PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG, LÀM TỐT CÔNG TÁC NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI, GÓP PHÀN TÍCH CỰC VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ngày đăng: 09:48 27/01/2021 Lượt xem: 932
HỘI  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                     Số:     /HTS                                 Hà  Nội, ngày    tháng      năm 2020
Dự thảo:
    
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG,
LÀM TỐT CÔNG TÁC NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI, GÓP PHÀN TÍCH CỰC
 VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

 (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội tại Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 -2026)
 

Phần thứ nhất
NHÌN LẠI 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI
         Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập theo Quyết  định số 1032 ngày 13/5/2011 của Bộ Nội vụ và tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 5/7/2011. Hội ra đời trên cơ sở Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn toàn quốc mà tiền thân bắt đầu từ Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn ở Hà Nội và vùng lân cận từ năm 1989 cùng với nhiều Ban Liên lạc ở các đơn vị truyền thống và các địa phương khác.
          Sau 10 năm thành lập (13/5/2011 – 13/5/2021), đến nay tổ chức Hội đã có bước phát triển nhanh về tổ chức, với mô hình tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu hoạt động và tình cảm của hội viên. Hệ thống tổ chức của Hội đã phát triển sâu rộng từ toàn quốc đến cấp phường , xã,  tập hợp được đông đảo hội viên bao gồm cả bộ đội , TNXP, Dân công hỏa tuyến và các lực lượng khác đã chiến đấu, công tác, hoạt động trên chiến trường Trường Sơn, kế tục Bộ đội Trường Sơn và hoạt động liên quan tới giữ gìn, phát huy truyền thống của Trường Sơn.
          Tổ chức và hoạt động của Hội luôn tuân thủ đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định của pháp luật có liên quan, đúng với chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích theo quy định của Điều lệ Hội. Hội đã trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động của Hội ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiệt thực.
         Hoạt động của Hội đã góp phần làm rõ hơn, phong phú và sâu sắc thêm lịch sử, truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Hội đã nghiên cứu, sưu tầm bổ sung thêm nhiều tư liệu, số liệu cụ thể để làm rõ hơn vai trò quan trọng góp phần quyết định của Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giúp bạn Lào, Cămpuchia. Hội cũng đã làm được nhiều việc thiết thực nhằm giữ gìn lâu dài các di tích của Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh để phát huy giá trị của Đường Trường Sơn huyền thoại trong giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau .
          Các hoạt động tri ân tình nghĩa của Hội không những thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội mà còn góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên và nhân dân. Động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, thực hiên các chương trình vì người nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết dân tôc, giữ gìn an ninh chính trị, trât tự xã hội. Gần đây hoạt động của Hội đã mở rộng ra quốc tế, trong đó có quan hệ với Bạn Lào, Cu Ba và đang xúc tiến quan hệ với Cămmpu chia.
        Mười năm qua, Hội đã làm được nhiều việc lớn cho Trường Sơn và đồng đội. Có thể còn những việc chưa được như mong muốn, nhưng xét trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế xã hội và đối với một tổ chức xã hội tự nguyện, mọi hoạt động đều do mình tự đề ra, tự lo vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện thì những kết quả đạtt được thực sự là sự nỗ lực cố gắng vượt bậc và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.
        Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. 03 tổ chức thành viên được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba;  07 lượt cá nhân được tặng thưởng HCLĐ; 08 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 34 tập thể và 23 cá nhân  được tặng  Bằng khen của MTTQ Việt Nam và các ban, bộ  ngành Trung ương; 35 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ VHTT &DL và Hội LHPN Viêt Nam. Uy tín, vị thế xã hội của Hội ngày càng được nâng cao.    
 
                                                        Phần thứ hai
KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  II (NHIỆM KỲ 2016 -2021)VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2021 – 2026)
 
     I - KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI II ( 2016 – 2021)
         Năm năm qua toàn Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II, nhiệm kỳ (2016 – 2021, trong đó có việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong bối cảnh tình hình chung của đất nước có nhiều thuận lợi mới
Kết thúc nhiệm kỳ I, về tổ chức và hoạt động của Hội đã có bước phát triển mạnh mẽ và đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định. Kết quả hoạt động củả Hội được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao trong xã hội.
          Tuy nhiên về cuối nhiệm kỳ, nhất là từ năm 2020 tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội của đất nước và sản xuất, đời sống của nhân dân. Hội là môt tổ chức xã hội tự nguyên, tự trang trải kinh phí, không được ngân sách bảo đảm nên việc vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động càng khó khăn hơn. Hội viên, nhất là hội viên đã qua các cương vị lãnh đạo chỉ huy, có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín và nhiệt tình tâm huyết với Trường Sơn và đồng đội ngày càng già yếu và thưa dần, việc tìm người kế cận ngày càng khó khăn, đó vừa là đặc điểm vừa là nguyên nhân của những khó khăn vừa qua và sắp tới.
        Song, với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực thực hiện của cán bộ hội viên trong cả nước, Hội đã cơ bản hoàn thành thắng lợi chương trình hoạt động mà Đại hội đại biểu lần thứ II đề ra. Trong đó có những nội dung đạt kết quả rất tốt. Nổi bật là:
1- Công tác xây dựng tổ chức Hội là khâu trung tâm, xuyên suốt, được tập trung chỉ đạo và tiển khai  tích cực, đạt được kết quả cơ bản, tương đối toàn diện. Mô hình tổ chức Hội phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Công tác đăng ký, quản lý hội viên có tiến bộ, cơ bản quản lý được số lượng, quản lý chất lượng tốt hơn.
Trong nhiệm kỳ đã nghiên cứu triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại hệ thống tổ chức, giảm bớt các đầu mới trực thuộc, thành lập thêm một số tổ chức mới để đáp ứng nguyện vọng của hội viên và hoạt động của Hội. Hiện nay, Hội có 94 tổ chức thành viên, với 301.151 hội viên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực và các chức danh chủ chốt khi có biến động để đảm bảo hoạt động của Hội. Về tổ chức có 40 Hội và 8 Ban Liên lạc ở cấp tỉnh, thành phố, Có 41 Hội, Ban Liên lạc ở các đơn vị truyền thống cấp sư đoàn, cục, ngành, binh trạm, trung đoàn và 01 Hội Nữ CSTS, 01 Hội VHNT Trường Sơn, 01 Hội Doanh nhân Trường Sơn, 01 Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa, 01 Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn. Trong đó, có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 190 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, 1.571 xã, phường, thị trấn được thành lập theo Nghị định 45/CP của Chính phủ, có đầy đủ tư cách pháp nhân. Còn lại 8 tỉnh, 139 huyện và 1.965 xã và tương đương có Ban liên lạc. Hội Trường Sơn Việt Nam và 24 Hội cấp tỉnh, 133 Hội cấp huyện và 1.265 Hội cấp xã đang là thành viên của UBMTTQ Việt Nam cùng cấp.
Đã chỉ đạo kiên quyết việc xây dựng và  vận hành thực hiện quy chế.  Kết hợp chỉ đạo các đại hội nhiệm kỳ với kiểm tra nắm tình hìnhcác địa phương đơn vị, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót nên nhìn chung tổ chức và hoạt động ở nhiều nơi có tiến bộ, nhất là cấp tỉnh, thành phố.
Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra thường xuyên và chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời việc kiểm tra giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Đồng thời tâp trung kiểm tra, giúp đỡ giải quyết một số điểm nóng về mất đoàn kết nội bộ để ổn định tình hình, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
Thường trực đã chi đạo lập đề án về “Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, ban hành nội dung tiêu chí, biểu điểm, phương pháp đánh giá xếp loại các thành viên và chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, đạt kết quả bước đầu.                        
        2- Công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống là một nội dung trọng tâm trong tôn chỉ mục đích của Hội, được đề xuất và tổ chức triển khai chủ động, bài bản. Nhờ đó, được cả hệ thống truyền thông từ Trung ương tới địa phương vào cuộc tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội với nhiều chương trình lớn, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tốt.
           Hội đã chủ động đề xuất với các cơ quan quản lý, các ngành chức năng của Đảng và Nhà nước và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các văn nghệ sỹ…từ Trung ương đến địa phương, xây dựng được nhiều chương trình tuyên truyên lớn về Trường Sơn và Hội (có 25 phim tài liệu, chương trình truyền hình phát trên Đài truyền hình Trung ương, 8 chương trình phóng sự của các đài địa phương, Tổ chức 7 cuộc triển lãm các kỷ vật, tranh ảnh tuyên truyền về Trường Sơn và Hội).
         Hội  có hệ thống tổ chức và lực lượng đông đảo  làm công tác tuyên truyền như Hội VHNT Trường Sơn, các Câu lạc bộ nghệ thuật, các đội văn nghệ Trường Sơn từ Trung ương Hội đến các tỉnh, huyện và nhiều xã. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức các cuộc thi viết “ Hào khí Trường Sơn”, “Gương sáng Trường Sơn”, Thơ “Lục bát Trường Sơn”, liên hoan văn nghệ Trường Sơn các cụm khu vực”, phát động sưu tầm, hiến tặng các kỷ vật Trường Sơn… Qua đó, làm cho công tác tuyên truyền thêm phong phú sinh động, thu hút được nhiều người tham gia. Các tổ chức hội và hội viên đã biên soạn, sáng tác, phát hành 188 đầu sách mới về tư liệu lịch sử, VHNT,  xây dựng hàng trăm chương trình văn nghệ, tổ chức biểu diễn hàng ngàn buổi phục vụ hội viên và nhân dân; hàng trăm buổi giao lưu nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu với thanh niên, học sinh, sinh viên.
Hai ấn phẩm thông tin của Hội là Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn đã duy trì hoạt động tốt, chú trọng đổi mới giao diện, mở thêm chuyên mục, nâng cao chất lượng tin bài để thu hút người đọc ( đến hết tháng 12/2020  trang thông tin điện tử của Hội đã có hơn 46 triệu lượt truy cập).
