BÁO CÁO Tổng kết hoạt động năm 2019 Phương hướng hoạt động năm 2020

Ngày đăng: 03:04 02/12/2019 Lượt xem: 3.498
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
 
               Số: 134 / TW H                                Hà Nội , ngày 29 tháng 11  năm 2019
 
 
    BÁO CÁO
 Tổng kết hoạt động năm 2019
Phương hướng hoạt động năm 2020
( tại Hội nghị BCH lần thứ 4 (khóa II), Tháng 11/2019)
 
                                        PHẦN THỨ NHẤT
     Tình hình thực hiện chương trình hoạt động của Hội năm 2019.
Năm 2019, là năm có những sự kiện lớn của đất nước liên quan đến Hội Truyền thống Trường Sơn. Đặc biệt là năm kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Với tinh thần chủ động, tích cực và nỗ lực cao, Hội đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động đề ra trong năm.
I. Những kết quả đạt được.
           1. Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống
          Hội đã chủ động báo cáo đề đạt với Thủ tướng Chính phủ  và làm Tờ tình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng đưa nội dung kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn vào Chỉ thị tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và những ngày lễ lớn trong hai năm 2019 – 2020 của Nhà nước và chủ động phối hợp với Binh đoàn 12 cùng với Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời Hội đã gửi công văn kèm theo Kế hoạch của BQP, báo cáo và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Hội Trường Sơn của tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Do vậy, Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đã được tổ chức trang trọng, với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực trong phạm vi cả nước. Toàn Hội đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả toàn diện, có ý nghĩa xã hội sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Trong đó, điều phấn khởi là từ Trung ương Hội đến các Hội thành viên ở các tỉnh,  thành phố, đơn vị truyền thống đều hoạt động tích cực, hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao và khen thưởng xứng đáng (Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm đã có báo cáo riêng, gửi các tổ chức thành viên và Ủy viên BCH).
          2. Về xây dựng tổ chức     
         Hội đã tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức và hội viên, tập hợp được những tổ chức và hội viên mới. Đồng thời triển khai thực hiện đề án rút giảm tổ chức thành viên từ 123 xuống còn 95 đầu mối. Năm nay việc tổ chức và quản lý của Hội dần đi vào nề nếp. Nhiều tổ chức mới đã thành lập ở các nơi: Hội Tây Ninh, Ban Liên lạc Giao vận Quảng Đà. Một số tỉnh, thành phố đã làm tốt Đại hội lần 2 (Thái Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum) và Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần 3. Đã có nhiều tỉnh tổ chức Hội xuống đến cấp huyện, xã (Đến nay đã có 40/48 tỉnh, thành phố; 186/261 quận, huyện và tương đương  1.845/3.008 xã, phường và tương đương đã được các cấp cho phép thành lập Hội. Số tỉnh, thành, quận, huyn và các phường xã còn lại có Ban Liên lạc).
          Điều quan trọng nữa là đã có nhiều Hội tỉnh, huyện, xã được gia nhập MTTQ cùng cấp ( Hiện có 18 Hội cấp tỉnh, 133 Hội cấp huyện và 1.265 Hội cấp xã là thành viên của MTTQ cùng cấp).
         Vai trò của Ban Chấp hành Hội, Thường vụ, Thường trực nhiều nơi được phát huy tốt, mặc dù nhiều đồng chí tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu. Sự chỉ đạo đã dần đúng với chức năng của một Hội xã hội. Với các tiêu chí truyền thống và tình nghĩa, Hội còn mở rộng hoạt động liên quan đến các thành phần khác ngoài xã hội trong sự nghiệp an sinh xã hội.
          Bên cạnh hoạt động của các thành viên là các Hội, BLL cấp tỉnh, thành phố, đơn vị truyền thống, thì các Hội khác, các Trung tâm, các CLB trực thuộc Trung ương Hội cũng đã hoạt động có nhiều hiệu quả đáng ghi nhận, nhất là Hội Nữ CSTS và Hội VHNT và gần đây là Hội Doanh nhân, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn.
