Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019...

Ngày đăng: 05:17 28/06/2019 Lượt xem: 1.546
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
 
               Số            / TW – H                               Hà Nội , ngày 25 tháng 6  năm 2019
 
 

 
BÁO CÁO
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm,
Phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019
 
 
 

                                                        Phần thứ nhất
 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
 
          1. Từ Trung ương đến Hội, BLL cơ sở đã tập trung vào chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm  Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019 đạt kết quả to lớn, toàn diện.
                               ( Có báo cáo sơ kêt chuyên đề)
 
          2. Hội luôn quan tâm xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả.
           Đã thành lập một số tổ chức mới như; Hội Doanh nhân Trường Sơn, BLL 565, F391, F968. Kiện toàn tổ chức và nhân sự ở một số nơi do cán bộ chủ trì ốm đau, từ trần, xin thôi công tác: Sơn La, Bắc Giang, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị. Chỉ đạo tổ chức Đại hội lần 1 ở Tây Ninh, Đại hội lần 2 ở Thái Bình. Tổ chức nghiên cứu quy hoạch tổ chức Hội trên tinh thần thu gọn đầu mối trực thuộc Trung ương Hội, nhằm bảo đảm hoạt động của Hội đạt hiệu quả cao, xây dựng Hội đạt yêu cầu “Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”.
          Công tác kiểm tra được xúc tiến mạnh mẽ hơn, đã nghiên cứu hướng dẫn việc giải quyết các tố cáo, kiến nghị của cán bộ, hội viên. Đồng thời nghiên cứu giải quyết sự việc theo thẩm quyền. Tất cả các đơn thư tố cáo, kiến nghị đều được thông báo kết luận rõ ràng và hầu hết đã được sự đồng thuận. Tuy nhiên, có một số việc vẫn phải tiếp tục giải quyết.
          3. Công tác tuyên truyền – thi đua
          Đã phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp. Tập trung cao độ chuẩn bị và tổ chức thành công tất cả các hoạt động lớn trong Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm: (Tổng kết trao giải cuộc thi “Hào khí Trường Sơn”; Biên tập , in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, các đầu sách về Trường Sơn; Tổ chức liên hoan ca múa nhạc ở các khu vực; Phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình, chương trình giai điệu tự hào, đêm thơ, đêm nhạc, các cuộc trưng bày triển lãm tranh ảnh, hiện vật, kỷ vật....về Trường Sơn; Tham gia làm các phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền về Trường Sơn; Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2011 – 2019; Chuẩn bị báo cáo thành tích đề nghị Nhà nước và cấp trên khen thưởng Hội và các tập thể, cá nhân; Xét khen thưởng nội bộ; chuẩn bị tham luận và tham gia hội thảo khoa học cấp Nhà nước, Lễ kỷ niệm của  Quốc phòng và tổ chức Lễ kỷ niệm của Hội .
               ( Số liệu cụ thể đã nêu trong báo cáo chuyên đề). 
 
          4. Hoạt động truyền thống lịch sử
          Đã gắn kết được với Binh đoàn 12 hoàn thành việc đề nghị Chính phủ công nhận tiếp 9/10 Di tích mới là Di tích Quốc gia đặc biệt. Kiên trì lập đề án đề nghị Nhà nước làm việc với Bạn Lào công nhận Di tích lịch sử Tây Trường Sơn. Tiếp tục xúc tiến đôn đốc tôn tạo một số di tích xuống cấp và đề xuất xây dựng mới một số di tích như: Khe Hó, Nam cầu Đakrông, Bốt Lũ. Hoàn thành việc tham gia biên soạn bổ sung lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Tường Sơn giai đoạn 1959 - 1975.
         5. Về công tác tình nghĩa
         Từ Trung ương Hội đến các địa phương, đơn vị vừa lập kế hoạch chuẩn bị cho kỷ niệm, đồng thời vừa lập kế hoạch chuẩn bị cho lâu dài như làm được bản ghi  nhớ với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Chỉ đạo khảo sát và lập damh sách hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ xây dựng nhà; Số ốm đau, bệnh tật cần được giúp đỡ thường xuyên và những người bị nhiễm chất độc da cam cần được hưởng chính sách.
         6. Công tác vận động tài trợ
          Đã phát huy tốt trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan, cá nhân, chủ động, tích cực và liên tục vận động tài trợ, tạo nguồn lực bảo đảm tốt cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm và công tác thường xuyên của Hội (có số liệu trong báo cáo chuyên đề).
        7. Công tác Nữ
         Các Hội, BLL Nữ đã tham gia tích cực vào các hoạt động kỷ niệm 60 năm, nhất là thực hiện chương trình làm phim “Trường Sơn một thời con gái”, Triển lãm “ Kiêu hãnh Trường Sơn”, vận động tài trợ và tổ chức các hoạt động tri ân, tình nghĩa; Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày 8/3.
         8. Về quan hệ đối ngoại
    Đã kết hợp việc quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm và đặt mối quan hệ thường xuyên để tạo điều kiện cho Hội hoạt động lâu dài.
 
