Tóm tắt những thông tin cần thiết phục vụ tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội TSVN

Ngày đăng: 10:40 02/01/2021 Lượt xem: 999

                  HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
                BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA

 
    TÓM TẮT NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT
 

THÔNG TIN VỀ BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN


Tên gọi:

-Đoàn 559 được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thành lập ngày 19/5/1959 – Ngày này trở thành Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Đoàn 559 khi thành lập tương đương với cấp Trung đoàn.
-Ngày 23/10/1961, Đoàn 559 được nâng cấp tương đương Sư đoàn. Ngày 14/6/1961, Đoàn 559 chính thức lật cánh sang Tây Trường Sơn.
-Ngày 3/4/1965, Đoàn 559 được nâng cấp tương đương cấp Quân khu. Tên gọi là Bộ Tư lệnh 559. Tháng 2/1966 bắt đầu tổ chức thành các Binh trạm.
-Ngày 29/7/1970, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên Bộ Tư lệnh 559 thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn (thường gọi là Bộ đội Trường Sơn), tương đương cấp Quân khu và giao cho BTL Trường Sơn chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội hoạt động tại Nam Lào. Điều Sư đoàn 968 và Đoàn chuyên gia Quân sự 565 trực thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Chiến trường Trường Sơn trải dài trên địa bàn của 11 tỉnh Việt Nam, 6 tỉnh Trung Nam Lào và 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Lực lượng:

-Ban đầu thành lập, Đoàn 559 chỉ có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ.
-Năm 1961 có 2 trung đoàn và một số đơn vị trực thuộc.
-Năm 1965: Thành lập các Binh trạm, mỗi Binh trạm tương được cấp Lữ đoàn.
-Năm 1971: Có 26 Binh trạm, 4 Sư đoàn và 14 Trung đoàn trực thuộc và 4 Viện quân y., 471), 1 sư đoàn bộ binh (968), 1 sư đoàn phòng không (377)
-Năm 1974-1975: Có 8 sư đoàn binh chủng: 4 sư đoàn công binh (470, 472, 473, 565), 2 sư đoàn ô tô (571 và 471) và 21 trung đoàn binh chủng trực thuộc với lực lượng hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn TNXP.

Lực lượng đặc biệt:

Giao liên:
-Trước năm 1973 có 12 tiểu đoàn giao liên bộ với 60 trạm giao liên bộ, 13 trạm giao liên cơ giới và 3 trạm giao liên thuyền.
-Từ năm 1973 đến đầu năm 1974: Có 2 trung đoàn giao liên cơ giới (572 và 573). Cuối năm 1974 không còn giao liên bộ mà vận chuyển các lực lượng chi viện chiến trường đều bằng xe cơ giới.
Đường ống xăng dầu:
-Với lực lượng là 4 Trung đoàn, Bộ đội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn đã xây dựng hệ thống xăng dầu xuyên Trường Sơn (cả Đông và Tây Trường Sơn) dài gần 1.400 km; xây dựng 113 trạm bơm đẩy, 33 trạm cấp phát xăng dầu. Từ năm 1968 – 1975 đã tiếp nhận 317.596 tấn xăng dầu trong đó cấp phát cho các chiến trường 61.064 tấn.
Lực lượng chuyên gia giúp Bạn:
-Tất cả các Binh trạm, Trung đoàn, Sư đoàn đều có lực lượng chuyên gia giúp Bạn Lào.
-Mỗi bản của 18 huyện thuộc 6 tỉnh Nam Lào đều có ít nhất 1 tổ dân vận giúp Bạn. Mỗi huyện và tỉnh đều có lực lượng chuyên gia giúp Bạn.
-Đoàn chuyên gia Quân sự 565 (tương đương cấp sư đoàn) trực tiếp giúp Bạn toàn diện.
Quân y Trường Sơn:
-Tính đến năm 1972, Quân y Trường Sơn bao gồm: 4 Quân y viện, 30 Đội điều trị, 90 Đội phẫu thuật, 16 Bệnh xá.
-Quân số: 5.749 cán bộ quân y, trong đó có: 214 bác sĩ, 1.188 Y sĩ, 4.018 Y tá, 14 Dược cao, 131 Dược trung, 184 Dược tá.