          3. Công tác tuyên truyền - thi đua
             Năm 2019, trên phương diện truyền thông, Hội đã làm nhiều việc quan trọng, hiệu quả như: Phối hợp với các cơ quan báo, đài, điện ảnh, bảo tàng ở Trung ương và các địa phương làm 42 phim tài liệu, phóng sự truyền hình về tuyến chi viện chiến lược và Bộ đôi Trường Sơn, hơn 59 cuộc trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, kỷ vật, hiện vật Trường Sơn; Biên tập và xuất bản 29 đầu sách các thể loại về Trường Sơn và Hội Trường Sơn; Phối hợp với các cơ quan truyền thông và nhà tài trợ tổ chức các chương trình  “Giao lưu nghệ thuật”, “Giai điệu tự hào” về Trường Sơn trên các kênh truyền hình Trung ương và địa phương: Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc Trường Sơn của các tỉnh thành tại 6 khu vực trên địa bàn cả nước. Đồng thời tổ chức tốt việc tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn (riêng Trang thông tin điện tử của Hội đã có gần 30 triệu lượt truy cập).
           Đặc biệt, Hội đã phát động và phối hợp với Báo Cựu chiến binh và Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức thành công cuộc thi viết “ Hào Khí Trường Sơn”, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên và nhiều đối tượng khác tham gia. Hội đã phát động thi đua lập thành tích trong các hoạt động truyền thống, tri ân tình nghĩa và giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, được đại đa số cán bộ, hội viên trong cả nước hưởng ứng tích cực. Tổ chức Trại viết bồi dưỡng luận và nghiệp vụ sáng tác cho hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn (Hội VHNT) đạt kết quả tốt.
            Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2019 đã ghi nhận và tôn vinh sự nỗ lực cố gắng của toàn Hội. Nhiều tổ chức và hội viên đã lập thành tích xuất sắc. Nhiều tổ chức cá nhân điển hình tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng  Huân Chương, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận TQVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT và DL, Hội LHPN Việt Nam... tặng nhiều Bằng khen.
            Thông qua các hoạt động kỷ niệm của Nhà nước, của Hội đã làm cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương và toàn xã hội biết nhiều hơn về Trường Sơn, về Hội. Từ đó, có thể khẳng định năm 2019 là năm Hội đã đạt nhiều kết quả trong việc tuyên truyền và phát huy truyền thống của Trường Sơn và của Hội.
          Sau Lễ kỷ niệm, Hội đang tiếp tục chỉ đạo sản xuất bộ phim “Trường Sơn một thời con gái”; Biên tập và xuất bản một số đầu sách tuyên truyền về kết quả các hoạt động kỷ niệm và tiếp tục tuyên truyền về Trường Sơn và Hội.
          4. Công tác truyền thống - lịch sử.
         Hội đã tham gia biên soạn bổ sung Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12. Trong đó ghi lại hầu hết các sự kiện mà Bộ đội Trường Sơn lập nên kỳ tích trong chiến tranh chống Mỹ. Nghiên cứu biên soạn hệ thống đường Trường Sơn với 5 trục dọc, 21 trục ngang. Nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh về di tích Tây Trường Sơn và đề nghị tiếp xúc với nhiều bộ, ngành để trình Chính phủ ta quan hệ với Chính phủ Lào đề nghị công nhận Tây Trường Sơn (trên đất Lào) là Di tích lịch sử đoàn kết chiến đấu Việt – Lào. Hội đã và đang xúc tiến việc tiếp tục xây dựng một số bia di tích ở Khe Hó, Nam Đakrông ( Đoạn đường Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba). Hội đã phối hợp với Binh đoàn 12 tiến hành khảo sát, lập hồ sơ báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tiếp tục công nhận thêm 9 Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ở Đông Trường Sơn.
         5. Về hoạt động tình nghĩa, tri ân đồng đội và tham gia các chương trình an sinh xã hội.
         Năm nay Hội đã làm tốt việc vận động nhiều nhà tài trợ, nhà từ thiện và vận động nội bộ góp sức, nên đã giúp được nhiều gia đình hội viên có nhà ở mới, tư liệu sản xuất, phương tiện, đồ dùng sinh hoat, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống.
         Ngoài các nhà tài trợ truyền thống, Hội đã vận động được thêm nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp tham gia đồng hành, tài trợ cho các hoạt động kỷ niệm và tri ân đồng đội.
         Theo báo cáo của các cơ quan, các địa phương đơn vị, toàn hội đã vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên trong cả nước ủng hộ tiền, hiện vật cho các hoạt động kỷ niệm, Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn và công tác tri ân tình nghĩa với tổng trị giá = 37 tỷ 026 triệu đồng.  