                                                  Đánh giá chung
          Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực đã tập trung chỉ đạo, điều hành, động viên nỗ lực cuả toàn Hội triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành thắng lợi nội dung chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đặc biệt là tập trung cao độ, chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Các hoạt động lớn đều được chuẩn bị chu đáo, công phu, tổ chức trang trọng, hoành tráng và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các hoạt động kỷ niệm được dư luận xã hội đánh giá cao, tạo được dấu ấn tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ.
           Qua công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm đã làm cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước ngày càng hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm vóc chiến công của Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Thấy rõ hơn tính khốc liệt của chiến trường Trường Sơn và những cống hiến hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc. Đồng thời việc Hội được đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong dịp kỷ niệm đã nâng cao thêm uy tín, vị thế của Hội Trường Sơn trong xã hội.
           ( nguyên nhân kết quả và những hạn chế đã nêu rõ trong báo cáo chuyên đề)
 
 
                                                       Phần thứ hai
II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
 
Từ kết quả hoạt động và uy tín, vị thế của Hội được nâng lên đã tạo thuận lợi để Trung ương Hội và các địa phương có điều kiện phát triển nhanh, mạnh hơn cả về tổ chức ( Tổ chức Hội và hội viên) và  hoạt động.
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Hội trong cả nước chưa đồng đều, còn nhiều Hội cấp tỉnh chưa vươn tới được cấp huyện, xã.
Mặt khác, sau hoạt động kỷ niệm 60 năm cần chú ý đề phòng khuynh hướng tư tưởng tự mãn, dừng lại dẫn tới hoạt động của Hội hạn chế.
Trong xây dựng tổ chức, hiện còn một số nơi nội bộ, trên dưới vẫn chưa thực sự đồng thuận, đoàn kết.
 
                    Những việc cần làm trong 6 tháng cuối năm
 
            I. Tích cực chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành cuối năm.
  Trong đó những vấn đề cần đề cập và làm rõ:
 
 1.Tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội theo hướng “ Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả” 
  a) Về số lượng hội viên.
           - Tiếp tục mở rộng, phát triển hội viên đi liền với đăng ký quản lý chặt chẽ danh sách, hồ sơ hội viên.
          - Hoàn thành việc lập danh sách hội viên ở các địa phương, đơn vị và Trung ương Hội.
           - Thực hiện việc thu hội phí hội viên.
           b) Tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo tổ chức Hội ở các tỉnh phấn đấu lập được Hội ở cấp huyện.
           c) Nghiên cứu đề xuất với Bộ Nội vụ và Lãnh đạo các tỉnh cho lập Hội ở các tỉnh còn lại.
           d) Chỉ đạo làm điểm về xây dựng tổ chức Hội
           e). Thu gọn đầu mối tổ chức.
 
           2. Hoạt động Truyền thống
          a) Xác định rõ ở Trung ương, ở địa phương, nơi có Di tích, Di tích ở Lào, Di tích ở Campuchia..... cần phải làm những gì ?
           b) Những nội dung về truyền thống lịch sử, nội dung chiến tích của từng di tích (46 di tích) là gì.
           c) Làm việc với Campu chia.
           d) Làm việc với Lào.
           e)  Phối hợp với Binh đoàn 12 thống nhất các số liệu chuẩn về Trường Sơn.
 