Qua công tác tuyên truyền, tiếp tục làm cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu biết sâu hơn vị trí, tầm quan trọng chiến lược của của tuyến chi viện Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, tính chất khốc liệt của chiến trường Trường Sơn và những cống hiến hy sinh của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
3-  Về công tác lịch sử - truyền thống được tiến hành tích cực, công phu và làm được nhiều việc quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hội đã cùng với Binh đoàn 12 nghiên cứu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa, lập hồ sơ báo cáo và được Chính phủ công nhận, xếp hạng Hệ thống Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh cùng với 46 Di tích tiêu biểu ở Đông Trường Sơn thuộc 11 tỉnh từ Nghệ An đến Bình Phước là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đã lập hồ sơ báo cáo Nhà nước ta đề nghị với Nhà nước Lào công nhân và xếp hạng đường Trường Sơn ở phía Tây thuộc đất Lào là Di tích Quốc gia về “ Tình đoàn kết chiến đấu Viêt Lào”; Đề nghị cho phép ta bảo tồn tôn tạo một số di tích tiêu biểu và xây dựng một cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn với quân dân các bộ tộc của Lào ở Trung – Hạ Lào. Tổ chức biên soạn và phát hành cuốn sách “ 5 trục dọc, 21 trục ngang đường Trường Sơn (1959 -1975)”; Tham gia biên soạn bổ sung “ Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12”; Tham gia nghiên cứu biên soạn, xây dựng hai pho đại sách về Trường Sơn đặt tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh; Sưu tầm tư liệu lịch sử xây dựng các tham luận, báo cáo tại Hội thảo khoa học cấp Nhà nước về “”Đại thắng mùa Xuân năm 1975”,  nhằm góp phần làm rõ hơn vai trò và những đóng góp trực tiếp của Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vận động các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng một số số bia Di tịch ( Bia Di tích Bến phà Sê – Rê - Tốc tại Kon Tum; Bia “Địa điểm lưu niệm cách mạng – kháng chiến” tại Bốt Lũ, Thanh xuân Hà Nội, Bia lưu niệm “Đoạn đường Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba” tại Đakrông, Quảng Trị. Tham gia cùng với Binh đoàn 12  báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn tại phòng khánh tiết Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (việc đúc tượng đồng bán thân do đồng chí Phan Văn Quý cựu chiến sỹ lái xe Trường Sơn tài trợ). Cùng phối hợp với tỉnh Quảng Trị báo cáo đề nghị và  đã được Chính phủ đồng ý cho vận động xã hội hóa để xây dựng và đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong khuôn viên Nghĩa trang LSQG Trường Sơn.
     Cùng với các công trình tâm linh, tri ân các liệt sỹ đã vận động xã hội hóa xây dựng trong nhiệm kỳ I ( như các Đền thờ Liệt sỹ: Bến phà Long Đại ở Quảng Bình; Bến Tắt ở Quảng Trị; Ngã ba Bờ Y  ở Kon Tum), Hội tiếp tục phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt Nam ngày nay vận động Ngân hàng Liên Việt tài trợ và tổ chức Lễ khởi công xây dựng Đền thờ Liệt sỹ ở Cà Ròong trên đường 20 Quyết thắng ở Quảng Bình.
         4 - Công tác vận động tài trợ và hoạt động tri ân tình nghĩa đã tích cực chủ động tiến hành thường xuyên, liên tục, vừa phát huy nội lực, vừa vận động các nguồn lực xã hội, tạo được nguồn lực vật chất để thực hiện tốt chương trình hoạt động, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đồng thời làm tốt công tác tri ân tình nghĩa, thường xuyên chăm lo đời sống của hội viên.
           Tổng số tiền và vật chất được các tổ chức và cá nhân tài trợ trong nhiệm kỳ trị giá gần 80,7 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ trực tiếp cho các hoạt động truyền thống, lịch sử 21 tỷ đồng; tài trợ riêng cho các hoạt động tình nghĩa là 59,7 tỷ đồng ( Toàn Hội đã vận động hỗ trợ xây tặng 474 căn nhà mới , sửa chữa nâng cấp 185 căn nhà; Tặng 55.037 suất quà, 294 sổ tiết kiệm, 326 suất học bổng, 50 suất học nghề trung cấp 2,5 năm, 1.270 chiếc chăn ấm cao cấp, 45 chiếc xe lăn, tài trợ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 4975 hội viên, hỗ trợ tiền mổ cho 226 hội viên mắc bệnh nặng, nuôi dưỡng 14 chị em nữ đơn thân gìà yếu tại trung tâm, trợ cấp thường xuyên (mức 500.000đ/người/tháng) trong các năm 2016, 2017,2018 = 215 người, năm 2019 = 30 người, năm 2020 = 61 người).
            Hội tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 làm việc và đề nghị với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Nhà nước có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ hội viên giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết được chế độ chính sách tồn đọng cho 140 trường hợp (đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND  cho 2 cán bộ lãnh đạo cấp cao của Trường Sơn. Công nhận 3 liệt sỹ, giải quyết chế độ thương binh 35 người, giải quyết chế độ chất độc da cam cho 100 người). Qua công tác phối hợp của Hội, Binh đoàn 12 đã tích cực tra cứu hồ sơ cung cấp thông tin về liệt sỹ cho 827 gia đình, thu lý hồ sơ và đang đề nghị công nhận liệt sỹ cho 6 trường hơp, giảỉ quyết chính sách thương binh cho 7 trường hợp, xác nhận hồ sơ làm căn cứ giải quyết chế độ chính sách cho 4.469 người, trả lời 1971 thư hỏi của các đối tượng chính sách. Hội viên đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 238 nguồn tin về liệt sỹ, Tham gia cùng thân nhân gia đình tìm kiếm hài và cất bố hài cốt liệt sỹ 49 trường hợp).