Khen thưởng:

-30 cán bộ, chiến sĩ được thưởng Huy hiệu của Bác Hồ.
-Bộ đội Trường Sơn đã được tặng: 2 Huân chương Quân công hạng Ba; 1 Huân chương Quân cộng hạng Nhì; 2 Huân chương Quân cộng hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công Giải phóng hạng Nhì. Năm 1999, kỷ niệm 40 năm thành lập, Bộ đội Trường Sơn được tặng Huân chương Sao Vàng.
-Các đơn vị toàn chiến trường Trường Sơn đã được tặng 191 Huân chương Quân công các loại.
-Cán bộ, chiến sĩ được tặng 4.506 Huân chương các loại.
-82 tập thể và 47 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. (Chưa kể, sau chiến tranh có thêm 5 cán bộ, tướng lĩnh Trường Sơn được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND).
-12 tập thể và 10 cán bộ, chiến sĩ TNXP Trường Sơn được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND.
-2 cán bộ Trường Sơn (thuộc Binh đoàn 12) được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động sau chiến tranh.

Thành tích:

16 năm chiến đấu anh dũng, Bộ đội Trường Sơn đã lập nên chiến công huyền thoại:
-Chịu đựng hơn 4 triệu tấn bom đạn mà đế quốc Mỹ trút xuống Trường Sơn (bằng ½ tổng số bom đạn Mỹ trút xuống toàn bộ Việt Nam).
-Đánh 2.500 trận bộ binh, tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch, giải phóng một vùng giải phóng rộng lớn ở Nam Lào. Bắn rơi 2.455 máy bay các loại.
-Mở 3.000 km đường giao liên, 600 km đường sông; đào đắp, san lấp: 78.000 hố bom, phá 12.600 quả bom các loại; san lấp, đào đắp gần 29 triệu mét khối đất đá.
-Xây dựng hệ thống đường giao thông cơ giới vĩ đại với 5 trục dọc và 21 trục ngang với hơn 17.000 km đường các loại; xây dựng hệ thống xăng dầu xuyên Trường Sơn dài gần 1.400 km; xây dựng 113 trạm bơm đẩy, 33 trạm cấp phát xăng dầu. Từ năm 1968 – 1975 đã tiếp nhận 317.596 tấn xăng dầu trong đó cấp phát cho các chiến trường 61.064 tấn.
-Xây dựng hơn 4.000 km đường dây trần; 11.569 km đường dây bọc thông tin hữu tuyến, 384 km dây cáp…
-Vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho các hướng chiến trường; bảo đảm cho hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường an toàn; Từ 1973-1975 chở bằng cơ giới 40 vạn quân và tổ chức cho 25 đoàn binh khí kỹ thuật vào chiến trường; cơ động bằng xe cơ giới 10 lượt sư đoàn quân chủ lực vào tham gia chiến dịch.

Mất mát, hy sinh:

-Gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội và TNXP Trường Sơn đã anh dũng hy sinh. Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn hiện là nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ. (Địa phương nhiều Liệt sĩ nhất có mộ tại Nghĩa trang LS Trường Sơn là Hà Nội (1.393 LS), tỉnh Nghệ An: 1.283 LS, tỉnh Quảng Trị: 22 LS).
-Hơn 32.000 người bị thương; hàng vạn bộ đội, TNXP Trường Sơn bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ.
 
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Thành lập:

-Ngày 13/5/2011 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
-Đại hội nhiệm kỳ I: Tiến hành trong 2 ngày 4 và 5/7/2011.

Lực lượng và tổ chức:

-Nhiệm kỳ I (2011-2016): Có gần 18 vạn hội viên và hơn 40 Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố và đơn vị truyền thống.
-Nhiệm kỳ II (2016 – 2021): Có hơn 31 vạn hội viên, 95 đơn vị Thành viên trong đó có 40 tỉnh, thành phố thành lập Hội theo Nghị định 45 của Chính phủ.
-Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam: 102 Ủy viên, trong đó Ban Thường vụ với 23 Ủy viên, Ban Kiểm tra với 5 Ủy viên, Thường trực Ban Thường vụ có 7 đồng chí.
-Cơ quan Trung ương Hội có 8 Ban Chức năng: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên truyền-Thi đua, Ban Lịch sử -Truyền thống, Ban Chính sách, Ban Tài chính, Ban Kinh tế, Ban Công tác Nữ.
-Các đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội:5 đơn vị: Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh; Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn; CLB Nghệ thuật Trường Sơn; Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – Quân tình nguyện Việt Lào; Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn. (CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn trực thuộc Hội VHNT Trường Sơn).

Huy động các nguồn lực và làm công tác tình nghĩa Trường Sơn:

-Huy động nội lực và khai thác các nguồn lực xã hội: Được hơn 225 tỷ đồng cho Công tác nghĩa tình Trường Sơn, trong đó:
+Xây dựng hơn 2.400 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà của hội viên bị hư hỏng.
+Tặng hơn 70.000 suất quà tặng hội viên khó khăn, hội viên chính sách.
+Tặng hơn 3.000 chăn ấm cao cấp cho hội viên nghèo.
+Cấp gần 1.000 học bổng cho con, cháu hội viên.
+Trợ cấp hàng tháng, lâu dài cho gần 300 hội viên mỗi tháng 500 ngàn đồng.
+Hỗ trợ kinh phí, cây, con giống cho gần 3.000 hội viên cải thiện đời sống…

Số liệu về Khối Tuyên truyền – Thi đua của Hội TSVN
 
Phim tài liệu và chương trình truyền hình:

-25 Phim tài liệu và Chương trình truyền hình (do TƯ. Hội phối hợp thực hiện).
-8 Chương trình – phóng sự của các đài TH địa phương.

Xuất bản sách:

-Kết thúc Nhiệm kỳ I, Hội TS các cấp đã xuất bản: Hơn 100 đầu sách.
-Từ nhiệm kỳ II (từ 2016 đến 2020): Tổng cộng xuất bản: 188 cuốn sách. (Trong đó Trung ương Hội: 21 cuốn; các địa phương và cơ quan, đơn vị: 42 cuốn; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn: 125 cuốn).

Tổ chức triển lãm:

TƯ. Hội và hội viên Trường Sơn, tổ chức: 7 cuộc triển lãm.

Báo chí và truyền thông của Hội:

-Bản tin Trường Sơn: Xuất bản từ tháng 10/2015. Tính đến tháng 12/2020: 33 kỳ xuất bản.
-Trang báo điện tử Trường Sơn:
+Khai trương: 9 giờ sáng ngày 18/3/2012.
+Đã 3 lần thay đổi giao diện. Hiện nay có 29 chuyên mục.
+Thời điểm truy cập cao nhất: 5.5000 truy cập/ngày.
+Từ cuối năm 2017 đến nay, bình quân trên dưới 20 ngày đêm lượng truy cập đạt: 1 triệu lượt.
Kết thúc năm 2020: Đạt hơn 46 triệu lượt truy cập.
-Lịch Trường Sơn: Phát hành 6 năm, tổng cộng: 95.000 tờ

Số lượng các CLB, Đội Văn nghệ Trường Sơn:

Trung ương Hội: Có 3 đơn vị nghệ thuật.
Hội các địa phương, đơn vị: 24 Hội tỉnh, thành phố có CLB văn nghệ Trường Sơn. Thống kê chưa đầy đủ thì có hơn 80 quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố có CLB, Đội Văn nghệ Trường Sơn; Hàng trăm Hội TS xã, phường có Đội Văn nghệ Trường Sơn.
Hội truyền thống các Sư đoàn, Cục, Ngành có Đội Văn nghệ Trường Sơn: Hội TS Sư đoàn 470 (có 2 đội) và Hội TS Sư đoàn 471: Có 1 đội.

Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn:

-Thành lập Ngày 22/3/2017, với 87 hội viên sáng lập.
-Tính đến ngày 18/11/2020: Hội có 254 hội viên cá nhân. Trong đó: Hội viên Nữ: 42; Hội viên lĩnh vực thơ: 65; Hội viên là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam: 11; Hội viên Hội VHNT các địa phương: 10.
-3 đơn vị Hội viên Tập thể.
 
                          (BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA BIÊN SOẠN)