         Trong đó, riêng tiền và hiện vật dành cho hoạt động tri ân, tình nghĩa là 16 tỷ 305 triệu đồng. Cụ thể: đã tặng 144 nhà tình nghĩa, 450 chăn ấm cao cấp, 5 tấn gạo, 103 sổ tiết kiệm (từ 5 – 15 triệu đồng/sổ), 17.124 suất quà tri ân các gia đình có công, giúp đỡ các gia đình đối tượng chính sách, gia đình hội viên nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lũ, đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt – Lào và nhân dân một số địa phương của Lào.  Vận động trợ cấp thường xuyên cho 30 chị em mức 500.000đ một tháng; nuôi dưỡng tại trung tâm 14 chị em đơn thân già yếu. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng 2015 hộp thuốc bệnh, thuốc bổ cho 645 hội viên là đối tượng chính sách; vận động tài trợ 50 suất học bổng cao đẳng nghề 3 năm ( mức 117, 5 triệu đồng/suất).
          6. Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động và các cuộc vân động của MTTQ Việt Nam
           Hội đã thường xuyên bám sát chương trình hành động của UBTW MTTQ Việt Nam trong từng thời gian để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng thực hiện, đóng góp thiết thực vào chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương nơi cư trú. Năm 2019, hội viên Trường Sơn đã hiến 88.187m2 đất, đóng góp
52.039 ngày công, ủng gộ vật tư và tiền trị gía 8.665 triệu đồng làm đường nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới; Ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện tại địa phương 4.341,7 triệu đồng. Hội viên Trường Sơn giúp nhau 4.819 ngày công lao động, cho nhau vay vốn để sản xuất kinh doanh 6.800 triệu không lấy lãi, tăng nhau vật nuôi, cây giống trị giá 680,6 triệu đồng; Giúp nhân dân một số bản nghèo vùng biên giới Việt – Lào 5 tấn gạo và 50 triệu tiền quà.
           Hội đã động viên nhiều cán bộ hội viên tham gia hoạt động trong các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở như làm Bí thư Đảng, cấp ủy ở cơ sở, Tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch hoặc Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Hội, Chi hội trưởng Phụ nữ, Ban Công tác Mặt trận, Hội người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ... (Hiện có 14.711 hội viên Trường Sơn đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở)
          7. Về quan hệ đối ngoại
         Hội đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp thường xuyên với Binh đoàn 12 nên các hoạt động truyền thống, tri ân tình nghĩa đều được phối hợp chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt.
           Năm 2019, Hội  đã mở rộng quan hệ với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và Hội xã hội, Hội ngành nghề khác để hoạt động trong chương trình tinh nghĩa và tri ân. Qua đó vừa phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, vừa tạo điều kiện cho các hoạt động hiệu quả hơn. Hội đã quan hệ và thỏa thuận được bản ghi nhớ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CLB Doanh nhân 94-97. Hội luôn giữ được mối quan hệ tốt với các nhà tài trợ đã nhiều năm gắn bó, đồng hành với Hội và tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt thành, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tri ân đồng đội. Hội đã mời và tổ chức gặp gỡ giao lưu với đoàn cán bộ Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam, đặt vấn đề thiết lập quan hệ thường xuyên để nhờ Bạn giúp đỡ Hội thực hiện các nội dung về truyền thống - lịch sử; Hội đang có hướng giao nhiệm vụ Cho Hội F470 thành lập BLL Bộ đội Trường Sơn hoạt động ở  Campuchia để kết nối với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia để Hội xúc tiến thiết lập quan hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.
           7.Trong việc chăm lo lập quỹ ( bao gồm cả quỹ để bảo đảm duy trì hoạt động của Hội và quỹ tình nghĩa).
           Tuy Hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn về việc lập quỹ hoạt động, nhưng từ trên xuống dưới cũng đã cố gắng để có điều kiện hoạt động.
         
           II. Những tồn tại, thiếu sót
         1.Ở một số tỉnh số lượng hội viên giảm rất nhiều do tổ chức và hoạt động của Hội không hiệu quả. Một phần khác do trước đây, khi thành lập Hội đã làm theo cách “đánh trống ghi tên” mà không chọn lọc và làm đủ các thủ tục vào Hội nên nhiều người ngộ nhận, tưởng vào Hội sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về chính sách, tưởng có lương, có phụ cấp hoặc hưởng các chế độ khác.
