MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019.

Ngày đăng: 08:54 05/10/2019 Lượt xem: 1.276
HỘI TRƯỜNG  SƠN VIỆT NAM
                  
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019.
Đề nghị Hội, BLL trực thuộc điền thông tin vào mẫu này và gửi về Trung ương Hội trước ngày 10/11/2019. Các số liệu lấy từ tháng 1 đến hết tháng 10 và ước tính cả số liệu đến hết tháng 12/2019
(Chú ý: Các số liệu bao gồm kết quả của tất cả các thành viên trực thuộc

Tên đơn vị báo cáo                                ....................,  ngày      tháng     năm 2019
                                       .....................................
                                             Số:
                                                                                  BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2019
                             
Stt Nội dung công việc Số liệu kết quả Ghi chú
I Xây dựng tổ chức Hội    
1 Số lượng hội viên kết nạp 2019    
2 Số lượng hội viên từ trần  2019    
3 Tổng số hội viên có đến thời điểm báo cáo:
    Trong đó: + Riêng nam:
                     + Riêng nữ:
   
4 Số huyện và tương đương đã có Hội    
5 Số huyện đang có BLL    
6 Số xã và tương đương đã có Hội    
Số xã và tương đương đang có BLL    
8 Số huyện đại hội năm 2019:
+ Riêng đại hội thành lập mới:
+ Riêng đại hội nhiệm kỳ II:
   
9 Số xã đại hội năm 2019:
+ Riêng đại hội thành lập mới:
+ Riêng đại hội nhiệm kỳ II:
   
10 Số huyện là Thành viên MTTQ    
11 Số xã là Thành viên MTTQ    
12 Số hội viên đang tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương    
13 Số hội viên đã được làm thẻ    
14 Riêng tổ chức Nữ CSTS:
- Cấp tỉnh, đơn vị truyền thống trực thuôc TW Hội: + Đã có Hội Nữ  ( Đánh dấu X vào cột bên )
        + Đã có BLL Nữ (nt)
+                 + Chưa có BLL Nữ (nt)
        -- Cấp huyện:
            +  Số huyện đã có Hội Nữ
            + Số huyện đã có BLL Nữ
 - Cấp xã:
            + Đã có Hội nữ
            + Đã có BLL nữ
   
II Hoạt động truyền thống    
1 Số đầu phim tài liệu về TS, về Hội do Hội phối hợp xây dựng    
2 Số đầu sách về Trường Sơn do Hội và hội viên
Xuất bản
   
3 Văn nghệ TS phục vụ các đối tượng:
                                             -    Số buổi:
                                             -   Số lượt người xem:
   
4 Nói chuyện truyền thống cho các đối tượng;
                                             - Số buổi:
                                             -Số lượ người nghe:
   
5 Phối hợp với Bào tàng địa phương tổ chức các triển lãm về Trường Sơn ( mấy đợt)    
6 Số lượng tài liệu, tranh ảnh, hiện vật hiến tặng các bảo tàng    
7 Số lượt người thăm chiến trường xưa    
8 Tham gia xây dựng địa phương:
- Hiến đất làm đường, công trình phúc lợi:
- Ủng hộ vật tư xây dựng ( trị giá thành tiền):
- Tham gia ngày công lao động:
- Ủng hộ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng:
- Ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiên, các đợt vận động của địa phương:
   
9 - Giúp nhau phát triển kinh tế:
- Giúp ngày công lao động
- Cho vay vốn sản xuất không lấy lãi
- Tặng vật nuôi:
       + Số lượng ( vật nuôi)
       + Thành tiền
- Tặng giống cây trồng:
       + Số lượng
       + Thành tiền
   
III Vận đông tài trợ    
1 Tổng số tiền được ủng hộ để tổ chức các sự kiện và hoạt động thường xuyên của Hội    
2 Tổng số tiền được ủng hộ để tổ chức các hoạt động tri ân tình nghĩa ( không tính các nguồn do Trung ương Hội hỗ trợ)    
IV Hoạt động tri ân tình nghĩa    
1 Số nhà tình nghĩa do địa phương, đơn vị tự vận động, xây tặng Nhà tình nghĩa năm 2019 ( không kể các nhà do Trung ương Hội, Hội Doanh nhân, Hội Nư CSTS hỗ trợ):
    - Tổng số nhà:
    - Tổng số tiên:
     Trong đó:
+  Tiền do các nhà tài trợ chính hỗ trợ
+  Tiền do vận động thêm và gia đình tự đầu tư    
   
2 Quà và hiện vật tặng các đối tượng (quy tiền)
( Không kể các loại quà của TWH, Hội Nữ CSTS)
 - Quà tặng:        + Số suất
                           + Tổng số tiền
 Sổ  - Sổ tiết kiệm:    + Số lượng sổ
                        + Thành tiền
- Suất học bổng: + Số suất
                           + Thành tiền
Trợ- Trọ cấp đột suất: +Số suất
                                  + Thành tiền
   
3 Tổng cố tiền của toàn Hội nhắn tin, ủng hộ tiền cho Quỹ nghĩa tinh Trường Sơn (đồng)    
4 Khám chữa`bệnh, cấp thuốc miễn phí
    - Số người được khám
+ Giá trị thành tiền
   
5 Giúp đỡ hội viên giải quyết các chính sách người
có công:
        + Chính sách liệt sỹ (bao nhiêu người)
        + Chính sách thương binh (bao nhiêu người
        +  Nhiễm chất độc da cam (bao nhiêu người)
   
6 Cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ cho các cơ quan có trách nhiệm ( bao nhiêu trường hợp)    
7 Tham gia tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ(số lượng)    
8 Số liệu hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại thời điểm báo cáo:
      + Số hộ nghèo
      + Số hộ cận nghèo
      + Số hội viên cần được giúp về nhà ở
      + Số hội viên cần giúp đỡ để ổn định đời sống.
   
 
                                                                          TM BAN CHẤP HÀNH (BLL)
                                                                                 CHỦ TỊCH (T. BLL)
                                                                                    (ký tên, đóng dấu)