           3.  Hoạt động tình nghĩa.
            a) Tổng hợp được những đơn vị, cá nhân cần giải quyết chính sách.
            b) Tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách.
            c) Vấn đề tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.
            d) Quan hệ với Bộ LĐTB & XH.
            e) Quan hệ quốc tế.
 
            4. Công tác nữ
            Nhận thức và giải quyết đúng mối quan hệ giữa các Hội, BLL Nữ với tổ chức Hội địa phương, đơn vị để vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng sinh hoạt, phát huy tiềm năng, lợi thế của nữ trong công tác vận động xã hội, vừa bảo đảm tính thống nhất chặt chẽ của tổ chức và đoàn kết nội bộ.
 
             5 Vận động tài trợ
             Làm sao xây dựng được quỹ Hội từ Trung ương đến địa phương để hoạt động thuận lợi ?
             6. Công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội lần III ?
            II. Chương trình công tác cụ thể
             1.Về xây dựng tổ chức
             a) Sắp xếp lại tổ chức các Hội.
             b) Chỉ đạo Đại hội lần 2, lần 3 của một số Hội cấp tỉnh.
             c) Chỉ đạo Đại hội thành lập một số Hội, BLL cấp sư đoàn, cơ quan.
             d) Tổ chức kiểm tra về tổ chức và hoạt động ở một số Hội cấp tỉnh, thành phố ( 2 tỉnh phía Bắc, 1 tỉnh miền Trung, 1 tỉnh miền Nam).
             e) Hướng  dẫn, giúp đỡ các tổ chức thành viên kiện toàn tổ chức, nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động, ổn định tình hình nội bộ, (Quảng Trị, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Yên, Sư đoàn 391, Sư đoàn 968 ).
         Chú ý việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực các cấp phải thực hiện đúng quy trình, quy chế, nguyên tắc và thẩm quyền của từng cấp. Trước khi kiện toàn phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý và Thường trực Hội cấp trên trực tiếp.
            g) Nghiên cứu nội dung, phương thức, chỉ đạo 1 tổ chức Hội cấp tỉnh, 1 cấp huyện, 1 cấp xã và 1 đơn vị truyền thống làm điểm về xây dựng tổ chức và hoạt động.
          h) Kết hợp  công tác kiểm tra với công tác tổ chức chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có đơn thư xem xét nghiêm túc, giải quyết chặt chẽ, kịp thời để ổn định nội bộ, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
          i) Chỉ đạo và nắm kết quả làm thẻ hội viên và việc thực hiện chương trình tài trợ máy vi tính cho các tổ chức Hội.
 
          2. Hoạt động lịch sử truyền thống
           a) Tiếp tục đề nghị địa phương cho xây dựng Di tích ở Khe Hó, Nam Đakrông, Bốt Lũ, đảm bảo làm xong trong năm 2019.
            b) Biên soạn thống nhất các danh mục cầu đường 5 trục dọc, 21 trục ngang; Các số liệu về chiến tích Trường Sơn, số liệu về thương binh, liệt sỹ Trường Sơn.
           c) Tiếp tục đề xuất với Nhà nước quan hệ với Bạn Lào để công nhận Di tích Đường Tây Trường Sơn.
            d) Nghiên cứu đề xuất về quan hệ với bạn Campuchia và Cu Ba để báo cáo với Ban Chấp hành trong kỳ họp cuối năm.
            đ) Xúc tiến từng bước biên soạn trước chiến tích một số di tích cần thiết.
            e) Tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng Công viên Đồi Hoa Trắng.
 
 
            3. Công tác tuyên truyền – Thi đua
            a) Xúc tiến làm tiếp việc biên soạn các ấn phẩm trong dịp kỷ niệm 60 năm để làm tài liệu tuyên truyền về Trường Sơn trong những năm sau.
             b) Quan hệ với Binh đoàn 12, nhận tài liệu mới về “Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12” để phân phối cho các đơn vị.
             c) Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền phát huy gương người tốt, việc tốt của phong trào thi đua vừa qua. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói gảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”.
              d) Chỉ đạo Hội, BLL các cấp gắn việc tuyên truyền lịch sử truyền thống của Trường Sơn với tuyên truyền vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong chiến tranh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhất là vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham gia xây dựng, bảo về Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nơi cư trú.
            đ) Chỉ đạo hoạt động Hội VHNT cùng các tổ chức văn nghệ tiếp tục có chương trình mới chuẩn bị cho nhiệm vụ năm 2020 và Đại hội lần 3 của Hội.
             e) Làm tốt công tác biên tập, xuất bản và tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn.
 