          Tổ chức Hội ở nhiều nơi còn lỏng lẻo, không quản lý được hội viên ( chưa lập được danh sách hội viên). Việc tổ chức thu hội phí chưa thành nề nếp.
          Đội ngũ cán bộ của Hội hầu hết đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, nhiều đồng chí chủ trì năng lực yếu, phương pháp công tác vẫn mang dáng dấp của một đơn vị hành chính, như chế`độ Thủ trưởng, có lúc còn biểu hiện nóng vội, áp đặt.. nên không phát huy được vai trò, sức mạnh tập thể, chưa thực hiện được phương châm “ Tập hợp – Đoàn kết – Đồng thuận”. Một số cán bộ chủ trì Hội các cấp không hiểu đúng về mối quan hệ cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức Hội mà mình đã tự nguyện tham gia làm thành viên.
           Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp của Hội ở một số nơi, kể cả cấp tỉnh và thành phố nắm và hiểu về Nghị định 45, Điều lệ Hội và các văn bản của Nhà nước, của các bộ ngành liên quan đến Hội không đúng đắn, không đầy đủ. Việc xây dựng các quy chế có làm nhưng ở nhiều nơi không duy trì thực hiện theo quy chế đã đề ra dẫn tới điều hành hoạt động, giải quyết công việc tùy tiện, nhiều việc làm không đúng quy trình, nguyên tắc, vừa ôm đồm, vừa thiếu dân chủ, tính thống nhất không cao, cá biệt còn có biểu hiện gia trưởng, độc đoán.... gây bất đồng trong nội bộ, mất đoàn kết, loại trừ nhau.
             Do nhận thức về Nghị định 45, về Điều lệ Hội ở nhiều nơi, kể cả lãnh đạo Hội ở nhiều tỉnh chưa đúng đắn và đầy đủ nên duy trì sinh hoạt và tổ chức hoạt động không thường xuyên, toàn diện và thiếu nề nếp. Nhiều nơi vẫn coi Hội như một Ban Liên lạc chỉ nhằm mục đích gặp gỡ, thăm hỏi nhau. Nhiều Ban Chấp hành không tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc, không có trụ sở làm việc, Ban Thường vụ,Thường trực không phân công công việc cụ thể hoặc bố trí kiêm nhiệm các công việc sai quy định, thiếu khoa học. Nhiều nơi có Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhưng thực chất chỉ một hai người làm việc. Một số nơi, người chủ trì ôm đồm, giải quyết công việc mang tính cá nhân, gia đình chủ nghĩa.        
          Điều đáng quan tâm nhất là sự mất đoàn kết kéo dài ở một số tổ chức Hội cấp tỉnh. Nhiều đồng chí chủ trì coi mình là trên hết, coi thường tập thể. Có nơi Chủ tịch giữ con dấu, giữ tiền và tự cá nhân mình quyết định công việc, thậm trí còn cho rằng nếu không giữ con dấu thì Hội sẽ tan rã.
          Lâu nay việc xây dựng quy hoạch cán bộ chúng ta có nêu ra nhưng chưa làm được. Đến nay việc thiếu nhân sự chủ trì, người kế cận đủ tâm, đủ tầm ít hoặc khó tìm.
          Gần đây có hiện tượng một số Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội (có cả Phó Chủ tịch) khi không đồng tình với Chủ tịch Hội và tập thể đã tự ý bỏ việc, thậm trí làm đơn kiện tụng lên các cấp từ Sở Nội vụ đến Bí thư, Chủ tịch tỉnh.
         Việc quản lý sử dụng kinh phí, sử dụng quỹ tuy không lớn nhưng không theo quy định, dẫn  đến kiện tụng, tố giác lẫn nhau. Ngay việc sử dụng tiền, quà được tài trợ cũng có nơi thiếu sự bàn bạc thống nhất của tập thể dẫn đến những vướng mắc, thậm trí kiện tụng nhau.
          Điều rất buồn là nhiều người thiếu tình đồng chí, đồng đội trong quan hệ ứng xử với nhau. Có người coi việc loại được người không hợp với mình như một thắng lợi.
