BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2020, Phương hướng công tác năm 2021

Ngày đăng: 09:46 27/01/2021 Lượt xem: 1.978
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

            Số:         /BC – HTS                         Hà Nội, ngày   9   tháng  1  năm 2020
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm 2020,
Phương hướng công tác năm 2021
 


                                                       
          I- TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc làn thứ XIII của Đảng, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước.
          Năm 2020 cũng là năm tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đặc biệt là đại dịch Covid -19 và bão, lũ ở miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước, sức khỏe và đời sống của nhân dân. Các hoạt động trong dịp tổ chức đại hội và kỷ niệm các sự kiện lớn đều phải bảo đảm phòng chống dịch, nên các hoạt động của Hội có nhiều khó khăn.
           Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, quy định của Chính phủ, chương trình hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ và Thường trực đã cụ thể hóa thành kế hoạch cụ thể của từng quý và tập trung chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, được các tổ chức thành viên và hội viên trong cả nước hưởng ứng thực hiện tích cực. Kết quả đạt được như sau:
         1- Về công tác xây dựng tổ chức Hội đã tập trung vào việc chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên, tạo được chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.
Việc chỉ đạo xây dựng các đề án và tổ chức hội nghị bàn chuyên đề về xây dựng mô hình “Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả và “Xây dựng Quỹ Hội” đã được tiến hành tích cực từ việc xác định nội dung, xây dựng tiêu chí đến việc triển khai thực hiện, tạo được nhận thức thống nhất và chuyển biến bước đầu trong các tổ chức thành viên. Sau một thời gian triển khai, Thường trực đã tổ chức kiểm tra nắm tình hình và kết quả thực hiện ở một số tổ chức thành viên: Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hải Dương, Hải phòng, Hà Nội, Hội Xăng dầu – Đường ống, F470, F471, nghe các ý kiến phản hồi vể những nội dung chưa phù hợp, những vấn đề khó khăn, bất cập, các ý kiến đề đạt, kiến nghị của các địa phương đơn vị. Qua đó, chỉ đạo định hướng thêm về quan điểm, nhận thức và tổ chức thực hiện Điều lệ Hội; Về xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và công tác quản lý, phát triển hội viên, tuyên truyền vận động thành lập Hội; Về giải quyết mối quan hệ giữa cấp Hội địa phương với Hội, BLL Nữ và đơn vị truyền thống trên cùng địa bàn.(Riêng Tỉnh hội Thái Nguyên, sau Đại hội II đã chủ động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho các huyện, xã và năm 2020 đã tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả). Nhiều tổ chức thành viên đã xây dựng và báo cáo quy hoạch cán bộ chủ chốt của cấp mình.
Thường trực đã tập trung chỉ đạo, giúp đỡ Kiên Giang, Quảng Bình, Ninh Bình và Hội Nữ CSTS - Đường Hồ Chí Minh chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ theo quy định.  Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nhân sự và đổi tên “Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn” thành “Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn”.
          Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với kiểm tra và với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ ở một số Hội, BLL cấp tỉnh và đơn vị truyền thống. cố gắng giải quyết các vấn đề thấu tình, đạt lý. Coi trọng chỉ đạo rút kinh nghiệm để ổn định tình hình, giữ gìn uy tín, vị thể của Hội. Đến nay tình hình ở một số nơi cơ bản đã được cải thiện một bước. Riêng Tỉnh hội Hà Nam đã quá nhiệm kỳ vẫn chưa thể tổ chức đại hội.
Kết hợp với kiểm tra thường xuyên, dự đại hội các địa phương, đơn vị để kịp thời đề nghị bổ sung nhân sự Ban Chấphành, kiện toàn Ban Thường vụ, Thường trực bảo đảm chỉ đạo điều hành các hoạt động của Hội. Một số nơi cán bộ chủ trì tuổi cao, sức khỏe yếu xin nghỉ công tác, Thường trực đã chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương chấp thuận bổ sung thay thế.
Các Tỉnh hội tiếp tục chỉ đạo các huyện, xã đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội của cấp mình và vận động thành lập Hội ở các huyện, xã đủ điều kiện.
Thường trực đã thành lập các tiểu ban, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tích cực các công việc chuẩn bị cho Đại hội III, nhiệm kỳ (2021 – 2026). Đến nay đã hoàn thành dự thảo các văn kiện chính, gửi xin ý kiến các tổ chức thành viên và các Ban Chấp hành cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện.
