Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 09:02 01/02/2019 Lượt xem: 2.253
KẾ HOẠCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2019)