           2. Trong hoạt động truyền thống, lịch sử ở hầu hết các địa phương, đơn vị truyền thống vẫn còn thụ động. Chủ yếu chỉ làm theo đợt, theo sự kiện và do tài liệu trên đưa xuống. Còn tự các địa phương, đơn vị chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức sưu tầm tư liệu, số liệu, biên tập về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn của địa phương, đơn vị mình để làm rõ hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về những cống hiến hy sinh và những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Trường Sơn trên chiến trường trước đây.Qua đó giáo dục động viên mọi người giữ gìn và phát huy những phẩm chất, truyền thống ấy trong cuộc sống hôm nay, nhất là viêc tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các chương trình của Nhà nước, của MTTQ. Việc chăm lo xây dựng các Di tích Trường Sơn mang tính chất lịch sử ở địa phương mình cũng chưa được quan tâm đúng mức. Có thể nói, những vấn đề này còn nhiều việc chúng ta chưa làm được hoặc còn rất ít.
          3. Trong hoạt động tri ân, tình nghĩa đã đạt được nhiều kết quả tốt. Song chưa đều, chưa sâu, có nội dung kết quả còn hạn chế. Còn nhiều đồng đội Trường Sơn hy sinh, bị thương, bị nhiễm chất độc da cam, do những lý do khác nhau vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách người có công. Việc tham gia giúp đỡ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ đã làm nhưng chưa được nhiều, bởi có nhiều khó khăn khách quan và chúng ta chưa  có những tổ chức, những chương trình cụ thể.
           4. Điểm khó khăn lớn khác là chúng ta chưa có biện pháp hữu hiệu để tạo nguồn kinh phí cho Hội họat động.
 
PHẦN THỨ HAI
Nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Hội năm 2020
          Năm 2020, là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tố Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của Đảng,của dân tộc. Năm 2020 sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021, có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối với việc hoàn thành chương trình hoạt động toàn khóa của Đại hội II đề ra. Nên đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao cả trong xây dựng tổ chức và hoạt động của toàn Hội.
         Mục tiêu chung
         Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư tưởng chỉ đạo trong nhiệm kỳ là “ Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”. Phấn đấu hoàn thành toàn diện chương trình hoạt động 5 năm của Đại hội nhiệm kỳ II đề ra.
        Về tổ chức, phấn đấu đại đa số các tỉnh đang còn là BLL sớm thành lập được Hội. Nhiều tỉnh đã có Hội cố gắng thành lập được tổ chức Hội xuống đến cấp huyện, xã. Thực hiện việc quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động của Hội, đảm bảo Hội được trong sạch, đoàn kết, vững mạnh.
        Thực hiện các chương trình phát huy truyền thống, đề xuất thêm nhiều di tích lịch sử mới, kể cả phía Tây Trường Sơn. Hết sức quan tâm việc chăm lo đời sống hội viên, giảm hộ nghèo, xóa hộ cận nghèo.
         Mở rộng hoạt động của Hội sâu hơn nữa, rộng hơn nữa trong phạm vi toàn quốc và trên nhiều lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội của Nhà nước ta.
          Chủ động xây dựng sớm kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2021 – 2026).
          Những nội dung biện pháp cụ thể
         1. Về tổ chức
         Trọng tâm của năm 2020 là tập trung vào chỉ đạo thực hiện nội dung “ Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Khâu then chốt là củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành các cấp, nhất là đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đồng chí Thường trực. Khắc phục có hiệu quả những tồn tại mà Ban Chấp hành đã mạnh dạn nêu trong báo cáo. Đồng chí Chủ tịch phải là người tiêu biểu, được tập thể tín nhiệm. Phải gương mẫu, có đạo đức tốt, sống trong sáng, có tình nghĩa đồng đội,  làm việc vì tập thể, vì Hội, không vì cá nhân. Đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là Chủ tịch Hội cấp tỉnh hoặc đồng thời là ủy viên Ban Thường vụ cấp tỉnh không những phải làm tốt vai trò ở địa phương mình mà còn phải có trách nhiệm với Ban Chấp hành ở tất cả các cấp mà mình tham gia. Ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị nơi mình sinh sống, công tác để phản ảnh, đề xuất với Ban Chấp hành và tham gia quyết định các chương trình hoạt động của Hội. Ủy viên BCH được đòi hỏi Thường vụ, Thường trực phải công tâm, giải quyết công bằng các công việc chung, khi có mâu thuẫn bất đồng, phải bình tĩnh, cùng nhau tìm biện pháp đúng đắn để khắc phục, tránh việc do bất đồng ý kiến mà kiện tụng, làm xấu hình ảnh của Hội. Phải lấy tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Hội là” Tập hợp – Đoàn kết – Đồng thuận” làm kim chỉ nam cho tổ chức và hoạt động, đặc biệt là với các đồng chí Chủ tịch.
