Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị nữ công binh Trường Sơn tại trọng điểm ATP.

Ngày đăng: 02:19 08/01/2018 Lượt xem: 1.585
 • DT1
 • DT2
 • DT3
 • DT4
 • DT5
 • DT6
 • DT7
 • DT8
 • DT9
 • DT10
 • 11
 • 11
 • 12
 • 13