Thông báo về Chương trình nhắn tin "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn - 2020"

Ngày đăng: 08:35 14/08/2020 Lượt xem: 923
 
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:        /HTS                                   Hà Nội, ngày   1   tháng    8   năm 2020                                 
                 
 
                                Kính gửi: Hội và các đơn vị thành viên trực thuộc
 

 
      Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương Binh - Liệt sĩ lần thứ 73 -  27/7/2020 Hội Trường Sơn Việt Nam - Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam - Cổng Nhắn tin Nhân đạo Điện tử Quốc Gia phối hợp mở Cổng nhắn tin 1400 vận động ủng hộ " Tri ân chiến sĩ Trường Sơn ".
Đợt Nhắn tin lần này bắt đầu từ 0 giờ ngày 27/7/2020 và kết thúc vào 24 giờ ngày 24/9/2020.
 
    Nội dung chương trình TRI ÂN CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN NĂM 2020”:
           Ủng hộ kinh phí cho chương trình  bằng 4 hình thức sau đây:
- Thực hiện tin nhắn qua điện thoại. Soạn TS, gửi 1404. Mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.
- Ủng hộ qua tài khoản của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: 0031101890007 Ngân hàng TMCT Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủng hộ bằng tiền mặt, xin gửi về Ban Tài Chính, Hội Trường Sơn Việt Nam, tầng 5 Tòa nhà Binh đoàn 12, số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủng hộ bằng hiện vật gửi về Ban Chính sách - Hội Trường Sơn Việt Nam tầng 5 toà nhà Binh đoàn 12 - Số 475 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân , Hà Nội.
 
Vào 9 giờ sáng 27/7, tại buổi lễ phát động chương trình nhắn tin " Tri ân chiến sĩ Trường Sơn", Ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ trực tiếp của tổ chức và cá nhân gồm:
Tiến sĩ Phạm Khắc Xuân - Giám đốc Công ty Vạn Xuân - Đà Nẵng ủng hộ 200 triệu đồng
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hưng con trai cả Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên ủng hộ 100 triệu đồng
Công ty Phần mềm Cát Việt - Hà Nội ủng hộ 20 triệu đồng
Bà Nguyễn Thị Bình - Phó chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng
Công ty 99 - Binh đoàn 12 ủng hộ 10 triệu đồng
Tập đoàng Long Biên ủng hộ 10 triệu đồng
 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh phát triển nhà và dịch vụ thương mại Hà Nội ủng hộ 10 triệu đồng.
Công ty Cổ phần tập đoàn IBF ủng hộ 10 triệu đồng.
Hội doanh nhân Trường Sơn ủng hộ 10 triệu đồng
Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt ủng hộ 10 triệu đồng.
Gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền ủng hộ 10 triệu đồng.
Hội Trường Sơn Sư đoàn 571 ủng hộ 5 triệu đồng
Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 ủng hộ 3 triệu đồng
Các cá nhân dự lễ phát động ủng hộ trực tiếp.
Đồng thời các cá nhân nhắn tin ủng hộ qua mạng điện thoại di động bước đầu được 2 triệu đồng.
Tổng số tiền nhận được 450 triệu đồng.
Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn và đối tác đến dự và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách của cơ quan TW Hội TS.
Thường trực Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị các Hội cấp tỉnh, Các cơ quan , các Sư đoàn, các đơn vị Truyền thống động viên các hội viên và vận động các tổ chức và nhân dân địa phương tham gia để chương trình nhắn tin đạt kết quả cao nhất.
 
Xin cám ơn
 
                                                                     TM. THƯỜNG TRỰC TW HỘI
                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
                                                                              Thiếu tướng Võ Sở