       5-  Các cấp Hội đã chú trọng  tuyên truyền, giáo dục, vận đông hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống, góp phần thiết thực phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.
         Hiện tại, Hội có  14862 hội viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương nơi cư trú. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên trong cả nước đã hiến 252.495 mét vuông đất, đóng góp 91.827 ngày công lao động, đống góp tiền và ủng hộ vật liệu trị giá gần 8.100 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng, Đóng góp ủng hộ gần 22.100 triệu đồng cho các quỹ nhân đạo, từ thiện, biển đảo, khắc phục thiên tai. Tham gia ủng hộ, cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lụt, vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng 65 tấn gạo, 3.340 thùng mỳ tôm, 8431 suất quà, trị giá hơn 2.250 triệu đồng, 12.762 bộ quần áo, 22.200 cuốn sách vở, 80 chiếc chăn ấm cao cấp.
        Năm 2020, toàn Hội đã vận đông ủng hộ các địa phương phòng chống đại dịch Covid -19 gần 2.985 triệu đồng tiền mặt, 28.380 kg gạo, 300 thùng mỳ tôm, 8 kg mỳ chính, 1000 suất ăn, 344 suất quà, 12.200 chiếc khẩu trang, 1.000 mũ phòng dịch, 50 bình sát khuẩn). Vận động các nguồn lực và tổ chức các đoàn vào ủng hộ trực tiếp cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lụt 3.189,5 triệu tiền mặt, 33 tấn gạo, 1.760 thùng mỳ tôm, 2000 áo ấm mới, 3.200 bộ quần áo mới, 3,5 tấn chăn màn, quần áo cũ còn tốt và 10.560 cuốn sách vở.
           Năm năm qua, hội viên đã cho nhau vay 8.975 triệu tiền vốn không lấy lãi; Tặng nhau 38 con bò, 323 con lợn giống, gần 9.000 con gia cầm, hơn 23.000 Cây giống có giá trị kinh tế…. để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhờ nỗ lực vươn lên cùng với sự trợ giúp của đồng đội, Nhà nước và cộng đồng, 5 năm qua có thêm gần 3100 gia đình hội viên thoát nghèo và cận nghèo).
           Hội đã bám sát thực tiễn, nắm bắt và báo cáo kịp thời tâm tư nguyện vọng và những vấn đề hội viên, nhân dân, dư luân xã quan tâm, góp phần thực hiện chức năng phản biện của MTTQ đối với chủ trương đường lối, chính sách pháp luật, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội của Đảng, Nhà nước
6- Hoạt động đối ngoại được tiến hành chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt. Qua đó, đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan chức năng, các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể đối với Hội và nâng cao uy tín, vị thế của Hội trong xã hội.
          Hội đã chủ động liên hệ và giữ mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của Trung ương và địa phương, đăc biệt là trong dịp  kỷ niệm 60 năm truyền thống. Qua đó, vừa báo cáo tình hình vừa tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ đối với tổ chức và hoạt động của Hội. Đồng thời cử nhiều đoàn công tác đến Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, các cơ quan, tổ chức nhân đạo từ thiện để tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội, báo cáo kế hoạch hoạt động và vận động sự giúp đỡ, đồnghành với các hoạt động của Hội.
         Đối với Binh đoàn 12, Hội đã quan hệ chặt chẽ và thực hiện tốt chế độ làm việc định kỳ để thông báo tình hình,  hợp đồng phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động có liên quan . Hội đã được Binh đoàn 12 nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ về nhiều mặt.
          Hội tiếp tục duy trì, phát huy mối quan hệ đặc biệt với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Qua đó,  nhờ bạn giúp đỡ để thưc hiện các nội dung hoạt động truyền thống và tri ân tình nghĩa trên đất Lào. Hội đã thiết lập quan hệ với Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam và được Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba kết nạp làm thành viên. Hiện nay Hội đang triển kai kết nối để thiết lập quan hệ và nhờ Đại sứ  quán Cămpuchia tại Việt Nam Hội  giúp đỡ thực hiện một số vấn đề về lịch sử truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trên đất Bạn.
 
 
 
ĐÁNH GIA CHUNG
           Nhiệm kỳ II, tuy về cuối có nhiều khó khăn, nhưng phát huy kết qủa và kinh nghiệm của nhiệm kỷ I, hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, các cấp hội đã bám sát chương trình hoạt động đề ra, tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực quyết tâm cao và được hội viên trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng thực hiện. Toàn Hội đã cơ bản hoàn thành thắng lợi toàn diện chương trình và các nội dung hoạt động của Đại hội II đề ra. Trong đó, có nhiều nội dung hoàn thành rất tốt. Chất lượng xây dựng tổ chức có bước tiến bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tốt. Các hoạt động tri ân tình nghĩa, chăm lo đời sống hội viên có nhiều cố gắng và đạt kết quả tốt. Uy tín, vị thế xã hội của Hội tiếp tục được nâng cao.
         Nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống, Hội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; 3 tổ chức thành viên và 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 17 tập thể và 41 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành.
        Nguyên nhân đạt được  kết quả trên là:
1- Do Hội  luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp.