2- Về công tác phát huy truyền thống
          Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên Trang Thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn. Riêng Trang thông tin điện tử của Hội đến cuối năm đã có hơn 46 triệu lượt truy cập. Hội đã Tổ chức kỷ niệm 61 năm truyền thống ở khối cơ quan, đơn vị trực thuộc và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm truyền thống phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.
Hội đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ê kíp làm phim hoàn thành tốt  phim tài liệu: “Trường Sơn một thời con gái” dài 9 tập, trình chiếu trên các kênh của Đài truyền hình Trung ương vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hò Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn theo đúng kế hoạch.
Hội và các tổ chức thành viên ở các tỉnh đã chủ động cung cấp tư liệu, nhân chứng lịch sử cho các báo, đài Trung ương, địa phương viết tin bài và phối hợp làm các phóng sự tuyên truyền về Trường Sơn về Hội. Một số Hội, BLL đơn vị truyền thống (F470, F471), Hội, Chi hội VHNT, CLB thơ, CLB văn nghệ tiếp tục xây dựng các chương trình mới và có những ấn phẩm mới về Lịch sử đơn vị, VHNT tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội. Đặc biệt, năm 2021 có 3 cán bộ, hội viên của Hội được Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp vào Hội.
Thành hội Hà Nội khai trương Trang thông tin điện tử riêng của Hội. Hội đã lập đề án và tờ trình báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xin phép xuất bản Tạp chí Trường Sơn định kỳ (thay cho Bản tin Trường Sơn hiện nay).
Thường trực đã thông qua đề cương phim tài liệu” Hội Trường Sơn Việt Nam – 10 năm xây dựng, phát triển”. Thông qua đề cương cuốn sách “Biên niên sự kiện Hội Trường Sơn Việt Nam 2011 -2021”.Đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập để triển khai thực hiện. Đã in, phát hành Lịch Trường Sơn năm 2021.
        Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa tiếp tục tổ chức một số chuyến đưa hội viên hành hương về nguồn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
         Trong dịp kỷ niệm 61 năm truyền thống, đã phát động toàn Hội tổ chức đợt thi đua “ Trường Sơn tự hào – Phát triển” lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội. Thường trực đã kiện toàn Hội đồng thi đua, Ban hành Quy định về tặng kỷ niệm chương, Quy chế chấm điểm, phân loại thi đua.
3- Về công tác lịch sử - truyền thống
       Đã làm công văn báo cáo, đề nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng chỉ đạo và đôn đốc các bộ ngành liên quan xúc tiến các thủ tục đề nghị Nhà nước Lào xếp hạng Di tích Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn. Song do tình hình đại dịch Covid -19 còn đang diễn biến phức tạp nên chưa triển khai được các công việc theo kế hoạch.
        Lập hồ sơ dự án, báo cáo Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị cấp đất, cấp phép xây dựng và vận động và được gia đình đồng chí Trần Thị Chung tài trợ 90 triệu đồng xây dựng Bia Di tích Bốt Lũ (tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) “Địa điểm lưu niệm sự kiện Cách mạng –Kháng chiến”. Công trình đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý;Vận động và được gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bình tài trợ 252 triệu đồng để xây dựng Bia Lưu niệm “Đoạn đường hữu nghị Việt Nam – Cu Ba” (ở đầu đường 14 thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Hội đã mời Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam, Lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, huyện Đakrông dự lễ khánh thành và bàn giao công trình cho địa phương quản lý. Thường trực đã phối hợp với tỉnh Quảng tri, huyện Đakrông và các nhân chứng tổ chức khảo sát thực địa để thẩm định, kết luận địa điểm Cống vượt Đường 9 của giao liên Trường Sơn thời gian đầu mở tuyến để bảo đảm tính chính xác.
        Được đồng chí Phan Văn Quý tài trợ đúc tượng đồng, thể theo nguyện vọng của gia đình và tình cảm của hội viên, Hội đã tham gia tư vấn lựa chọn vị trí đặt tượng để Binh đoàn 12 báo cáo đề nghị và được cấp có thẩm quyền cho phép đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn trong phòng khánh tiết của Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Hội đã phối hợp với tỉnh Quảng trị báo cáo đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên ở một vị trí thích hợp trong khuôn viên NTLSQG Trường Sơn.