            4. Công tác Tri ân, tình nghĩa
           - Rà soát bổ sung các trường hợp cần tri ân tặng quà trong dịp kỷ niệm 60 năm.
           - Làm văn bản thông báo thỏa thuận về nội dung phối hợp giữa Hội Trường Sơn  và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp khảo sát, phân loại, lập danh sách, hồ sơ các đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, về điều kiện sinh hoạt, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà dịp lễ tết... báo cáo và chuyển giao danh sách, hồ sơ cho UB MTTQ cùng cấp để phối hợp tạo nguồn giúp đỡ.
           - Chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn, Trung tâm Dịch vụ  - Tư vấn Tri thức và Doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài nắm cụ thể các chương trình hỗ trợ đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện.
         -  Quản lý, phân bổ và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà và các chương trình hỗ trợ cho các đối tượng từ các nguồn tài trợ. Thẩm định hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, thanh quyết toán đúng yêu cầu, quy định của nhà tài trợ.
          - Tiếp tục phát động hội viên tích cực cung cấp các thông tin về liệt sỹ, góp phần giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với gia đình liệt sỹ.
 
        5. Công tác Nữ
        - Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác nữ, Hội, BLL nữ CSTS ở các địa phương nhận thức và thực hiện đúng mối quan hệ với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, BLL  tổ chức Hội ở địa phương nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ, khai thác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để hoạt động và xây dựng Hội vững mạnh.
        - Chỉ đạo Hội Nữ CSTS phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và Bảo tàng PNVN làm tốt việc chuẩn bị và đưa một số nhân chứng lịch sử đi giao lưu, kể chuyện truyền thống cho học sinh, sinh viên.
         - Tiếp tục phối kết hợp làm tiếp phim “ Trường Sơn - Một thời con gái’ theo kế hoạch. Chú ý, việc cung cấp tư liệu, phát biểu của nhân chứng phải chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tiễn lịch sử.
        - Chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà của các nhà tài trợ dành riêng cho hội viên nữ. Chú ý thẩm định hồ sơ xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, thời gian, yêu cầu của nhà tài trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, taọ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.
        - Chỉ đạo các Hội, BLL nữ CSTS chủ động bám nắm chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội LHPN địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Ban Thường vụ, Thường trực các cấp Hội, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
 
         6. Công tác vận động tài trợ
         - Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tài trợ. Thực hiện phương châm trên dưới cùng phối hợp tìm nguồn tài trợ để làm tốt công tác tri ân tình nghĩa.
        - Tổng kết đợt nhắn tin tri ân Trường Sơn nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống.
        - Chỉ đạo Hội Doanh nhân Trường Sơn nghiên cứu xây dựng và từng bước triển khai các mô hình, dự án sản xuất kinh doanh góp phần nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các thành viên, tạo việc làm, thu nhập cho hội viên Trường Sơn, tiến tới có điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động của Hội.
 
         7. Tham gia các chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  giao năm 2019.
        Chú trọng chỉ đạo các Hội, BLL tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.
          Cử người tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 ( tháng 9/2019).
 
          8. Tiếp tục quan tâm xây dựng cơ quan về mọi mặt.
         Đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan. Nghiên cứu tạo nguồn đầu tư mua sắm thêm phương tiện, trang thiết bị phục
 vụ hoạt động của Hội.
 
          Trên đây là đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội. Các tổ chức thành viên, nghiên cứu quán triệt và vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp và chủ động, tích cực tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.  
 
    Nơi nhận:                                                       TM.BAN THƯỜNG VỤ
- Các UV Thường vụ;                                                        CHỦ TỊCH
-  Các đầu mối trực thuộc;
- Lưu VP                                                              
                                                                               Thiếu tướng Võ Sở