         2- Đội ngũ cán bộ của Hội các cấp thực sự có tâm huyết và tình cảm sâu sắc với Trường Sơn và đồng đội, gương mẫu và quyết tâm cao, tích cưc, chủ động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện.
         3- Hội đã  khơi dậy và phát huy đươc những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong chiến đấu trước đây vào cuộc sống đời thường hôm nay. Đó là tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, tự đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thực hiện bằng được. Khẩu hiệu “Tập hợp, đoàn kết, đồng thuận” được khơi dậy từ trên xuống dưới. Nhờ đó, từ hội viên đến lãnh đạo đã cùng nhau đóng góp trí lực, tinh thần, vật chất để Hội  khắc phục vượt qua nhiều khó khăn. Chính sự nỗ lực nội tại là nhân tố quyết định để Hội  chúng ta phát triển và hoạt động hiệu quả trong những năm vừa qua
         Tồn tại và  khó khăn.
         1- Một bộ phận cán bộ hội viên nhận thức và hiểu biết về Điều lệ chưa thật sâu sắc. Nhiều nơi tổ chức phát triển nhanh, kết nạp hội viên đông nhưng chưa chú trọng xây dựng chiều sâu, bền vững. Việc xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế, quy định ở nhiều nơi chưa nghiêm, tổ chức Hội chưa được xây dựng vững chắc, hoạt động chưa toàn diện, hiệu quả thấp, tham gia thực hiện các chương trình của địa phương còn hạn chế. Nhiều nơi  thực hiện chế độ báo cáo hoạt động không đều hoặc chưa thực hiện. Một số nơi sự thống nhất đồng thuận, đoàn kết nội bộ chưa tốt.
         2- Các Hội cấp tỉnh do địa phương quyết định thành lập theo nghị định 45/2010/NĐ - CP, có tư cách pháp nhân và đã tự nguyện gia nhập làm thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhưng có nơi chưa nhận thức đúng mối quan hệ giữa tổ chức thành viên với Hội chủ quản và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức thành viên nên nhiều việc Hội Trường Sơn chỉ đạo không được thực hiện tốt.
         3- Việc phát triển tổ chức Hội ở một số nơi còn nhiều khó khăn vướng mắc. Đến nay   còn một số tỉnh, thành phố chưa lập được Hội. Nhiều địạ phương chưa tổ chức được Hội ở cấp huyện, xã. Nguyên nhân do nhận thức và vận dụng thực hiện Kết luận số 102 – KL/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng và Nghị quyết Trung ương 6 ( Khóa 12) về sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các địa phương có sự khác nhau. Nên có nơi ra quyết định không cho lập hội hoặc chỉ cho lập hội ở cấp tỉnh.
        Đối với các tổ chức thành viên do Hội quyết định thành lập, hiện chưa có tổ chức Hội nào có con dấu tư cách pháp nhân vì chưa đủ các thủ tục pháp lý.
        4- Việc xây dựng quỹ Hội, bảo đảm kinh phí tối thiểu để hoạt động  vẫn hết sức khó khăn.
        Một số kinh nghiêm rút ra qua thực tế xây dựng và hoạt động của Hội
          Một là: Quá trình xây dựng và hoạt động phải lấy Nghi định số 45/NĐCP/2010 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến Hội làm gốc. Lấy xây dựng Điều lệ và hệ thống quy chế làm trọng tâm. Có chương trình, kế hoạch hoạt động hợp lý, khả thi. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận từ lãnh đạo đến hội viên và quyết tâm duy trì tổ chức thực hiện theo các quy định, quy chế và chương trình kế hoạch đề ra, tạo động lực để phát triển.
         Hai là: Phải làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về Điều lệ Hội để hiểu đúng về đối tượng tập hợp, điều kiên, tiêu chuẩn  hội viên, chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tính chất, nguyên tắc, phương pháp tổ chức và hoạt động của một Hội xã hội tự nguyện. Phải thấy rằng việc tổ chức và hoạt động của Hội là nhu cầu tự thân, xuất phát từ tình cảm, tâm huyết với Trường Sơn, với đồng đội, mọi hoạt động của Hội đều phải tự trang trải. Từ đó, chủ động phát huy nội lực đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hoạt động đề ra, không trông chờ thụ động. Điều quan trọng trước hết là phải xây dựng được nguồn thu ổn định từ nội lực để vận hành bộ máy và duy trì hoạt động của Hội.  
        Ba là:  Phải đặc biệt quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, khâu then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ. Cán bộ chủ chốt của Hội, nhất là Chủ tịch Hội phải có năng lực, khiêm tốn, nhiệt tình, tâm huyết với Trường Sơn, với Hội và đồng đội, có phong cách lãnh đạo và phương pháp làm việc phù hợp với hoạt động của một tổ chức  xã hội tự nguyện, đồng thời có sức khỏe và điều kiện thuận lợi để tham gia công tác. Phải lấy uy tín đối với Hội, hội viên và hiệu quả hoạt động làm chính.  Có vậy mới tập hợp được lực lượng, thực hiện tốt phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả ”. Thực tế nhiệm kỳ II và 10 năm qua tổ chức thành viên nào thực hiện tốt nội dung này thì hiệu quả hoạt động tốt và ngược lại.
       Bốn là: Phải gắn công tác kiểm tra với quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Hội tuân thủ đúng pháp luật, quy định của Nhà nước, đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội và các quy chế, quy định, hướng dẫn đã ban hành. Thực tế nơi nào lơ là, buông lỏng trong tổ chức thực hiện thì dẫn đến khuyết điểm.
        Năm là: Chủ động quan hệ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và Mặt trận Tổ quốc để báo cáo tình hình, tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ. Gắn thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động của Hội với thực hiện các nhiệm vụ của một tổ chức thành viên MTTQ, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội để cấp ủy chính quyền, các cơ quan chức năng tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện cho Hội hoạt động.
 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  NHIỆM KỲ III ( 2021 – 2026)
 
           Nhiệm kỳ 2021 – 2016 là thời kỳ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội khóa XV sẽ ban hành nhiều nghị quyết và các đạo luật nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng, tạo hành lang pháp lý để quản lý, điều hành, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đó là động lực tinh thần, nguồn cổ vũ mạnh mẽ và những thuận lợi mới để đẩy manh các hoạt động của Hội.
           Song, năm năm tới toàn Hội cũng phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn mới. Bởi theo thời gian, Những cán bộ, hội viên đã trực tiếp chiến đấu, hoạt động trên chiến trường Trường Sơn, nhất là các đồng chí đã kinh qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy có năng lực uy tín và kinh nghiệm tổ chức, giàu nhiệt tinh tâm huyết với Trường Sơn và đồng đội ngày càng già yếu và thưa dần. Lớp cán bộ trẻ hơn thì những người có năng lực, sức khỏe và điều kiện chưa thật nhiệt tình và sẵn sang tham gia công tác Hội. Việc tao nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ còn nhiều khó khăn. Các nguồn tài trợ truyền thống cũng giảm dần, việc vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Hội ngày càng khó khăn.
 
I- Phương hướngchung và mục tiêu tổng quát
        Quán triệt và nắm vững các định hướng chung trong Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hoạt động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX . Bám sát tôn chỉ mục đích của Hội để cụ thể hóa thành chương trình hoạt động cụ thể  sát với đặc điểm, điều kiện, khả năng của Hội, bảo đảm sát hợp, khả thi, hiệu quả, tạo sự thống nhất đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.
         Tập trung xây dựng các tổ chức thành viên và toàn Hội thực sự vững mạnh về tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, Điều lệ, pháp luật, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Hội đã xác định. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thống và tình nghĩa. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình chính trị , kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước theo điều kiện cụ thể của Hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
         Phương châm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kỳ II là: “ Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa”.
          Trong đó, khâu trọng tâm, then chốt là: Tập hợp, đoàn kết, xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả.
 
          II- Chương trình, nội dung chủ yếu
           1- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc xây dựng củng cố tổ chức Hội, tạo  cho được sự chuyển biến tiến bộ cơ bản, vững chắc trong từng thành viên và toàn Hội. Lấy việc tập trung xây dựng, kiện toàn  tổ chức là chính, Phát triển phải coi trọng chất lượng, kết hợp duy trì nguyên tắc, điều lê, quy chế với khắc phục cơ bản những vấn đề mất đoàn kết nội bô, vướng mắc và các hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra.
          Nắm vững quy định của Điều lệ Hội về đối tượng, tiêu chuẩn hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền, kết nạp, nâng cao hơn nữa số lượng hội viên, tập hợp thêm nhiều chiến sỹ tham gia Đường Trường Sơn vào Hội.
           Chỉ đạo các Hội, BLL  triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tiêu chí về xây dựng tổ chức Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả. Trong đó, chú trọng chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện các nguyên tắc. Xây dựng phong cách làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và người đứng đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của một tổ chức xã hội tự nguyện. Củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất đồng thuận trong nội bộ. Khắc phục sự bất đồng, mất đoàn kết từ các đồng chí chủ trì các Hội. Làm tốt công tác quản lý số, chất lượng hội viên.
         Tiếp tục vận động xin thành lập Hội ở các tỉnh còn lại. Việc phát triển Hội ở cấp huyện, xã phải chú trọng chất lượng. Phát triển tới đâu củng cố vững chắc tổ chức, bảo đảm hoạt động hiệu quả tới đó. Đối với các đơn vị truyền thống lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động làm chính. Tùy tình hình cụ thể có thể lập Hội, hoặc giữ nguyên là BLL. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị có đông thành viên, có nhu cầu thành lập các Hội, BLL Nữ CSTS; Hội, Chi hội VHNT; Hội, CLB Doanh nhân, Câu lạc bộ Văn nghệ…Chú trọng củng cố tổ chức với nâng cao hiệu quả hoạt động
        Tất cả các địa phương, đơn vị dù là Hội hay BLL nhưng đã thừa nhận Điều lệ và tự nguyện là tổ chức thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thì phải hoạt động theo Điều Lệ; chịu sự quản lý, chỉ đạo và báo cáo mọi hoạt động với Ban Chấp hành Trung ương Hội.
         Tăng cường kiểm tra chấp hành Điều lệ Hội và các quy chế đề ra. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vi phạm, mâu thuẫn trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và uy tín, vị thế của Hội.
          Phấn đấu hàng năm có trên 60 % tổ chức đạt vững chắc, hoạt động hiệu quả. Không có tổ chức Hội yếu kém.
 
          2- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho các giá trị truyền thống lịch sử của Trường Sơn , đường Hồ Chí Minh huyền thoại lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội, góp phần thiết thực bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng trong hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
           Chủ động phối hợp chặt chẽ và cung cấp tư liệu, nhân chứng lịch sử để các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình, các văn nghệ sỹ  nghiên cứu, khai thác, viết  tin, bài, làm các phóng sự tài liệu, xây dựng các hình tượng nghệ thuật. tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu với thế hệ trẻ…tuyên truyền, làm cho các giá trị truyền thống, lịch sử của Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hôị. Yêu cầu khi viết, cung cấp tư liệu, phát ngôn các vấn đề về Trường Sơn phải trung thực, khách quan, chính xác. Chống các biểu hiện lồng động cơ cá nhân làm sai lệch sự thật lịch sử.
Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng tin, bài  của Trang Thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn. Xin phép thành lâp Tạp chí Trường Sơn. Nâng cao chất lượng sáng tạo, hiệu quả hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật, các Câu lạc bộ Văn nghệ, Đội Văn nghệ Trường Sơn và Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa … nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Trường Sơn và Hội.
Chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo đề đạt với Đảng, Nhà nước có chủ trương chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống  Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).
Làm tốt việc biên soạn tài liệu tuyên truyền về lịch sử truyền thống Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ chí Minh, về chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội Hội để tuyên truyền sâu rộng đến các địa phương, cơ sở và hội viên…tạo sự thống nhất về nhận thức và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vai trò, vị trí của Hội.
Phát động và vận động xây dựng “ Văn hóa ứng xử của Hội Trường Sơn”. Trức hết là tập trung xy dựng, hình thành nét đẹp văn hóa của Hội Trường Sơn trong giao tiếp, trong hội nghị và trong thông tin.
3- Tiếp tuc nghiên cứu, tổng hợp tư liệu về Trường Sơn và chiến tích cuả các di tích. Đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các địa phương có chủ trương, biện pháp phù hợp để bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị các Di tích của Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng cả trước mắt và lâu dài.
Tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước và các địa phương có kế hoạch quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các gia trị của các Di tích của Đường Trường Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt để phát huy hiệu quả xứng với vai trò của Di tích đã được công nhận. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn một số di tích tiêu biểu, thực sự có ý nghĩa và giá trị cao đối với truyền thống lịch sử của Trường Sơn đề nghị Chính phủ xếp hạng bổ sung vào Di tích Quốc gia đặc biệt.Các địa phương, đơn vị truyền thống cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc biên soạn lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị mình để tuyên truyền và động viên hội viên đoàn kết phấn đấu giữ gìn, phát huy truyền thống của địa phương, đơn vị, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ Trường Sơn trong thời kỳ mới.
Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp tư liệu, xây dựng các báo cáo chuyên đề sâu hơn về lịch sử tuyền thống của một số đơn vị Anh hùng và những sự kiện lớn có Bộ đội Trường Sơn tham gia, như: Bộ đội Trường Sơn với Chiến dịch Mậu thân 1968; Chiến dịch Đường 9- Nam Lào 1971; Chiến dịch giải phóng  Quảng Trị 1972; Chiến dịch  giải phóng Tây Nguyên 1975; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Bộ đội Trường Sơn tham gia giải phóng các tỉnh Trung Nam Lào; Bộ đội Trường Sơn với Cămpuchia; Bộ đội Trường Sơn với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc.
Vận động toàn Hội viết ký ức về Trường Sơn hoặc tổ chức tiếp các cuộc thi viết về Trường Sơn.
Tiếp tục làm các văn bản báo cáo với Đảng, Nhà nước đề nghị Nhà nước Lào công nhận Di tích Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn với tên gọi “Di tích đoàn kết chiến đấu Lào - Việt”
          4- Động viên hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”, phong trào “Tuổi cao gương sáng”, góp phần thiết tực xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Triển khai vận động xây dựng “ Văn hóa ứng xử của Bộ đội Trường Sơn”.
          Động viên hội viên tích cực tham gia học tập nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động nhân đạo từ thiện ở nơi cư trú.
             Giúp đỡ và động viên các gia đình hội viên vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh để tự xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, các gia đình hội viên Trường Sơn kinh tế khá giả tích cực hỗ trợ giúp đỡ đồng đội bằng những hình thức thích hợp, như cho vay vốn sản xuất, giúp cây giống, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, hướng dẫn kinh nghiệm, chuyển giao kỹ tthuật, công nghệ…để giúp hội viên khó khăn ổn định cuộc sống.
          5- Tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tri ân tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội. Phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12 báo cáo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Nhà nước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết tiếp các vấn đề tồn đọng chính sách trong chiến tranh.
           Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác chính sách, làm tốt công tác tri ân người có công, giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn, thăm hỏi hội viên ốm đau, chia sẻ, động viên gia đình có hội viên từ trần. Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ Thập Đỏ cùng cấp, triển khai thực hiện tốt nội dung thỏa thuận của bản ghi nhớ giữa Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Trường Sơn Việt Nam. Quan tâm giúp đỡ các gia đình đối tượng chính sách, hội viên đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên già yếu, đơn thân không nơi nơi nương tựa.
        Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hõ trợ nhân đạo Trường Sơn.
Khảo sát nắm chắc các vấn đề chính sách tồn đọng trong chiến tranh, chủ động quan hệ, phối hợp với Binh đoàn 12 tra cứu các hồ sơ gốc, giúp đỡ các hội viên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo, đề nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng sớm được thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời chống việc khai man hồ sơ, xác nhận tùy tiện không đúng sự thật và thẩm quyền.
Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 nghiên cứu rà soát, báo cáo đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho một số cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ ( Nếu Nhà nước có chủ trương).
Vận động hội viên thu thập, phát hiện và cung cấp thông tin về Liệt sỹ, giúp đỡ thân nhân gia đình tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ Liệt sỹ.
Phát huy tốt vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn trong hoạt động nhân đạo từ thiện.
6- Chủ động mở rộng hoạt động đối ngoại để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ đối với tổ chức và hoạt động của Hôi
a) Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của Nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền về Trường Sơn và Hội, chủ động báo cáo tình hình và tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ đối với tổ chức và hoạt động của Hội. Nghiên cứu đề xuất.
b) Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Binh đoàn 12, chủ động thông báo tình hình và thống nhất phối hợp thực hiện các chương trình công tác có liên quan, giúp đỡ lẫn nhau vi nhiệm vụ chung, nhất là các nhiệm vụ về truyền thống, lịch sử và giải quyết tồn đọng chính sách trong chiến tranh.
 c) Tăng cường quan hệ với các Hội, đoàn thể có cùng mục tiêu hoạt động liên quan tới truyền thống, tình nghĩa như Hội CCB Việt Nam, Hội Cựu TNXP Việt Nam , Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ Việt Nam và các quỹ nhân đạo, từ thiện … để tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp thực hiện các công tác về chính sách xã hội, thương binh, liệt sỹ
d) Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ Đại Sứ quán các nước Lào, Cămpuchia, Cu Ba, tại Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, thực hiện tốt trách nhiệm là tổ chức thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Chủ động liên hệ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với nước ngoài nhờ giúp đỡ vận động để gia nhập Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia để có điều kiện quan hệ nhờ giúp đỡ thực hiện các nội dung về lịch sử truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trên đất Bạn. Tổ chức những cuộc giao lưu với tổ chức cựu chiến binh Lào, Cămpuchia hoặc chính quyền một số địa phương; Nhờ Bạn giúp đỡ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ…
          e) Mở rộng thêm quan hệ với các tổ chức phi chính phủ của các Nước khác có chương trình hạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.
 
          7. Xây dựng và phát triển Quỹ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
          Hội và từng tổ chức thành viên, cần có quy định cụ thể, chủ động tạo ra nguồn thu tài chính ổn định, bảo đảm chi cho các hoạt động thường xuyên và vận hành bộ máy; Chi phí để triển khai các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội ( như thu hội phí hội viên, hội phí tổ chức thành viên, vận động đóng góp xây dựng chân quỹ, vận động ủng hộ quỹ hoạt động của Hội).
          Xây dựng đề án tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội và quy định của pháp luật.  
          Phát huy vai trò của Hội doanh nhân, CLB Kinh tế trong việc giúp hội viên và hoạt động của Hội.
          Vận động sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
          Thực hiện nghiêm việc quản lý, thu, chi tài chính theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
 
         III- Một số biện pháp chủ yếu
        1- Làm tốt công tác chỉ đạo điểm, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình. Đối với những nội dung công tác quan trọng, những việc khó cần có đề án nghiên cứu chuyên sâu, bàn bạc kỹ lưỡng, tổ chức tập huấn hướng dẫn, bảo đảm sự thống nhất đồng thuận, bảo đảm hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
                  2- Xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống quy chế để tổ chức điều hành các hoạt động của Hội và duy trì thực hiện nghiêm các quy chế đề ra. Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội, phát hiện và khắc phục kịp thời các vi phạm và mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ.     
       3-  Quan tâm tìm nguồn để bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chủ trì các tổ chức thành viên. Phát huy đầy đủ vai trò của các ủy viên Ban Chấp hành, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ trì, vai trò tham mưu, hướng dẫn của các cơ quan
        4- Chủ động, tích cực tìm nguồn, để bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ của hội, nhất là cán bộ chủ trì Hội và các tổ chức thành viên. Phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành; Vai trò nêu gương, hạt nhân đoàn kết của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chủ trì. Phát huy tôtt vai trò tham mưu, hướng dẫn của các cơ quan Hội.          
        4- Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ. Phát huy mạnh mẽ nội với tích cực vận động các nguồn lực xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng Hội và thực hiện chương trình hoạt động đề ra.
          Giao cho Ban Chấp hành khóa mới căn cứ Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội, xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế làm việc và cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung thành chương trình kế hoạch công tác hàng năm và phân công, phân cấp chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện.
          Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi quá trình triển khai thực hiện phải hết sức chủ động, tích cực, linh hoạt và sự nỗ lực cao của tất cả các tổ chức thành viên và toàn thể cán bộ, hội viên trong cả nước.
         Trước mắt đã và sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm, tình cảm với Trường Sơn , với đồng đội, với kết quả và kinh nghiệm hoạt động qua hai nhiệm kỳ, với uy tín và vị thế xã hội hiện có, lại được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ đồng hành của các tổ chức cá nhân, các nhà tài trợ, nhất định toàn Hội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra.
 
 
                                                          BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI