BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ CỦA HỘI

Ngày đăng: 08:42 31/12/2019 Lượt xem: 1.773
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA
 

                                                       Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2019
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA,
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ CỦA HỘI
 

Năm 2019 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ II; đồng thời cũng là năm rất quan trọng với sự kiện Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (60 năm Bộ đội Trường Sơn). Vì thế, mảng công tác mà Ban Tuyên truyền – Thi đua phụ trách có vị trí rất quan trọng trong hoạt động của Hội, đòi hỏi sự sáng tạo và nỗ lực vượt bậc.
Ban TTTĐ xin đánh giá kết quả hoạt động của công tác tuyên truyền, thi đua, văn học nghệ thuật và báo chí của Hội năm 2019, như sau:
 A- 
Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động:
-Có thể nói, ngay từ đầu năm 2018, Lãnh đạo Ban đã xây dựng Kế hoạch hoạt động chi tiết cho hoạt động Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn (Kế hoạch chi tiết cho từng tháng hoạt động từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019). Và từ tháng 6/2018 đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho 6 tháng còn lại của năm 2019. Thường trực Hội TSVN đã chính thức ban hành Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn, trong đó mảng công tác Tuyên truyền – Thi đua với 8 nội dung gồm 14 đầu việc.
 B- Chủ động triển khai các nội dung hoạt động.
       1-Biên tập, in, xuất bản các ấn phẩm truyền truyền của Hội:
-Biên soạn và phát hành khá sớm cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” làm tài liệu cung cấp cho các cấp Hội, đơn vị triển khai kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn. Ban còn soạn thảo Hướng dẫn việc sử dụng cuốn tài liệu để Thường trực Hội ban hành.
-Ngay sau sự kiện 60 năm nửa tháng, Ban đã tổ chức biên soạn cuốn “Tự hào 60 năm TS Anh hùng” – Tập hợp các bài viết, phát biểu của lãnh đạo trong dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội TS, 19/5/2019. In 1.000 cuốn cấp phát cho các cấp Hội. Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm phát huy thành công của 60 năm đồng thời cũng là sự tổng hợp, lưu giữ tài liệu giúp cơ sở thuận lợi trong công tác tuyên truyền phát huy truyền thống Trường Sơn.
-Biên tập, xuất bản cuốn sách ảnh “Hội TSVN – 8 năm một chặng đường”. In 1.000 cuốn, Ban tự khai thác kinh phí. Đây là một cuốn sách quý gồm 350 ảnh chọn lọc phản ánh hoạt động sau 8 năm thành lập. Sách phục vụ kịp thời Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn.
-Biên tập và in, phát hành cuốn sách “Gương sáng Trường Sơn” (sách tập hợp gương điển hình tập thể và cá nhân dự Hội nghị Điển hình Tiên tiến toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam). In, phát hành đầu tháng 12/2019.
-Phối hợp với Ban Lịch sử - Truyền thống hỗ trợ trong việc biên tập, xin giấy phép, trình bày, in xuất bản cuốn sách “Đường Trường Sơn 5 trục dọc – 21 trục ngang”. Sách phát hành trong tháng 11/2019.
-Biên tập xuất bản 2 số Bản tin đặc biệt: Số 26 – tổng kết năm 2019 (phát hành 1/12/2019) và số gộp 27+28 Tết Canh Tý 2020 (Phát hành 5/1/2020). 
-In và phát hành hết 10.000 tờ Lịch Trường Sơn Canh Tý 2020.
-Ban cũng đã kết nối, trao đổi thông tin với nhiều đơn vị xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền trong dịp 60 năm Bộ đội Trường Sơn. Các đơn vị đã xuất bản các ấn phẩm như: Hội TS Yên Bái, Nghệ An, Thái Bình, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định.
