KHẨU HIỆU KỶ NIỆM 60 NĂM BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG

Ngày đăng: 11:00 20/03/2019 Lượt xem: 2.024
     KHẨU HIỆU KỶ NIỆM 60 NĂM
BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG
 

      Để phục công tác tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), Ban Tuyên truyền - Thi đua Hội TSVN xin giới thiệu 5 khẩu hiệu sau đây để các đơn vị vận dụng:
 

  1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn”, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2019).
  2. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).
  3. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động lớn: “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”.
  4. Ra sức phấn đấu thức hiện tốt đẹp phương chân – mục tiêu xây dựng và phát triển Hội trong giai đoạn mới: “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”.
  5. Thi đua phấn đấu hoàn thành tốt đẹp các chỉ tiêu xây dựng và phát triển Hội trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ II, Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
                                                                      BAN TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA