Dự thảo: Chương trình hoạt động của Hội Doanh nhân Trường Sơn

Ngày đăng: 04:07 29/07/2018 Lượt xem: 1.815
 
                                         Dự thảo:
 
       CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI DOANH NHÂN TRƯỜNG SƠN

 
1-     Nhiệm vụ của Ban Vận động Hội Doanh nhân Trường Sơn.
-         Tích cực chủ động vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh tế gia đình
là những người lính, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn và Hội Doanh nhân Trường Sơn ngoài ra còn vận động các doanh nghiệp, doanh nhân ở bên ngoài trong cả nước nguyện vọng tham gia vào Hội doanh nhân Trường Sơn.
 
      -   Tham mưu cho thường trực Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, chỉ đạo cho các Hội, Ban Liên lạc cấp tỉnh, thành phố, quận huyện và các Ban Liên lạc Sư đoàn, Trung đoàn v.v.v… trong phạm vi cả nước, để vận động các Doanh nhân, Doanh nghiệp, Hộ kinh tế gia đình tham gia vào Hội Doanh nhân Trường Sơn kể cả vận động các Doanh nghiệp, Doanh nhân ở bên ngoài Trường Sơn tự nguyện tham gia vào Hội Doanh nhân Trường Sơn.
 
          - Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I dự kiến vào quý IV/2018, công tác chuẩn bị cho đại hội do Ban Vận động chuẩn bị bao gồm:
          + Công tác tài chính cho đại hội
          + Báo cáo trọng tâm của đại hội đề ra nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ I
               (2018 - 2023)
          + Công tác nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ I để Đại hội bầu Ban Chấp hành bằng
                 biểu quyết.
          + Thông qua đại hội các Quy chế của Hội doanh nhân Trường Sơn,
              biểu quyết trước Đại hội.
 
2-     Hoạt động của Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Trường Sơn
     Ban Chấp hành của Hội bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ban hoạt động theo từng lĩnh vực hoạt động kinh tế của Hội
-         Trong Ban Chấp hành của Hội Doanh nhân có Ban Thường trực gồm
có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên giúp việc cho Ban Thường trực, công việc cụ thể do Chủ tịch phân công cho các thành viên trong Thường trực và các thành viên trong Ban Chấp hành.
-         Thường trực và Ban Chấp hành phải có kế hoạch cụ thể để tăng cường các mối
quan hệ từ các cơ quan Nhà nước, các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, để nắm bắt các thông tin giới thiệu việc làm, lĩnh vực đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau như: (Xây dựng cơ bản, thương mại, nông lâm ngư nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp v.v.v…) để cho các hội viên trong Hội doanh nhân có  cơ hội tiếp xúc quan hệ hợp tác trong kinh doanh.
          - Thường trực Ban Chấp hành là cầu nối để các Doanh nhân, Doanh nghiệp, Hộ kinh tế Gia đình học tập lẫn nhau trên từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao gồm điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi .v.v….. để cùng nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Tăng cường vận động để kết nạp hội viên mới trong cả nước.
          - Khi hội viên trong Hội Doanh nhân Trường Sơn gặp phải hoạn nạn, gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì Thường trực Ban Chấp hành là nơi chủ trì kêu gọi các doanh nhân, hộ kinh tế gia đình trong Hội Doanh nhân chung tay giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: (Việc làm, tiền vốn, nhân lực, tiêu thụ sản phẩm) để doanh nhân, Hộ kinh tế gia đình vượt khó vươn lên.
          - Thường trực Ban chấp hành là cầu nối để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các Doanh nhân Trường Sơn với các Doanh nghiệp, Doanh nhân khác trong cả nước làm ăn có hiệu quả, sản xuất kinh doanh giỏi để tham quan học tập lẫn nhau cùng phát triển.
          - Thường trực Ban Chấp hành tăng cường các mối quan hệ với Hội Doanh nhân toàn quốc về mọi mặt để nhận được sự giúp đỡ về kinh tế, tổ chức, kinh nghiệm để Hội Doanh nhân Trường Sơn hoạt động ngày càng tốt hơn.
 
          3- Trên đây là dự thảo chương trình hoạt động của Ban Vận động, của Hội doanh nhân Trường Sơn trong nhiệm kỳ mong các đồng chí tham gia đóng góp để chương trình hoạt động được đầy đủ phong phú hơn.
 
                                                                                                                                                                                                                   BAN VẬN ĐỘNG