2-Tổ chức liên hoan ca múa nhạc 6 khu vực (Yên Bái, Bắc Ninh, Nam Định, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hà Nội) nhân dịp 60 năm Trường Sơn. Thực hiện từ 11/4 đến 10/5/2019. Chọn các tiết mục đặc sắc của 24 đơn vị về biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm TS. Liên hoan không chỉ khẳng định tiềm năng VHNT của Bộ đội Trường Sơn mà còn tạo nên một sự kiện ấn tượng, lan tỏa về hoạt động của Hội ở địa phương và khu vực. Có thể nói, LH ca múa nhạc tại 6 khu vực là một hoạt động mang dấu ấn và là một thực tế bổ ích cung cấp kinh nghiệm cho việc tổ chức Liên hoan sau này của Ban.        
3-Cùng HS Nguyễn Đức Dụ phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom tổ chức triển lãm tranh “Con đường Trường Sơn” của 9 họa sĩ vẽ về Trường Sơn, trong đó chủ đạo là tranh của HS Đức Dụ. Triển lãm được tổ chức từ 30/4/2019 đến 30/5/2019. Triển lãm tranh “Con đường Trường Sơn” đã lập kỷ lục Việt Nam: Số lượng tranh về TS lớn nhất; Tranh kết hợp với sắp đặt; diện tích triển lãm lớn nhất – 3000 m2; triển lãm dài ngày nhất. Ngày 14/12/2019, với chức năng của mình, Ban đã hỗ trợ tích cực với Hội TS Nam Định và họa sĩ Đức Dụ, tổ chức thành công Triển lãm tranh “Ký ức Trường Sơn” của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ. Triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nam Định nhưng chu đáo và trang trọng.
4-Phối hợp với Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh về 60 năm Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, khai mạc ngày 10/5/2019. (Ban TT-TĐ đã cung cấp cho Bảo tàng 43 hình ảnh hoạt động của Hội TS 8 năm xây dựng và phát triển).
5-Hỗ trợ Hội Nữ CSTS trong việc phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức trưng bày: “Kiêu hãnh Trường Sơn” nhân Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn. Tuy còn có những chi tiết chưa chuẩn xác, xong Triển lãm là một điểm nhấn đẹp về tuyên truyền 60 năm Trường Sơn.
6-Phối hợp với các ban chức năng và Văn phòng Hội tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến toàn quốc Hội TS Việt Nam, ngày 5/5/2019. Hội nghị là một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn.
7-Tham mưu cho Thường trực ban hành văn bản phát động phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” chào mừng 60 năm Trường Sơn.
8-Tham mưu cho Thường trực ban hành hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” trong giai đoạn mới.
9-Tổ chức gặp mặt, tuyên dương 33 cộng tác viên xuất sắc trong cả nước của Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn, ngày 9/6/2019. Cuộc hợp mặt tuyên dương này đã động viên, khích lệ đội ngũ Cộng tác viên của Ban hoạt động tích cực hơn, để lại niềm phấn khởi cho anh em.
10-Chuẩn bị văn bản để Thường trực ban hành “Quy chế Thi đua”, Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019; tổ chức hướng dẫn, xét duyệt làm thủ tục trình Thường trực đề nghị Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành khen thưởng cho 65 tập thể và cá nhân của Hội các cấp. Nhân dịp 60 năm đã xét duyệt trình Thường trực khen thưởng cho hơn 500 tập thể và cá nhân tiêu biểu các cấp; Phục vụ việc khen thưởng đột xuất và nhân dịp Đại hội các cấp cho 255 cá nhân và 92 tập thể.
11-Trang thông tin Trường Sơn cán mốc lịch sử 30 triệu lượt truy cập vào ngày 23/11/2019. Và cuối tháng 12/2019 đã lập kỷ lục 31 triệu lượt truy cập.
12-Phối hợp với Báo CCB Việt Nam và Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Hào khí Trường Sơn” ngày 4/5/2019. 5 tập thể và 44 tác giả đã đoạt giải. Lễ tổng kết tổ chức trang trọng. Nhân dịp này Ban Tổ chức đã phát hành cuốn sách “Hào khí Trường Sơn” dày hơn 300 trang công bố các tác phẩm đoạt giải. Sách in 2.500 cuốn. Cuộc thi tạo nên dấu ấn đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Trường Sơn.
13-Nhân kỷ niệm 60 năm TS còn có các hoạt động: Đêm nhạc của “Đào Hữu Thi – Nhạc sĩ Trường Sơn” và Đêm thơ “Phạm Tiến Duật và Trường Sơn”; đêm ca nhạc “Trường Sơn – Con đường huyền thoại”.
14- Công tác tuyên truyền – thi đua của Hội Trường Sơn các cấp được đẩy mạnh. Ngoài việc sử dụng các tài liệu của Trung ương Hội, nhiều Hội đã chủ động biên soạn tài liệu phù hợp với đặc điểm của địa phương mình để cung cấp cho các đơn vị cấp dưới triển khai tuyên truyền về 60 năm Trường Sơn. Có đơn vị còn chủ động phô tô nhân bản các tài liệu truyền truyền để phát cho cơ sở. Tại những Hội có điều kiện đã tổ chức xuất bản các ấn phẩm tổng hợp: Ký, hồi ức, thơ có chất lượng chào mừng 60 năm Trường Sơn, như: Thái Bình, Yên Bái, Nam Định, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh… Các CLB, các Đội Văn nghệ Trường Sơn của các cấp Hội đã có nhiều hoạt động biểu diễn phục vụ các đối tượng; Các Hội, đơn vị truyền thống đã tổ chức nhiều biểu nói chuyện truyền thống về Trường Sơn cho các nhà trường và Đoàn Thanh niên. Có thể nói, sự kiện 60 năm Trường Sơn đã ghi dấu ấn đẹp tại các địa phương, góp phần làm cho xã hội hiểu hơn về Trường Sơn.
      C-Hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn:
1-Năm 2019, Hội VHNT Trường Sơn tiếp tục tuyên truyền, thông tin nhằm phát triển hội viên mới. Hội đã kết nạp 4 đợt hội viên mới cho 23 hội viên trong cả nước. Đến nay, Hội VHNT Trường Sơn đã có 4 chi hội VHNT TS các tỉnh: Bắc Ninh, Yên Bái, Hải Phòng, Thái Bình và Ban Vận động thành lập Hội VHNT TS tỉnh Nam Định; tháng 3/2019 kết nạp CLB Nghệ thuật Phong Lan trường Sơn là Hội viên Tập thể, nâng tổng số Hội viên Tập thể lên 3 đơn vị với 60 hội viên; Với 181 hội viên cá nhân, đưa tổng số hội viên lên 241 trong cả nước.
2-Hội đã Biên tập, phát hành cuốn sách văn và thơ của hội viên Hội VHNT TS mang tên “Khát vọng Trường Sơn”. In 1.000 cuốn phục vụ dịp kỷ niệm 60 năm Trường Sơn.
3- Với quyết tâm cao, vượt qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí của Thường trực Hội TSVN, Trại viết 2019 của Hội VHNT Trường Sơn tại Đồ Sơn, TP. Hải Phòng đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Thời gian từ 1 đến 7/10/2019. 36 trại viên trong cả nước về dự. Hơn 30 truyện ngắn, bút ký và hơn 100 bài thơ đã thu được từ Trại viết. Hội khen thưởng 7 tác giả có tác phẩm xuất sắc sáng tác tại Trại viết. Trại viết được Trại viên và một số mạnh thường quân tài trợ, kết thúc đã nộp về tài khoản Trung ương Hội 17,2 triệu đồng. Thường trực Hội VHNT Trường Sơn đang triển khai việc biên tập, dự kiến sẽ xuất bản tập sách công bố các tác phẩm từ Trại viết trong quý I/2020.
4- Động viên hội viên tham gia các cuộc thi viết: 20 hội viên Hội VHNT trường Sơn và Cộng tác viên đã đoạt giải cuộc thi “Hào khí Trường Sơn”. Năm 2019 có hơn 10 hội viên xuất bản các tác phẩm riêng, đặc biệt tập trung cho dịp kỷ niệm 60 năm Trường Sơn. Năm 2019, Hội TS các cấp và hội viên Hội VHNT Trường Sơn đã xuất bản 25 ấn phẩm các loại.
    Kết nạp Hội viên Tập thể cho CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn”, 29/3/2019.
    5- In, viết và cấp Thẻ hội viên Hội VHNT TS cho 181 hội viên. Gửi thống báo với 4 nội dung hoạt động của Hội VHNT TS và Thiếp chúc Tết tới tất cả hội viên cả nước.
    6- Đề nghị Hội TSVN tặng Bằng khen cho CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội vì thành tích hoạt động xuất sắc sau 4 năm thành lập.
    7- Làm thủ tục đề nghị khen thưởng nhân 60 năm Trường Sơn cho: CLB Nghệ thuật TS, CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn và các cá nhân: Đồng chí Phùng Tiến Cứ, Nguyễn Hữu Quý, Vũ Minh Vỹ, Nguyễn Tất Đình Vân. Đồng chí Nguyễn Tất Đình Vân được BCH cử đi dự Hội Nghị Điển hình Tiên tiến toàn quốc Hội TS Việt Nam.
    8- Hoạt động văn hóa nghệ thuật của các cấp Hội, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh. Ngoài việc các đơn vị tham gia tốt Liên hoan ca múa nhạc 6 khu vực nhân chào mừng Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn, năm 2019 còn ghi nhận việc một số đơn vị truyền thống cũng đã xây dựng được CLB Văn nghệ Trường Sơn như: Hội Đường ống Xăng dầu Thanh Hóa có Chương trình đại diện cho Hội ĐOXD Trường Sơn Việt Nam tham gia Liên hoan ca múa nhạc khu vực, Đội văn nghệ TS Sư đoàn 470 Đồng Nai…
-CLB NT Trường Sơn năm 2019 đã biểu diễn 25 buổi trong đó có 13 buổi cho đối tượng Hội TS và 12 buổi cho CCB, Mặt trận Tổ quốc, Binh đoàn 12, diễn đàn Thương binh Hà Nội và hội làng ở Ba vì, Thái Bình, Hà Nam. Buổi biểu diễn đông nhất có hơn 2.000 người xem. CLB đã xây dựng được 12 tiết mục mới. Đặc biệt trong đó có chương trình dành riêng cho Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn.
-CLB NT Phong Lan Trường Sơn: Có 19 buổi biểu diễn đội hình cả CLB (trong đó có 8 buổi phục vụ đối tượng Trường Sơn, còn lại là các đối tượng xã hội khác). Biểu diễn tốp 5-7 người năm 2019 có 55 buổi biểu diễn. CLB đã xây dựng được 5 hợp ca, 7 tốp ca và 30 đơn ca mới trong chương trình biểu diễn. Đã ghi hình và phát trên HTV, VOV, VTV1, VNEW, THQP Việt Nam 5 chương trình, mỗi chương trình 30 phút, đặc biệt là trong dịp 60 năm Trường Sơn.
  D- Hoạt động của BBT Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.
1-Trang Thông tin Trường Sơn mở thêm một chuyên mục mới “Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn”. Nâng tổng số chuyên mục trên Trang Trường Sơn lên con số 30. Từ cuối tháng 12/2019, tiếp tục mở thêm một chuyên mục nhỏ “Đến với một áng thơ” trong chuyên mục lớn “Văn hóa nghệ thuật Trường Sơn”. Đây là chuyên mục để các độc giả và bạn đọc yêu thơ bình luận, nhận xét về một bài thơ, hoặc có thể họa thơ.
2-Chủ đề hoạt động mọi mặt của sự kiện “60 năm Trường Sơn” đã được cập nhật nhanh nhất, đầy đủ và phong phú trên Trường Sơn; góp phần thông tin, tuyên truyền, cố vũ cho hoạt động mọi mặt của các cấp Hội và đơn vị của sự kiện quan trọng này của Hội; góp phần làm cho xã hội hiểu hơn về những đóng góp, hiểu hơn về tầm vóc và vị trí của Trường Sơn và Hội TSVN hôm nay. Ngay sau khi kết thúc 60 năm Trường Sơn, Trang Thông tin Trường Sơn đã có bài tổng kết về các hoạt động và điểm nhấn 60 năm Trường Sơn.
3-Để phục vụ tốt nhất cho sự kiện 60 năm, Trang Trường Sơn còn cập nhật tài liệu tuyên truyền “60 năm Trường Sơn Anh hùng”, soạn thảo diễn văn mẫu cung cấp cho các cấp Hội và đơn vị, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Hội để cung cấp thông tin, tài liệu cho các Hội, đơn vị.
4-Số lượng truy cập Trang TS với một tốc độ cao. Trong năm 2019 đã chứng kiến 9 triệu lượt truy cập. Ngày 6/3/2019 cán mốc 23 triệu lượt. Ngày 20/12/2019 Trường Sơn đã cán mốc 31 triệu lượt truy cập. Như vậy bình quân 40,5 ngày một triệu lượt truy cập với 24.658 lượt truy cập/ngày. Đây là kết quả của chất lượng thông tin mà Trang Trường Sơn mang đến cho bạn đọc.
5-Bản tin Trường Sơn đã phát hành từ số 21 đến số 26. Trong đó có 2 số báo Đặc biệt: Tết Kỷ Hợi 2019 và Số đặc biệt 60 năm Trường Sơn. Hoàn thành số Tết Canh Tý 2020 trong tháng 12/2019. Các số báo Đặc biệt có chất lượng tốt, được bạn đọc đón nhận.
6-Được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Hội, Ban Tuyên truyền – Thi đua và BBT đã phối hợp tổ chức gặp mặt đội ngũ CTV nhân 60 năm Trường Sơn và đề nghị TƯ. Hội tặng quà, tặng Bằng khen cho 33 CTV xuất sắc. Cuộc gặp mặt tôn vinh này là nguồn động viên rất lớn đối với động ngũ CTV – những cánh tay nối dài của công tác Tuyên truyền – Thi đua và báo chí của Hội.
Đánh giá tổng quát:
-Các đầu việc, các lĩnh vực tuyên truyền – thi đua, VHNT và báo chí mà Ban đảm nhận đã được thực hiện và hoàn thành tốt đẹp. Có những đầu việc hoàn thành xuất sắc.
-Trong điều kiện người ít, việc nhiều, đòi hỏi cao về tiến độ thời gian, song Ban đã vượt lên tất cả để hoàn thành một cách tốt đẹp.
-Nhiều đầu việc đòi hỏi thực hiện phải có kinh phí như in các ấn phẩm, Ban và đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Ban đã nỗ lực vận động kêu gọi tài trợ để thực hiện. Điển hình nhất là cuốn sách ảnh “Hội TSVN – 8 năm một chặng đường” với kinh phí khai thác và đóng góp được hơn 70 triệu đồng.
-Ban là đơn vị duy nhất của Hội tạo kinh phí cho Hội từ việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bản tin Trường Sơn và Lịch Trường Sơn năm 2019 đã góp phần tạo kinh phí hơn 100 triệu đồng cho Hội.
-Các thành viên trong Ban đoàn kết, chân tình và chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ, không vụ lợi.
Đ- Những thiếu sót, khuyết điểm.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng đầy trách nhiệm, song khối lượng công việc lớn, đòi hỏi về thời gian, người lại ít nên lhoong tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm:
-Trang Trường Sơn biên tập chưa kỹ, còn nhiều lỗi về kỹ thuật và biên tập không kỹ. Một số ấn phẩm còn mắc lỗi chính tả. Một số tin bài còn biển hiện sự hạn chế về chất lượng nghiệp vụ báo chí. Một số biên tập viên không đọc kỹ bài viết của chính mình. Việc rút kinh nghiệm chưa thực hiện nghiêm túc.
-Sự phối hợp giữa các thành viên của Ban có lúc chưa thật tốt. Có lúc thiếu đồng bộ.
-Việc duy trì hội ý, phân công trách nhiệm còn có lúc chưa tốt.
-Có việc lãnh đạo Ban còn bao biện.
-Vì điều kiện địa lý và kinh phí, BCH Hội VHNT TS chưa họp được phiên nào trực tiếp kể từ khi thành lập. Thay vào đó chỉ “họp” trên mạng (tất cả nội dung đều được thông báo đều được xin ý kiến của các Ủy viên BCH qua địa chỉ thư điện tử, sau đó mới tổng hợp, quyết định). Đây cũng là một hạn chế.
E- Phương hướng hoạt động năm 2020.
Năm 2020 là năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ II (2016 – 2021). Vì vậy BCH Hội đã quyết định nội dung công tác tuyên truyền – thi đua, như sau:
- Chủ động quan hệ với các cơ quan truyền thông để tiếp tục phối hợp tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử, Bản tin của Hội. Tổ chức triển khai tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, chiến tích của các di tích đã được xếp hạng để tạo sự lan tỏa trong xã hội.
       - Chú trọng triển khai tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ IX; hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương và MTTQ các cấp phát động.
       - Thường xuyên giáo dục, vận động hội viên giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn anh hùng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trúCác tổ chức và hội viên không được lấy danh nghĩa Hội và hội viên Trường Sơn tùy tiện cung cấp các thông tin không chính thức cho các cơ quan truyền thông hoặc đăng tin, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng của các cơ quan có trách nhiệm, các thông tin xấu độc, thiếu tính xây dựng trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội.
         - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Phát huy kết quả, kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, các hình thức giúp nhau sản xuất kinh doanh hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động.
         - Phát động toàn Hội tổ chức đợt thi đua (từ 19/5/2020 – 19/5/2021) lập thành tích Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ III.
         - Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội VHNT và các CLB, các đội Văn nghệ Trường Sơn, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền về Trường Sơn, xây dựng đời sống tinh thần của tổ chức Hội và tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Căn cứ vào định hướng của BCH, Ban TTTĐ tập trung thực hiện các đầu việc sau đây:
1-Tiếp tục đổi mới Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn. Rà soát các chuyên mục để nâng cao chất lượng.
2-Nghiên cứu xuất bản Lịch Trường Sơn 2021 phiên bản mới khổ trung với 5 tờ.
3-Xây dựng đề án Đại hội Hội VHNT TS nhiệm kỳ II (3/2021 – 2025).
4-Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cộng tác viên về số lượng và chất lượng.
5-Tiếp tục phát triển hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hội TS và các đơn vị các cấp, nhất là lực lượng tại các CLB Văn nghệ Trường Sơn các tỉnh, thành phố.
6-Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khuyến khích các hội viên và các tổ chức thành viên xuất bản các ấn phẩm các loại.
7-Biên tập, chuẩn bị xuất bản cuốn sách “Nhiệm kỳ II – 5 năm nhìn lại”. Ấn phẩm ngoài việc tổng hợp, hệ thống kết quả các mặt công tác của Hội trong 5 năm qua, còn có các bài viết trao đổi kinh nghiệm thực tế về các mặt công tác của Hội TS các cấp, nhất là của cán bộ chủ trì nhằm đúc rút kinh nghiệm thực tiễn cho nhiệm kỳ III.
8-Chuẩn bị mọi mặt để xuất bản sớm cuốn Văn kiện Đại hội III sớm nhất có thể để phục vụ công tác xây dựng và phát triển Hội.
9-Cuối năm 2020, xuất bản ấn phẩm công bố sáng tác mới của hội viên Hội VHNT Trường Sơn chào mừng Đại hội nhiệm kỳ II của Hội VHNT Trường Sơn.
10-Có đề án củng cố nhân sự của Ban TTTĐ – BBT và Hội VHNT TS nhằm giải tỏa sức ép và cường độ làm việc cho các thành viên.
11-Phát động đợt thi đua lập thành tích “chào mừng Đại hội nhiệm kỳ III, dự kiến mang tên “Hướng về Đại hội nhiệm kỳ III, xây dựng và phát triển Hội hiệu quả và thực chất”. Dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020, tổng kết vào tháng 5/2021.
12- Xây dựng đề án nâng cấp Bản tin Trường Sơn thành Tạp chí Trường Sơn. Triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020.
13-Có kế hoạch tổng hợp, nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động của các Đội, CLB Văn nghệ Trường Sơn các cấp trong cả nước.
 
TM/BAN TT-TĐ
Trưởng ban
Phạm Thành Long