100 triệu. Quỹ An sinh của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ghi nhớ từ nay tới 19/5/2019 ủng hộ tiền và hiện vật cho các hoạt động của Hội trị giá 1 tỷ đồng. Cá nhân đồng chí Nguyễn Viết Trung Trưởng BLL d166 ủng hộ 50 triệu. Đồng chí Nguyễn Thị Bình nhận lời ủng hộ 2 nhà tình nghĩa và hỗ trợ thêm kinh phí cho Hội trong dịp kỷ niệm 60 năm.
          Hội đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ để chuẩn bị tổ chức nhắn tin ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn năm 2018; Làm việc với Trường Đại học Thành Đô trao đổi tìm hướng liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau hoạt động
 
                                     Đánh giá chung
Sáu tháng đầu năm, Thường trực, Thường vụ đã bám sát Nghị quyết và các kế hoạch hoạt động đã được Ban Chấp hành thông qua, chủ động tích cực triển khai toàn diện các nội dung theo tiến độ đã xác định và được các cấp hội, BLL các địa phương, đơn vị hưởng ứng thực hiện tích cực. Các hoạt động của Hội có diện  rộng, chiều sâu và đạt kết quả tốt. Qua việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 ở các tỉnh thành, đơn vị truyền thống, cùng với các hoạt động truyền thống, tình nghĩa trong dịp Tết Mậu Tuất và kỷ niệm 59 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống... đã tạo được sức lan tỏa và hiệu ứng tốt trong xã hội, tiếp tục củng cố, nâng cao thêm uy tín, vị thế của Hội.
         Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội còn có mặt hạn chế như:
-  Chất lượng tổ chức đại hội nhiệm kỳ các cấp ở một số nơi còn hạn chế (thời  gian dành cho các hoạt động phụ (văn nghệ , chào mừng, tặng hoa, tặng quà) quá dài; thời gian để thực hiện các nội dung chính của đại hội quá ít; ý kiến thảo luận ít và chưa đi sâu bàn về nội dung, chương trình hoạt động của nhiệm kỳ và các giải pháp thực hiện. Một số nơi vẫn đậm tính chất của cuộc giao lưu gặp mặt).
          - Tình hình đoàn kết nội bộ ở một số nơi sau củng cố có chuyển biến nhưng chưa vững chắc, vẫn còn tiềm ẩn các nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn, bất hòa.
          - Viêc nghiên cứu, quán triệt các quy định của Điều lệ Hội, nhất là nắm, hiểu về tôn chỉ mục đích của Hội, điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp hội viên ở một số nơi chưa đúng nên còn có nhận thức và áp dụng khác nhau (việc xem xét, kết nạp hội viên thành phần ngoài Trường Sơn có nơi hiểu chưa đúng), làm nảy sinh tâm tư trong hội viên.
- Một số tổ chức Hội, BLL địa phương và đơn vị truyền thống chưa quan tâm chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức thành viên, chưa triển khai toàn diện các mặt công tác, các nội dung hoạt động theo kế hoạch của Trung ương Hội.
- Việc duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, nguyên tắc làm việc theo quy chế có nơi chưa tốt.
- Nhiều nơi chưa thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động về Trung ương Hội theo quy định.
 
          II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
 
Sáu tháng cuối năm, toàn Hội cần phát huy mạnh mẽ ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm đã chỉ ra, nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2018 đề ra, chuẩn bị tiền đề tiến tới kỷ niệm 60 năm truyền thống trong năm 2019, trọng tâm là:
 
          1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc - hoạt động hiệu quả”. Chú trọng xây dựng Hội về tổ chức, chế độ sinh hoạt, nguyên tắc làm việc, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, củng cố và tăng cường uy tín, vị thế của Hội.
 
Chú trọng khảo sát, đánh giá kết quả về xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả ở các tổ chức thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh Hội Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang, Lâm Đồng chuẩn bị thật tốt nội dung, nhân sự, chương trình nghị sự, bảo đảm tổ chức đại hội nhiệm kỳ II đúng thủ tục, nguyên tắc, có chất lượng.
Các nơi sau khi hoàn thành tổ chức đại hội ở cấp mình cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội của các tổ chức thành viên, đặc biệt là chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình hoạt động của nhiệm kỳ tới và tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy chế nhiệm kỳ mới và duy trì thực hiện nghiêm túc. Các địa phương mới thành lập Hội tiếp tục chỉ đạo các đầu mối trực thuộc có đủ điều kiện đẩy mạnh vận động thành lập Hội, bảo đảm phát triển tới đâu củng cố tổ chức vững chắc tới đó để hoạt động có hiệu quả.
Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức hội nghiên cứu, nắm vững tôn chỉ mục đích của Hội, điều kiện và tiêu chuẩn hội viên để nhận thức, thực hiện thống nhất, đúng Điều lệ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển hội viên, nhất là các địa phương phía Nam, miền núi,  vùng sâu, vùng xa.
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng củng cố các Hội, BLL ở những nơi nội bộ chưa đồng thuận
Đẩy mạnh công tác vận động các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia để sớm thành lập tổ chức Doanh nhân Trường Sơn của Hội.
Nghiên cứu phương thức và tìm đối tác để triển khai tiếp chủ trương làm thẻ cho hội viên.
Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình tổ chức, hoạt động, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc và việc triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm truyền thống ở các tổ chức thành viên.
Theo dõi các nơi đã củng cố đoàn kết nội bộ, phát hiện và chỉ đạo giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh.
Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống để chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
Chuẩn bị nội dung họp Ban Chấp hành lần 2 vào tháng 11/2018
 
2. Tiếp tục liên hệ xin làm việc với các cơ quan Đàng, Nhà nước, Quân đội đề xuất chủ trương, nội dung và xin hỗ trợ, giúp đỡ các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống.
 
- Chuẩn bị tốt nội dung tờ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng báo cáo đề xuất về chủ trương chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thông Bộ đội Trường Sơn.
Chuẩn bị tốt các nội dung về hoạt động kỷ niệm 60 năm, số liệu  và các vấn đề vướng mắc về giải quyết tồn đọng chính sách đối với Bộ đội Trường Sơn để xin làm việc tiếp với: Bộ LĐTB & XH, Bộ VHTT & DL, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ GTVT...
3. Triển khai tốt các nội dung Công tác truyền thống - lịch sử theo tiến độ, kế hoạch đã xác định.
- Trên cơ sở kết luận của Thường trực, chỉnh lý hoàn thiện sớm nội dung bổ sung Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn (giai đoạn 1959 – 1975) để gửi Binh đoàn 12 biên tập.
- Phối hợp với BĐ12 Nghiên cứu đề xuất các nội dung, hạng mục công trình của đề án “Công viên Đồi Hoa Trắng” bổ sung vào Dự án 5 (Bảo tàng Đường Trường Sơn ngoài trời) và làm tờ trình Bộ Quốc phòng và Nhà  nước xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư.
           - Theo dõi, nắm kết quả đã đề nghị với Bộ VHTT & DL, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào về các nội dung đề nghị với Nhà nước Lào xếp hạng đường Tây Trường Sơn, bảo tồn các di tích, xây dựng cụm tượng đài, khen thưởng làm nhiệm vụ giúp Bạn... Chủ động phối hợp với BĐ12 chuẩn bị tư liệu, hồ sơ để làm việc tiếp với các cơ quan chức năng của ta và Bạn.
           Tiếp tục phối hợp với BĐ12, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, theo dõi kết quả đề nghị xếp hạng bổ xung các Di tích đường Trường Sơn Đông.
- Triển khai biên tập để xuất bản cuốn sách về Hệ thống đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các tổ chức hội phát động hội viên, các nhà tài trợ sưu tầm, hiến tặng kỷ vật, hiện vật về Trường Sơn để tổ chức trưng bầy, triển lãm trong dịp kỷ niệm.
4. Triển khai thực hiện tốt các nội dung Công tác tuyên truyền - thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống.
        - Xây dựng sớm Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến để chỉ đạo hướng dẫn lựa chọn điển hình và chủ động chuẩn bị các mặt công tác bảo đảm.
        - Hoàn thành việc phối hợp với Binh đoàn 12 biên tập đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn trình TCCT thẩm định, phát hành. Hoàn thành biên soạn đề cương tuyên truyền 60 năm trong nội bộ Hội và biên soạn diễn văn mẫu để các tổ chức hội thực hiện trong dịp kỷ niệm.
- Nghiên cứu chọn lọc các tác phầm âm nhạc về Trường Sơn để giới thiệu Đài Truyền hình VTV tham khảo, lựa chọn đưa vào chương trình Giai điệu tự hào về chủ đề Trường Sơn. Chuẩn bị công văn và liên hệ làm việc với Đài Truyền hình VTV về việc tổ chức cầu truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu ( Hà Nội – Quảng Bình – TP Hồ Chí Minh” trong dịp kỷ niệm. Làm công văn và liên hệ làm việc với Báo QĐND về việc tổ chức cuộc đua xe đạp về Tường Sơn.
- Phối hợp với Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân triển khai làm phim tài liệu về Nữ Trường Sơn theo kế hoạch.
           - Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” theo kế hoạch.
           - Chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm truyền thống và cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” gắn với thực hiện các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận TQVN và địa phương phát động.
           - Chỉ đạo, động viên các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân, Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn...nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần ổn định, nâng cao đời sống hội viên và hỗ trợ hoạt động của Hội.
          - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị truyền thống, các Câu lạc bộ văn nghệ chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên Trang thông tin điện tử và bản tin Trường Sơn. Chuẩn bị tốt nội dung để phát hành lịch Trường Sơn năm 2019.
           5. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa 6 tháng cuối năm 2018 và chuẩn bị thật tốt chương trình hoạt động tình nghĩa trong dịp k niệm 60 năm.
            Các cấp Hội cần đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, tạo nguồn lực để thực hiện các hoạt động tình nghĩa. Đặc biệt là hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cải thiện về nhà ở; Tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình có công, đối tượng chính sách. Trong đó cần làm tốt các hoạt động tình ngĩa nhân ngày TBLS 27/7, ngày Nạn nhân chất độc da cam 10/8, ngày Thành lập Quân đội 22/12.
          Thực hiện tốt chương trình tổng khảo sát về thực hiện chế độ chính sách, hội viên khó khăn về nhà ở, đời sống, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, thương binh, gia đình liệt sỹ nhằm làm tốt công tác tri ân, tình nghĩa 2018 – 2019. Chuẩn bị tốt cho các chương trình tri ân trong dịp kỷ niệm 60 năm.        
           6. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Hội, đẩy mạnh công tác vận động tài trợ tạo nguồn lực để tổ chức tốt kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm ở các cấp.
           Tiếp tục bám nắm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã liên hệ vận động và được nhận lời ủng hộ, chủ động đáp ứng các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của nhà tài trợ để được tiếp nhận các nguồn tài trợ đã cam kết.
           Động viên các cá nhân đề cao trách nhiệm tâm huyết với Hội, khai thác, phát huy các mối quan hệ, tích cực chủ động liên hệ vận động các nguồn tài trợ cho Hội.
           Tiếp tục liên hệ xin gặp lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế`lớn (Tập đoàn Viễn thông quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.v.v....)  để tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của Hội và vận động tài trợ.
           Tiếp tục liên hệ xin Quỹ Chữ Thập Đỏ và Cổng Nhắn tin quốc gia giúp đỡ cho mở đợt nhắn tin ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn.
           Triển khai thành lập Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn.
            Sáu tháng cuối năm 2018 là quãng thời gian hết sức quan trọng đối với cả quá trình chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống. Còn rất nhiều công việc phải làm, quỹ thời gian có hạn, yêu cầu cao. Do vậy đòi hỏi các cấp hội, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và các cơ quan phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công và kế hoạch tiến độ của công việc, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt kết quả cao nhất.
           Trên đây là đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Trung ương Hội. Các tổ chức thành viên cần chủ động cụ thể hóa phù hợp với địa phương đơn vị mình, bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
 
      Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH
     - Các UV BCH;
     - Các Tổ chức T/viên T/ thuộc;
     - Lưu VP.
 
 
                                                                                                   Thiếu tướng Võ Sở