           Tiếp tục vận động để BLL ở các tỉnh còn lại sớm có đủ điều kiện để đề nghị cấp có thẩm quyền của địa phương cho phép thành lập Hội. Ở cấp huyện xã và tương đương, nơi nào có đủ các điều kiện và yếu tố cần thiết thì chỉ đạo vận động thành lập Hội. Quan điềm chỉ đạo là: Phát triển phải đi đôi với củng cố tổ chức Hội. Nơi nào chuẩn bị nội dung, chuẩn bị nhân sự và mối quan hệ với địa phương chưa tốt nội bộ chưa đoàn kết, hoạt động kém hiệu quả thì chưa thành lập Hội. Khi đã thành lập Hội phải bảo đảm hoạt động có nề nếp, đúng nguyên tắc, quy chế, đoàn kết thống nhất cao và hoạt động có hiệu quả.
          - Lập quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, trọng tâm là cấp tỉnh và cấp Trung ương Hội. Bảo đảm nhiệm kỳ 3 tiếp tục có những đồng chí chủ trì ( Chủ tịch, Phó Chủ tịch) là người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Cố gắng kiện toàn, xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ trì Hội cấp tỉnh, thành phố có khả năng nắm bắt tình hình, điều hành Hội thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cuả Hội đề ra. Người chủ trì phải thực sự có tâm, có tầm, có sức khỏe và điều kiện kinh tế, có mối quan hệ xã hội rộng, thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy tốt sức mạnh của tập thể, xây dựng hội vững mạnh. Không câu nệ vào chức vụ, cấp bậc quân hàm khi tại ngũ cao hay thấp. Cần quan tâm vận động các đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp  của Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Trường Sơn) nghỉ hưu tham gia Hội và tạo nguồn cán bộ Hội cho cả trước mắt và lâu dài.
          Hội cần chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể của các tỉnh, thành phố... tạo sự hiểu biết lẫn nhau để cùng phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động của các Hội cấp tỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo hội địa phương, nhất là cán bộ chủ trì, để tránh được các vấn đề nổi cộm như ở một số địa phương vừa qua.
         Các cấp Hội phải hiểu đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ. Đối với các tổ chức Hội cấp tỉnh, thành phố do cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập, nhưng đã thừa nhận Điều lệ và ký cam kết tự nguyện tham gia làm tổ chức thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thì cùng với việc chấp hành sự quản lý, chỉ đạo của địa phương và thực hiện Điều lệ , quy chế của cấp mình, phải có trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành điều lệ, quy chế và thực hiện chương trình hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam, chiụ sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động với Trung ương Hội. Các Hội, BLL đơn vị truyền thống ở các địa phương vừa là tổ chức thành viên của Hội, BLL đơn vị truyền thống cấp trên vừa là tổ chức thành viên của Hội, BLL Trường Sơn của địa phương nơi mình tổ chức và hoạt động, có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện sự quản lý, chỉ đạo của cả Hội, BLL của đơn vị truyền thống cấp trên và địa phương. Hội và BLL đơn vị truyền thống cấp trên cần chủ động phối hợp và thống nhất các nội dung và phạm vi các bên chỉ đạo, quản lý để bảo đảm không chồng chéo, tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả.
           - Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thành viên tổ chức bộ máy làm việc, xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc, quy định quản lý sử dụng tài chính, tài sản.
          - Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá, công nhận kết quả xây dựng “Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả”.
          - Yêu cầu cấp xã, phường, quận huyện và các đơn vị truyền thống phải khảo sát, nắm chắc số lượng, danh sách, các thông tin cần thiết về hội viên và có số đăng ký quản lý chặt chẽ. Cấp tỉnh phải đăng ký, quản lý được số lượng và danh sách địa chỉ hội viên của toàn Hội.