        4- Về hoạt động tri ân tình nghĩa
Mặc dù thiên tai, dịch bệnh gây nhiều khó khăn, nhưng toàn Hội đã có nhiều cố gắng phát huy nội lực và vận động các nguồn lực xã hội , giữ được nhịp độ các hoạt động tri ân giúp đỡ các gia đình có công, đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn Hội đã vận động tài trợ được tổng giá trị thành tiền ước tính gần16 tỷ 900 triệu để tổ chức hoạt động tri ân tình nghĩa (Riêng Trung ương Hội và Hội Nữ CSTS vận động gần 4 tỷ 200 triệu). Trong đó: hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà = 4.289 triệu đồng; sửa chữa 75 căn nhà = 964 triệu đồng ( Riêng Trung ương Hội vận động và hỗ trợ xây mới 13 nhà, sửa chữa nâng cấp 2 nhà = 775 triệu, Hội nữ  8 nhà = 620 triệu ).tặng11.016 suất quà bằng tiền và hiện vật (xe lăn, chăn ấm cao cấp…) = 4.958 triệu đồng. Tặng 31 sổ tiết kiệm = 61 triệu; 106 suất học bổng cho con cháu hội viên = 49 triệu; hỗ trợ 54 hội viên bị bệnh nặng mổ và điều trị = 267 triệu đồng; Vận động các đơn vị tài trợ phụ cấp thường xuyên cho 60 hội viên nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mức 500.000đ/người/tháng) = 360 triệu đồng; nuôi dưỡng tại Trung tâm 13 nữ đơn thân già yếu, không nơi nương tựa. Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đã phối hợp với các địa phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho1.906 hội viên Trường Sơn và các đối tượng người có công của địa phương, trị giá 657 triệu đồng  (Riêng Trung tâm nhân đạo Trường Sơn đã tổ chức 2 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 480 người trị giá 270 triệu đồng).
Trung tuần tháng 12/2020, Trung ương Hội đã tổ chức đoàn công tác vào tặng quà cho 4 tỉnh miền Trung ( Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), dâng hương hoa viếng Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, tri ân các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn.
          Hội đã báo cáo đề nghị Hội Chữ Thập Đỏ và Cổng Nhắn tin Nhân đạo quốc gia cho mở đợt vận động ủng hộ Quỹ tri ân chiến sỹ Trường Sơn năm 2021. Kết quả các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tin nhắn qua Tổng đài 1400; ủng hộ qua tài khoản của Hội và trực tiếp tới cơ quan Trung ương Hội ủng hộ, Tổng số tiền được hơn 900 triệu đồng.
          5- Vể thực hiện các chương trình hoạt động của MTTQ Việt Nam và các phong trào của địa phương
       Các cấp Hội đã chú trọng làm tốt việc tuyên truyền vận động hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế văn hóa ở địa phương nơi cư trú. Hội viên Trường Sơn đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa” trên các địa bàn dân cư và đóng góp tích cực vào bảo đảm an sinh xã hội...
          Theo báo cáo của các tổ chức thành viên,hiện tại, có 14.862 hội viên đang tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Năm 2020, hội viên trong cả nước đã hiến 183. 421 m2 đất thổ cư; đóng góp 28.432 ngày công lao động; ủng hộ tiền mặt và vật liệu xây dựng trị giá 6.004 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và các thiết chế công phục vụ cộng đồng. đóng góp: 13.342 triệu đồng ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện do MTTQ Việt Nam và các địa phương phát động.
          Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động riêng và ủng hộ trực tiếp cho các địa phương phòng chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị mất nguồn thu trong mùa dịch Covid - 19gần 2.985 triệu đồng tiền mặt, 28.380 kg gạo, 300 thùng mỳ tôm, 8 kg mỳ chính, 1000 suất ăn, 344 suất quà, 12.200 chiếc khẩu trang, 1.000 mũ phòng dịch, 50 bình sát khuẩn). Vận động các nguồn lực và tổ chức các đoàn vào ủng hộ trực tiếp cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lụt 3.189,5 triệu tiền mặt, 33 tấn gạo, 1.760 thùng mỳ tôm, 2000 áo ấm mới, 3.200 bộ quần áo mới , 300 chăn ấm cao cấp mới, 3,5 tấn chăn màn, quần áo cũ còn tốt và 10.560 cuốn sách vở.
         Cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” tiếp tục được các tổ chức hội và hội viên hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt. Theo báo cáo, tổ chức hội và hội viên đã cho nhau vay vốn không lấy lãi, với số tiền: 9.954 triệu đồng; tặng nhau 11 con bò giống, 91 con lợn giống, 8.415 con gia cầm, 13.362 cây giống có giá trị kinh tế cao … để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ nỗ lực vượt khó và được đồng đội cùng với Nhà nước và cộng đồng xã hội giúp đỡ, năm 2020 có thêm 695 gia đình hội viên thoát nghèo, 644 gia đình hội viên Trường Sơn thoát cận nghèo.
6- Về hoạt động đối ngoại
           Hội đã quan hệ chặt chẽ với Binh đoàn 12, hai bên thường xuyên chủ động thông tin tình hình, phối kết hợp tổ chức triển khai các nội dung công tác theo chức năng và phạm vi đã thống nhất.
          Quan hệ giữa Hội với Đại sứ quán Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Viêt Nam được tăng cường giao lưu nhân các sự kiện lớn của Bạn, của ta. Quan hệ Với Đại sứ quán Nước Cộng hòa Cu ba tại Việt Nam có bước phát triển mới, ta và bạn tăng cường các cuộc giao lưu. Hội đã được kết nạp làm thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.
          Riêng việc tìm kiếm kết nối những người đã hoạt động ở Cămpuchia và xúc tiến quan hệ với Đại sứ Cămpuchia tại việt Nam đã giao cho Hội F470 liên hệ kết nối nhưng do khó khăn, do dịch Covid 19 nên chưa triển khai được.
              7- Về xây dựng Quỹ Hội
         Công tác vận động tài trợ để bảo đảm hoạt động thường xuyên và chuẩn bị nguồn lực tổ chức Đại hội III cùng các hoạt động trong năm 2021 được triển khai tích cực, chủ động từ rất sớm. Tuy nhiên kết quả đạt được còn khiêm tốn.
         Thực hiện đề án về xây dựng quỹ Hội, nhiều tổ chức thành viên và các cấp Hội đã ban hành quy định về thu hội phí và tỷ lệ trích nộp trong nội bộ của mình. Một số nơi đã vận động hội viên đóng góp chân quỹ. Có nơi cấp huyện, cấp xã đã có mức quỹ bình quân/hội viên đạt khá. Tuy nhiên việc tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu vẫn rất khó khăn và ít khả thi, kể cả việc thu và trích nộp hội phí lên các cấp.
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
              Ưu điểm:            
            Năm 2020, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bất lợi, nhưng toàn hội đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện khá toàn diện, duy trì hoạt động có hiệu quả so với kế hoạch đã đề ra. Công tác xây dựng Hội nhìn chung có chuyển biến một bước về nhận thức, về chế độ sinh hoạt, nguyên tắc, phương pháp làm viêc. Công tác quản lý hội viên, nắm và quản lý tình hình, chấp hành chế độ báo cáo công tác Hội được chú trọng hơn. Nội dung hoạt động ở nhiều nơi đã có chiều sâu. Đặc biệt là công tác vận động tài trợ để tri ân tình nghĩa trong dip lê tết và ngày 27/7, ủng hộ phòng chống đại dịch Covid – 19, Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được các địa phương, đơn vị hưởng ứng rất tích cực, đạt kết quả tốt và đồng đều hơn, nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa có tiến bộ rõ rệt.
          Việc tham gia đóng góp xây dựng địa phương và các hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội, của Bộ đội Trường Sơn đã để lại ấn tượng tốt đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.
              Hạn chế, Khuyết điểm:       
              Thực hiện chương trình hoạt động trong năm ở các tổ chức thành viên nhiều nơi chưa triển khai đầy đủ, toàn diện. Còn không ít Hội, BLL chưa bao quát  nắm chắc tình hình tổ chức và hoạt động của các thành viên, không thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.
              Việc duy trì thực hiện Điều lệ, quy chế chưa nghiêm, tổ chức bộ máy có nơi chưa phù hợp, phân công nhiệm vụ trong Thường vụ, Thường trực không cụ thể. Một số đồng chí cán bộ chủ trì phương pháp tác phong làm việc chưa phù hợp với tính chất hoạt động của một tổ chức xã hội tự nguyện, vừa có biểu hiện chủ quan, đơn giản, tùy tiện, vừa có biểu hiện gia trưởng, áp đặt, mang nặng tính chỉ huy, mệnh lệnh nên chưa thể hiện được vai trò hạt nhân đoàn kết và phát huy được sức mạnh tập thể. Nội bộ một số nơi còn mất đoàn kết, cá biệt có nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới kết quả tổ chức, hoạt động và uy tín, vị thế chung của Hội.
          Mối quan hệ trong nội bộ ở một số hội thành viên và BLL truyền thống còn bất cập, như: Tổ chức Hội với tổ chức Nữ trong một địa phương; giữa Hội, BLL Truyền thống và Hội Trường Sơn tỉnh… mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức nên chưa tạo được sự đồng thuận chung, làm cho tình hình nội bộ phức tạp.
         Nhận thức quy định của Điều lệ Hội về đối tượng, điều kiện để kết nạp hội viên trong đội ngũ cán bộ Hội ở một số nơi chưa thật đầy đủ nên vận dụng thực hiện còn thiếu thống nhất. có nơi còn có biểu hiện định kiến, hẹp hòi.
         Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, tìm nguồn thay thế, nguồn kế cận, kế tiếp và việc xây dựng quỹ Hội  mặc dù đã rất cố gắng, nhưng còn rất nhiều khó khăn.
 
              II- PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2021
          Năm 2021 là năm tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đó là những sự kiện Chính trị trọng đại có tác động cổ vũ đối với mọi hoạt động của đất nước. Với Hội, năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021 còn là năm Hội đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cum thi đua của 9 Hội xã hội do MTTQ Việt Nam tổ chức. Tuy có những thuận lợi, nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn. Đó là, đại dịch Covid -19 còn diễn biến phức tạp, việc vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Hội ngày càng khó khăn.
        Năm 2021 cần động viên nỗ lực của toàn Hội để thực hiện tốt các nội dung công tác sau đây:
A- Phương hướngchung
Tập trung chuẩn bị thật tốt mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội. Bảo đảm đúng quy định, đoàn kết, đổi mới, thiết thực, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối.
 
       Chỉ đạo thường xuyên các cấp Hội triển khai thực hiện đề án “Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả” theo các nội dung, tiêu chí đã hướng dẫn, tạo cho được chuyển biến cơ bản, toàn diện cả trong nhận thức và trong thực hiện.
         Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động trong năm 2021 đạt được mục tiêu, yêu cầu, tạo dấu ấn trong năm tiến hành Đại hội.
 
             B- Nội dung, biện pháp cụ thể                                         
             1- Công tác xây dựng tổ chức Hội
             Tập trung cao độ chuẩn bị chu đáo, đầy đủ mọi mặt để tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt là nâng cao chất lượng các văn kiện, xây dựng chương trình hoạt động của nhiệm kỳ tới thật sát hợp, khả thi và chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự các cơ quan lãnh đạo của Hội. Làm tốt việc bổ sung, hoàn thiện các quy chế và hướng dẫn thi hành Điều lệ sau đại hội.
             Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cả về điểm và diện để rút kinh nghiệm trong các loại hình tổ chức.Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra chấp hành Điều lệ, xây dựng và thực hiện Quy chế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội và kế hoạch hoạt động đề ra.Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cấp hội rút kinh nghiệm việc xây dựng mô hình “ Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”.Quan tâm chỉ đạo công tác nữ về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân, Hội VHNT.
             Xây dựng, kiện toàn tổ chức, Ban Chấp hành, nhất là người đứng đầu. Chú trọng đổi mới phương pháp tác phong công tác của Ban Thường vụ, Thường trực và người đứng đầu, bảo đảm phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của tập thể; Khắc phục các biểu hiện gia trưởng, độc đoán, tác phong làm việc hành chính, mệnh lệnh, áp đặt không phù hợp với tính chất của tổ chức xã hội tự nguyện, bảo đảm sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ phát huy tốt sức mạnh của toàn Hội.
             Hiểu đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức Hội, BLL đơn vị truyền thống, Hội, BLL Nữ với Hội Trường Sơn của địa phương cùng cấp, theo nguyên tắc đã tự nguyện là thành viên của tổ chức nào thì phải có nghĩa vụ, trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Điều lệ của tổ chức đó; phải báo cáo hoạt động và chịu sự quản lý, chỉ đạo của tổ chức Hội mà mình là thành viên (vừa chịu sự quản lý chỉ đạo song trùng cuả Hội đơn vị truyền thống, Hội nữ cấp trên và của Hội địa phương của mình).
             Kết hợp tốt kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất và giải quyết các đơn thư, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để phát triển phức tạp thành điểm nóng.
             Thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại kết quả xây dựng tổ chức, kết quả thi đua đối với các tổ chức thành viên theo quy định.     
          Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị truyền thống cấp cục, ngành, sư đoàn đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.
             Tiếp tục chỉ đạo và giúp đỡ các tỉnh còn lại vận động thành lập Hội, phấn đấu  có 2 -3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại được thành lập Hội. Các Tỉnh hội chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập Hội ở cấp huyện, xã có điều kiện, nhất là các huyện, xã ở các địa bàn quan trọng, có đông hội viên, có vai trò động lực đối với hoạt động của Hội. Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội nghiên cứu nắm vững Điều lệ Hội, hiểu đúng đối tượng, điều kiện được kết nạp vào Hội để tuyên truyền, phát triển hội viên.Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về làm thẻ hội viên.
           2- Về Công tác phát huy truyền thống
             Năm 2021 tiếp tuc đẩy mạnh và nâng tầm công tác tuyên truyền phát huy truyền thống trên các phương tiện truyền thông ở Trung ương, địa phương và các phương tiện, ấn phẩm thông tin của Hội lên một bước mới, bài bản, chặt chẽ, hiệu quả.
             Chủ động lập kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ III của Hội.
             Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn của Hội VHNT, các CLB văn nghệ Trường Sơn, hoạt động của Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa để có các tác phẩm, ấn phẩm, chương trình, sản phẩm mới, có chất lượng chào mừng Đại hội.
             Biên soạn đề cương và hướng dẫn các thành viên tổ chức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
             Chủ động liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin, nhân chứng lịch sử để các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Trường Sơn về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và các địa phương, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và dịp đại hội.
             Chỉ đạo xây dựng và hoàn thành tốt các tác phẩm, ấn phẩm VHNT chào mừng Đại hội: Phim tài liệu 10 năm xây dựng phát triển của Hội, Biên niên Sự kiện Hội Trường Sơn Việt Nam (giai đoạn 2011 – 2016); Phát hành số đặc biệt của Bản tin Trường Sơn: Biên tập và phát hành Văn kiện, Kỷ yếu Đại hội III.
        Tiếp tục theo dõi kết quả đề nghị cấp phép phát hành Tạp chí Trường Sơn và chủ động chuẩn bị mọi mặt để triển khai hoạt động khi được cấp phép.
             Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Trường Sơn tự hào – phát triển và cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”. Kết hợp kiểm tra công tác xây dựng Hội với kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua ở một số thành viên thuộc các loại hình đơn vị để thúc đẩy phong trào và rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.
             Chủ động chuẩn bị kế hoạch hoạt động để tiếp nhận và thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua khối các hội xã hội của MTTQ Việt Nam.
         Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xét khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ II, bảo đảm số lượng và tỷ lệ khen cân đối, hài hòa, phù hợp với mức thành tích của các tập thể, cá nhân.
 
             3- Về công tác lịch sử - truyền thống
             Nghiên cứu đề xuất với các địa phương quản lý, bảo quản, khai thác các Di tích Trường Sơn hiệu quả hơn. Sửa nội dung ở những nơi chú thích, thuyết minh về Di tích không đúng. Làm công văn báo cáo đề nghị Chính phủ và các địa phương quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu trong số các Di tích đã xếp hạng có ý nghiã giá trị lớn về lịch sử để gìn giữ lâu dài. Đồng thời tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để tự đầu tư xây dựng, nâng cấp một số Di tích theo khả năng của Hội.
             Tiếp tục bám nắm, đề nghị và phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Nhà nước xúc tiến các công việc để đề nghị Nhà nước Lào công nhận đường Tây Trường Sơn là Di tích Quốc gia về tình đoàn kết chiến đấu Lào – Việt và cho phép xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn với quân dân các Bộ tộc ở Nam Lào.
             Phối hợp với Binh đoàn 12 nghiên cứu công phu, xem xét lựa chọn thật chặt chẽ những di tích thực sự tiêu biểu, có ý nghĩa  ở Đông Trường Sơn để đề nghị Chính phủ công nhận, xếp hạng bổ sung vào Di tích Quốc gia đặc biệt.
             Triển khai sưu tầm tư liệu, biên tập về chiến tích của các di tích đã được xếp hạng để bảo đảm chính xác, phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống.
             Tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho phép bồ sung quy hoạch, thiết kế, xây dựng  một số hạng mục của Đề án “Công viên Đồi Hoa Trắng” vào Dự án 5 Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh ngoài trời ở Km 20 Đường 20 Quyết Thắng)
 
           4 -Về hoạt động tình nghĩa
         Bằng mọi biện pháp, phát huy vai trò của mọi cấp từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã để vận động các nguồn lực xã hội duy trì hoạt động tri ân tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, hội viên nghèo ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.
           Nắm chắc số lượng, gia cảnh các đối tượng chính sách, hội viên nghèo, cận nghèo để điều tiết sử dụng công bằng, hợp lý, hiệu quả các nguồn tài trợ, góp phần thiết thực thu hẹp hoảng cách về mức sống của hội viên ở các vùng miền, địa phương.
             Chỉ đạo các Hội thành viên chủ động quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ Thập đỏ cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận trong Bản ghi nhớ giữa Hội Trường Sơn Việt Nam và Hôi chữ Thập Đỏ Việt Nam.
         Năm 2021, toàn Hội phấn đấu vận động tài trợ hỗ trợ xây dựng ít nhất 200 Nhà tình nghĩa ( mỗi tổ chức thành viên tự vận động hỗ trự xây dựng từ 2 – 3 nhà. Các địa phương , đơn vị có đông hội viên phấn đấu từ 3 -5 nhà)
          Phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12 tiếp tục đề nghị với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn để giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với cựu CSTS, nhất là người bị nhiễm chất độc da cam. Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt việc thu thập, cung cấp thông tin về liệt sỹ và giúp đỡ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt  liệt sỹ.
             Quan tâm chỉ đao củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn. Phát huy tốt vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động tình nghĩa của Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn và Hội Doanh nhân Trường Sơn.
 
         5- Chủ động quan hệ với  MTTQ các cấp, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tích cực vận động để các Hội cấp tỉnh còn lại được gia nhập MTTQ tỉnh.
 
Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nơi cư trú.
Vận động hội viên hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động do UBTW MTTQ Việt Nam phát dộng, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
 
             5- Về quan hệ đối ngoại
             Thường xuyên chủ động quan hệ chặt chẽ với Binhđoàn 12 để tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ và phối hợp hoạt động thực hiện chương trình công tác của Hội.
             Duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ với Đại sứ quán Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại sứ quán Nước Cộng hòa XHCN Cu Ba, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của Bạn để thực hiện các nhiệm vụ lịch sử truyền thống của Hội.
        Xúc tiến tìm kiếm kết nối các nhân chứng lịch sử để tiếp cận và thiết lập quan hệ với Đại sư quán của Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, tiến tới nhờ Bạn giúp đỡ thực hiện một số nội dung về lịch sử truyền thống trên đất Cămpuchia.
             Tiếp tục chủ động tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động tương đồng với chức năng nhiệm vụ của Hội để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với Hội.
          7- Công tác vận độngtài trợ và xây dựng quỹ Hội.
             Phát huy nội lực và đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, tạo nguồn lực để duy trì hoạt động của Hội và thực hiện công tác tri ân tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội.
            
Phát huy vai trò tham mưu của Ban Kinh tế và động viên tất cả các cơ quan, cá nhân thông qua các mối quan hệ và uy tín của mình tích cực tham gia vận động tài trợ, tạo ngồn lực để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III và các hoạt động của Hội trong năm 2021.
             Các cấp Hội căn cứ thực tiễn của mình để vận động đóng góp xây dựng chân quỹ, Quy định mức đóng và tỷ lệ trích nộp hội phí, Tổ chức hoạt động tạo nguồn thu phù hợp với khả năng, lợi thế của mình để bảo đảm chủ động được nguồn kinh phí tối thiểu vận hành bộ máy và duy trì hoạt động của Hội.
             Trên đây là những định hướng lớn và nội dung trọng tâm của chương trình hoạt động năm 2021. Giao cho Ban Thường vụ và Thường trực xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong từng quý. Các tổ chức thành viên căn cứ chương trình hoạt động của Hội và đặc điểm, điều kiện cụ thể  để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, bảo đảm khả thi, hiệu quả.
 
 
 
       Nơi nhận:                                                             TM/ BAN CHẤP HÀNH
  • Các Ủy viên BCH                                                       CHỦ TICH
  • Các tổ chức thành viên
  • Lưu VP
                                                                                         Thiếu tướng Võ Sở