          - Cần sửa chữa những sai sót về tổ chức Hội các cấp. Hội là một tổ chức xã hội tự nguyện, có tư cách pháp nhân, vì vậy phải có trụ sở cố định, có tổ chức bộ máy làm việc, có cơ quan giúp việc, có phân công, phân nhiệm cụ thể và phải hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã ghi trong điều lệ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và đồng chí Chủ tịch phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc, bảo đảm dân chủ, đồng thuận, quyết nghị theo đa số, không áp đặt, mệnh lệnh, độc đoán theo ý kiến cá nhân ( tránh tình trạng người chủ trì hoạt động theo phong cách người Thủ trưởng đơn vị hành chính, sự nghiệp).
           Xây dựng sớm kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban Nội dung, Nhân sự, Bảo đảm... để chủ động triển khai các công việc chuẩn cho Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2021 – 2026).
           2. Về Công tác tuyên truyền thi đua
          - Chủ động quan hệ với các cơ quan truyền thông để tiếp tục phối hợp tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử, Bản tin của Hội. Tổ chức triển khai tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, chiến tích của các di tích đã được xếp hạng để tạo sự lan tỏa trong xã hội.
          - Chú trọng triển khai tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ IX, hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương và MTTQ các cấp phát động.
          - Thường xuyên giáo dục, vận động hội viên giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn anh hùng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú. Các tổ chức và cá nhân hội viên không được lấy danh nghĩa Hội  và hội viên Trường Sơn tùy tiện cung cấp các thông tin không chính thức cho các cơ quan truyền thông hoặc đăng tin, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng của các cơ quan có trách nhiệm, các thông tin xấu độc, thiếu tính xây dựng trên mạng thông tin xã hội làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội.
         - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Phát huy kết quả, kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, các hình thức giúp nhau sản xuất kinh doanh hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động.
         - Phát động toàn Hội tổ chức đợt thi đua (từ 19/5/2020 – 19/5/2021) lập thành tích Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ III.
         - Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội VHNT và các CLB, các đội Văn nghệ Trường Sơn, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền về Trường Sơn, xây dựng đời sống tinh thần của tổ chức Hội và tạo sự lan tỏa trong xã hội.
           3. Về hoạt động truyền thống – lịch sử.
          - Tiếp tục xem xét đề nghị các di tích lịch sử mới để đề nghị Chính phủ công nhận.
          - Tiếp tục làm các thủ tục và nội dung đề nghị Chính phủ ta đề nghị Nhà nước Lào công nhận đường Hồ Chí Minh là Di tích đoàn kết chiến đấu Việt –Lào và là Di tích Quốc gia của Lào.
           -Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 nghiên cứu đề nghị bổ sung quy hoạch, thiết kế, xây dựng một số hạng mục vào Dự án 5 ( Bảo tàng đường Trường Sơn ngoài trời ở Km 12 Đường 20 Quyết Thắng) để sau này phát huy tốt hơn công năng, hiệu quả hoạt động của dự án.
          - Triển khai sưu tầm tư liệu, biên tập về chiến tích của các di tích đã được xếp hạng.
          - Vận động các nguồn tài trợ và phối hợp với Binh đoàn 12 triển khai xây dựng, tôn tạo một số di tích đã xác định trong năm 2019 (Khe Hó, Bốt Lũ, Đakarong ). Dự án nào đã hoàn thành thủ tục và đã có nguồn đầu tư thì triển khai ngay.
           4 .Về hoạt động tình nghĩa
           Tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội và nội lực của Hội để tri ân, giúp đỡ các đối tượng người có công và hội viên nghèo ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.Toàn Hội phấn đấu năm 2020 vận động tài trợ từ 100 nhà tình nghĩa trở lên tặng các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng mỗi tổ chức thành viên của Hội vận động xây dựng tối thiểu được 01 nhà trở lên. Dành tặng từ 200 – 250 suất trợ cấp ( mỗi suất 2- 3 triệu đông) cho các gia đình hội viên khó khăn.
          Phát hiện đề nghị các nhà tài trợ chu cấp thêm số chị em cô đơn được trợ cấp 500.000đ/tháng.
          Chỉ đạo tổ chức Hội và BLL các cấp khảo sát, nắm chắc số lượng và hoàn cảnh đời sống của các gia đình đối tượng chính sách, hội viên còn khó khăn, triển khai thực hiện tốt nội dung thỏa thuận của Bản ghi nhớ giữa Hội và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ở các cấp.
          Tổ chức tốt việc tri ân tình nghĩa, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết Nguyên đán.
          Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động tình nghĩa của Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn, Hội Doanh nhân Trường Sơn, Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa
          Phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12 tiếp tục đề nghị với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn để giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với cựu CSTS, nhất là người bị nhiễm chất độc da cam. Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt việc thu thập, cung cấp thông tin về liệt sỹ và giúp đỡ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương mộ liệt sỹ.
            5. Về quan hệ đối ngoại
            Các cấp Hội phải thường xuyên chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và các đoàn thể của địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ.
           Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng với Binh đoàn 12 để tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra.
           Tiếp tục quan hệ sâu rộng hơn với Bạn Lào. Triển khai kết nối và tổ chức các cuộc tiếp xúc để thiết lập quan hệ với Đại sứ nước Cộng hòa Cu Ba, Campuchia tại Việt Nam  để nhờ giúp đỡ thực hiện các nội dung về truyền thống – lịch sử. Mặt khác, giao cho Hội F470 vận động và thành lập BLL Bộ đội Trường Sơn hoạt động tại Campuchia để tập hợp hội viên, sưu tầm tư liệu, số liệu, hiện vật, kỷ vật về hoạt động của Bộ đội Trương Sơn ở Cam phu chia làm cơ sở để thực hiện tiếp các nội dung về truyền thống – lịch sử. Xúc tiến nghiên cứu tìm hiểu và lập hồ sơ của Hội xin gia nhập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
          6. Phát huy nội lực và đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, tạo nguồn lực để duy trì hoạt động của Hội và thực hiện công tác tri ân tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội.
         Các cấp Hội phải nhận thức rõ, Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, tự trang trải kinh phí hoạt động, không có và không thể đòi hỏi ngân sách bảo đảm ( tuy nhiên thực tế cho thấy ở đâu, nơi nào hoạt động sôi nổi, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào các phong trào và sự phát triển của địa phương, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền thì vẫn được địa phương ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều). Vì vậy từng tổ chức Hội phải chủ động xây dựng nguồn lực của mình để tổ chức hoạt động, bằng các biện pháp sau:
          - Vận động đóng góp để lập chân quỹ ( như cách của Hội Cựu chiến binh).
          - Quy định mức thu hội phí của hội viên và tỉ lệ trích nộp lên các cấp kết hợp thu theo định mức với vận động ủng hộ tự nguyện, tạo nguồn kinh phí cần thiết tối thiểu để bảo đảm duy trì hoạt động của Hội ( giao cho Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội quy định và hướng dẫn cụ thể).
         - Từng cấp, từng tổ chức Hội tích cực, chủ động đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kinh tế, dịch vụ tạo nguồn thu để tổ chức tri ân đồng đội và trang trải các hoạt động.
         -  Mỗi tổ chức Hội cần bố trí người phụ trách công tác vận động tài trợ và chủ động lập kế hoạch tổ chức vận động của địa phương, đơn vị mình. Động viên cán bộ hội các cấp, phát huy các mối quan hệ cá nhân để kết nối tuyên truyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động của Hội.
            Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương hội cần xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và triển khai sớm để tạo nguồn lực chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III.  Cần duy trì tốt mối quan hệ với các nhà tài trợ truyền thống để vận động họ tiếp tục ủng hộ, đồng hành với Hội. Đồng thời tích cực kết nối để tạo lập quan hệ với các đối tác mới, qua đó vận động tài trợ cho các hoạt động của Hội.
       
         Trên đây là những định hướng lớn và nội dung trọng tâm của chương trình hoạt động năm 2020 của Hội. Giao cho Ban Thường vụ và Thường trực xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong từng quý. Các tổ chức thành viên căn cứ chương trình hoạt động của Hội và đặc điểm, điều kiện cụ thể  để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, bảo đảm khả thi, hiệu quả.
 
 
 
          Nơi nhận:                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH
- Các UVBCH và các đầu mối T. thuộc;                                                 CHỦ TỊCH
- Lưu VP                                                                               
 
 
 
                                                                                     Thiếu tướng Võ Sở